docetaxel og cyclophosphamid, Behandling med, (DC) 6 serier

Denne patientinformation er til patienter der skal undergå kemoterapi med docetaxel og cyclophosphamid. Behandlingen gives i 6 serier over 6 gange, hver 2. uge. I informationen er bivirkninger beskrevet, samt hvad patienter skal gøre, hvis de oplever forhøjet feber, kulderystelser og vejrtrækningsproblemer.

Behandlingen med DC gives hver 3. uge i alt 6 gange (6 serier). Kemoterapien gives i et drop, der er lagt i en blodåre og tager ca. 2 timer.

Hvornår skal du kontakte os?

Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får:

 • Feber over 38,5o (eller over 38,0o i 2 målinger inden for 2 timer)
 • Kulderystelser
 • Problemer med din vejrtrækning, for eksempel åndenød eller hoste
 • Gentagne opkastninger eller diarré.

Du får udleveret kontaktoplysninger til afdelingen af din sygeplejerske eller læge. Du kan komme i kontakt med os hele døgnet.

Understøttende behandling

Du får udleveret kvalmestillende medicin. Det er vigtigt, at du tager medicinen som anbefalet, også selvom du ikke har kvalme. Du får desuden forebyggende behandling med binyrebarkhormon inden hver behandling. Medicinen skal mindske risikoen for væskeophobning under behandlingen og mindske risikoen for, at du får en allergi-lignende reaktion under behandlingen. Du skal drikke rigeligt med væske og tømme blæren ofte de første 2-3 dage efter behandling med cyclophosphamid for at mindske slimhindeirritationen i blæren mest muligt.

Bivirkninger

Kemoterapi kan beskadige raske celler, hvilket medføre bivirkninger. Ikke alle får samme bivirkninger og alle bliver påvirket forskelligt. Det er meget usandsynligt, at du få alle de bivirkninger, der er nævnt her, ligesom du kan få bivirkninger, der ikke er omtalt her.

Bivirkninger, der kan opstå under eller i dagene efter behandling

 • Allergi-lignende reaktion: Behandling med docetaxel kan udløse en allergi-lignende reaktion. Den forebyggende behandling med binyrebarkhormon mindsker risikoen for en reaktion. Oftest er der tale om milde reaktioner med feber, kulderystelser, kvalme, udslæt og kløe. Sjældent opstår svære reaktioner der viser sig som åndenød, besværet åndedræt, blodtryksfald, hæshed, og rødt udslæt. Hvis du får en reaktion under behandlingen, vil du få yderligere medicin for eksempel antihistamin og binyrebarkhormon. Reaktionen opstår næsten altid under selve behandlingen, men hvis symptomerne opstår, når du er kommet hjem, skal du straks kontakte os.
 • Rødme og kløe langs den blodåre, hvor der gives kemoterapi: Forsvinder sædvanligvis ca. 30 min efter kemoterapien er afsluttet.
 • Kvalme og opkastning: Udover at tage den kvalmestillende medicin er det vigtigt at drikke rigeligt med væske og spise små hyppige måltider. Let motion kan lindre kvalme.
 • Ændret smags- og lugtesans: Ændringerne er forbigående. Sørg for god mundhygiejne, brug sukkerfrit tyggegummi eller pastiller.

Bivirkninger, der kan opstå i dagene eller ugerne efter behandling

 • Øget infektionsrisiko: Kemoterapi kan nedsætte immunforsvaret og øge risikoen for infektioner. Sørg for at vaske hænder ofte og hold god mundhygiejne. Undgå kontakt til personer uden for hjemmet, der er syge. Du skal have et termometer derhjemme, så du kan måle din temperatur, hvis du får feber eller symptomer på infektion.
 • Øget blødningstendens: Kemoterapi kan nedsætte antallet af blodplader og dermed nedsætte blodets evne til at størkne. Fortæl os, hvis du får blå mærker eller blødninger. Brug en blød tandbørste og undgå forstoppelse. Undgå hård kontaktsport. Brug ikke acetylsalicylsyre, ibuprofen eller lignende med mindre, du har aftalt det med os.
 • Nervepåvirkning: Behandling med docetaxel kan påvirke nerverne. Oftest er påvirkningen i tæer/fodsåler eller fingre/håndflader. Cirka 50% af patienterne oplever denne bivirkning i mindre eller større grad. Hos nogen vil det være meget lette og forbigående symptomer, mens det hos andre kan være mere udtalte og vedvarende. Nervepåvirkningen beskrives ofte som stikken, prikken, brændende fornemmelse, vatfornemmelse og manglende følesans. Det er vigtigt du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning, da det kan have betydning for din behandling
 • Irritation af mundslimhinden: Kan medføre smerter, ømhed, blister/sår. Irritationen kan give problemer med at spise og synke. Får du hvide belægninger på tungen, kan det være tegn til svampeinfektion. Undgå stærke/syrlige/meget kolde eller varme føde- og drikkevarer. Forsøg med blendet/blød mad. Børst tænder 3 gange dagligt med blød tandbørste og skyl munden efter hvert måltid. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at anvende lokalbedøvende midler.
 • Væskeophobning: Ses oftest i hænder og fødder. Kan behandles med vanddrivende medicin ved behov.
 • Diarré: Du kan få hyppigere og/eller mere tynde afføringer. Du kan føle dig oppustet og have mavekramper/smerter. Sørg for at drikke rigeligt og spis hyppige, små måltider. Undgå stærk mad, mælkeprodukter, kost med højt fiberindhold og kaffe. Brug kun stoppende medicin efter aftale med os.
 • Negle og hud: Behandling med docetaxel kan føre til forandringer af hud og negle. Neglene kan blive skøre, flossede, fortykkede og få striber. På huden kan der komme rødt, bumselignende udslæt og kløe. Forandringerne forsvinder efterhånden som negle og hud fornyes.

Bivirkninger, der kan opstå i månederne eller årerne efter behandling

 • Nervepåvirkning: Ca. 10 % af patienterne, der har fået behandling med docetaxel, vil få langvarig påvirkning af nerverne efter afsluttet behandling. Generne kan være meget lette, mens der for andre er tale om betydelige symptomer. Enkelte patienter slipper aldrig af med generne igen. Det er derfor vigtigt, at du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning undervejs i behandlingen, da det kan medføre, at vi må ændre i din behandling.

Fortæl os om de bivirkninger du oplever under eller efter behandlingen og eventuelle senfølger så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Du kan finde mere information om behandling, bivirkninger og senfølger i pjecen Kemoterapi efter operation for brystkræft.

Redaktør