cisplatin og vinorelbin, behandling med

Denne patientinformation er til patienter der er opereret for lungekræft. Behandlingen er en supplerende behandling til operationen. Patienten skal gennem 4 serier af cisplatin og vinorelbin. Der vil være bivirkninger ved behandlingen, herunder træthed og hårtab.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer Cisplatin og Vinorelbin. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er for nylig opereret for kræft i lungerne. Selvom du har fået fjernet hele kræftsvulsten, kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende behandling med kemoterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen består af 4 serier kemoterapi med Cisplatin og Vinorelbin. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling varer ca. 12 uger. Efter afslutningen af behandlingen skal du have foretaget en CT-scanning af lungerne og maveregionen.

I hver serie vil du få følgende behandling

 Dag 1 Cisplatin gives som en intravenøs infusion via et drop i armen. Varighed ca. 4-5 timer, da du skal have rigelig væske i blodåren for at forebygge skader på nyrerne.

Dag 1 og dag 8 Vinorelbin som kapsler, der skal tages om aftenen. Kapslerne udleveres af sygeplejersken i ambulatoriet.

Før start på en ny serie behandling med de kemoterapeutiske stoffer Cisplatin og Vinorelbin vil du få taget blodprøver og blive undersøgt af en læge.

Selve behandlingen foregår ambulant, det vil sige at du ikke behøver at være indlagt på hospitalet. Dag 8 skal du også have taget en blodprøve. Når svaret foreligger, vil en sygeplejerske ringe dig op. Er blodprøven i orden kan du tage Vinorelbin kapslerne om aftenen sammen med et måltid.

Hvis blodprøverne ikke er i orden på dag 1, udskydes behandlingen i 1 uge. Hvis blodprøven ikke er i orden dag 8, springes behandlingen over.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid hos egen lægen senest dagen før behandlingen eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv. Før og under behandlingen vil du få undersøgt dine nyrefunktion, for at sikre dine nyrer kan tåle behandlingen.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan Cisplatin og Vinorelbin give bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

I det følgende finder du nogle af de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med Cisplatin og Vinorelbin behandlingen. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer. Det er ca. 10-14 dage efter indgift af Cisplatin og Vinorelbin, at dit immunforsvar ligger lavest, men det anbefales, at du er opmærksom på, om du får feber i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkødet eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden. Hvis du får feber over 38,5 grader eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse.

Træthed

Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig inden kemoterapien kan sættes i gang.

Slimhinder

Slimhinderne i dine øjne, mund og mave kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp og mavesmerter. Disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nyrerne

Kemobehandling kan medføre påvirkning af nyrefunktionen som kan være af varig karakter. Derfor kontrolleres nyrefunktionen i løbet af behandlingsforløbet.

Påvirkning af nervesystemet

Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Disse gener forsvinder oftest indenfor det første år efter behandlingens ophør.

Påvirkning af hørelsen

Der kan opstå høretab og ringen for ørerne. Hørenedsættelsen vil være en blivende skade, mens ringen for ørerne ofte svinder med tiden.

Forstoppelse

Du kan få problemer med forstoppelse. Dette behandles med afføringsmiddel.

Væskeophobning

Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtøgning og evt. forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin. Du vil blive vejet før og efter behandling. Ved vægtøgning på > 2 kg får du vanddrivende medicin og du må først gå hjem, når du har haft en vandladning.

Hårtab

Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du afslutter behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Hos mænd

Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. Hvis du ønsker det, kan du få sæd opbevaret i en sædbank, inden behandlingen starter.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør