kræft, Støtte til at genfinde det væsentlige i hverdagslivet med

I denne patientinformation kan patienter læse om projektet recap, som sætter fokus på at være et par, på trods af kræftsygdom. Deltagelsen varer to måneder og selve projektet varer i tre år.

Information til dig og din partner om Recap - et forskningsprojekt i Onkologisk og Palliativ Afdeling.

Recap

At få en kræftsygdom og komme i behandling ændrer livet for såvel den kræftramte som de nære pårørende. Behandlingen kan gøre, at man ikke længere har overskud til det liv, man levede før og mange oplever stress. Det kan medføre forandringer i familielivet og i parforholdet og det kan være vanskeligt at tale med sine nærmeste om tanker og ønsker. Det kan have konsekvenser for livskvaliteten for såvel den kræftramte som partneren. Onkologisk afdeling ønsker derfor at sætte fokus på, hvordan man som kræftramt kan opleve bedre livskvalitet på trods af sygdom. Vi ønsker at inddrage din partner aktivt i, hvordan I sammen kan mestre livet under sygdom. Det gør vi, fordi vi ved at et stærkt parforhold er af væsentlig betydning for at kunne gennemføre et kræftforløb. Derfor har vi igangsat forskningsprojektet Recap, der særligt fokuserer på hvordan I som par kan støtte hinanden under sygdom.

Projektets forløb

Projektet varer i tre år, men jeres deltagelse varer ca 2 måneder. I skal afsætte tid til at udfylde to spørgeskemaer, der handler om, hvordan I sammen håndterer den belastning, der er i forbindelse med et sygdomsforløb.

Vi deler parrene op i to grupper og det er tilfældigt, hvilken gruppe I kommer i. Den ene gruppe udfylder spørgeskemaerne og tilbydes efterfølgende deltagelse i et eftermiddagsmøde om det at være et par. Den anden gruppe, vil blive tilbudt en særlig form for coaching, der foregår i naturen på Skovskolen, Københavns Universitet i Nødebo. Denne coaching kræver at I sammen kan gå en rute på ca 2 km og kan afsætte 1 time til det hver gang. I forventes at møde op 2 gange.

Hvorfor er det interessant for dig og din partner at deltage?

Vi forventer, at projektet vil kunne understøtte jer som par og have en positiv indflydelse på, hvordan I oplever jeres livskvalitet. Dette vil blive undersøgt ved hjælp af spørgeskemaerne og interviews. Resultaterne vil blive anvendt i det videre arbejde med livskvalitet under sygdom af sygeplejerskerne i afdelingen til gavn for andre i samme situation. Jeres deltagelse er anonym, jeres svar vil blive behandlet fortroligt og I kan til hver en tid trække jer fra projektet igen.

For at kunne deltage skal du:

  • Have opstartet medicinsk kræftbehandling inden for det seneste år.
  • Være samlevende eller gift
  • Kunne gå ca. 2 km.
  • Tale og læse dansk.
  • Ikke aktuelt være i psykoterapeutisk behandling eller tage psykofarmaka.
  • Selv kunne transportere jer til Nødebo.

Om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Onkologisk og Palliativ Afdelings ledelse, sygeplejersker, lektorer fra Professionshøjskolen UCC, Københavns Universitet og ph.d.-studerende og projektansvarlig Christel Trøstrup. Vi håber I har lyst til at deltage. Kontakt os gerne for yderligere information. Projektet løber over længere tid og derfor er løbende deltagelse mulig.

Hvis I vil deltage, skal I gå ind på denne hjemmeside: http://tinyurl.com/recaptilmeld og udfylde formularen. Herefter vil I blive kontaktet pr. e-mail. Deltagelsen forudsætter informeret samtykke. I kan følge projektet Recap på www.facebook.com/recapphd

Redaktør