hammertå, Operation af

I denne patientinformation kan patienter med hammertå læse om behandlingen heraf: Operation. De kan også læse om forventningerne der er til resultatet, og hvad de skal gøre og hvad de helst skal undgå.

Hvad er en hammertå?

En hammertå er en tå, der ufrivilligt bøjer i leddet mellem de små tåknogler. En hammertå er ofte led i en mere kompleks problematik i forfoden. Når det gør ondt i leddet, og det ikke kan afhjælpes med anden behandling, opererer vi tåen. Størrelsen af operationen afhænger af fodlidelsen.

Hvad er formålet med operationen?

Med operationen udretter vi tåen, så generne fra fodtøjet bliver mindre.

Hvad skal der ske til operationen?

Operationen foregår i enten i lokalbedøvelse, rygbedøvelse eller fuld bedøvelse. Operationsmetoden afhænger af, om du har en stiv hammertå (dvs. at leddet ikke kan udrettes) eller om der er tale om en bevægelig hammertå (dvs. at leddet har en normal bevægelighed). Ved en stiv hammertå stivgør vi leddet i strakt stilling. Ved den bevægelige hammertå, skærer vi den lange bøjesene over og flytter den til oversiden af tåen eller forlænger og løsner led og sener. Ofte opereres hammertåen samtidig med andre indgreb på samme fod.

Hvad skal der ske efter operationen?

Efter operationen skal din fod beskyttes i en hælsko. Hælskoen sørger for, at tåen ikke bliver belastet. Efter stivgørende operation, holdes tåen fast i den tilsigtede stilling med en lille metalpind. Metalpinden skal blive siddende i ca. 3-5 uger, for at sikre tåens stilling. Det er vigtigt at undgå at forbindingen bliver våd. De første dage kan der være nogle smerter. Du vil derfor få udleveret smertestillende medicin til denne periode ved udskrivelsen. Trådene skal fjernes ambulant efter 14 dage. Herefter indkaldes du til en kontrol efter 3-5 uger, hvor metalpinden fjernes.

Forventninger til resultatet

Vi vil forsøge at give din tå en stilling, så det ikke gør ondt at have fodtøj på. Tåen vil være hævet i en periode på 3-6 måneder, og i den periode kan det være svært at bruge almindeligt fodtøj. Du skal være opmærksom på at du efter operationen ikke har samme bevægelighed og muskelkontrol i tåen som før. Følesansen i tåen kan også være påvirket.

Eventuelle komplikationer

Som ved andre operationer er der risiko for infektion, som så vil medføre forlænget behandlingsforløb. Betændelsesrisikoen vil være større ved dårlig almentilstand samt hvis du ryger. Der kan også forekomme manglende heling mellem de to knoglestykker.

Sygemelding

Sygemeldingsperioden er afhængig af dit arbejde. Ved skrivebordsarbejde skal der normalt forventes 1-2 uger, mens der ved stående eller gående arbejde kan forventes 6-8 ugers sygemelding.

Bilkørsel

Du må ikke køre bil i de 3-5 uger, hvor du har hælskoen på.

Redaktør