carboplatin, pemetrexed og pembrolizumab, behandling med

I denne patientinformation kan patienter læse om kræftbehandling med de kemoterapeutiske stoffer, carboplatin, permetrexed og pembrolizumab. I informationen vil der også være en liste over mulige bivirkninger og kontaktinformationer, hvis patienter og pårørende gerne vil vide mere.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne.

Vi ved, du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. Vi tilbyder dig denne behandling, der består af stofferne carboplatin og pemetrexed i kombination med immunterapi med stoffet pembrolizumab. Pembrolizumab styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe lungekræft. Vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 behandlinger. Behandlingen gives hver 3. uge, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Hvis de første 4 behandlinger har virket godt, og du har tålt dem godt, uden alvorlige bivirkninger, vil vi tilbyde dig fortsat vedligeholdelsesbehandling med det ene kemoterapistof (pemetrexed) og immunterapi (pembrolizumab). Hver behandling består af kemostofferne carboplatin og pemetrexed samt immunterapistoffet pembrolizumab, som vi giver via en blodåre. Det tager ca. 2 timer at få behandlingen. Du får behandlingen i ambulatoriet. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart du har fået din behandling. Hver gang du skal have behandling, skal du først have taget en blodprøve for at sikre, at behandlingen ikke er for kraftig i forhold til din knoglemarv og nyrefunktion. Du kan få taget blodprøven i laboratoriet, ved egen læge eller sundhedshus. Derefter skal du tale med en læge. Hvis blodprøverne ikke er i orden, udskydes behandlingen 1 uge, indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen. Behandlingen ophører, hvis undersøgelser viser, at den ikke virker på sygdommen, hvis du får meget svære bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Her får du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Kemo- og immunterapi kan kortvarigt hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, og det påvirker en række funktioner (nyrer, lever og hormoner) i din krop. Derfor skal du have taget blodprøver før hver behandling.

Scanning

Efter 4 behandlinger skal du have lavet en CT-scanning af lungerne og bughulen og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter vil du blive scannet efter hver 4. vedligeholdelsesbehandling. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler den godt, fortsætter behandlingen.

Bivirkninger

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Behandlingen påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Immunterapi og kemoterapi giver forskellige typer af bivirkninger.

Det er vigtigt du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse:

  • Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader.
  • Ved diaré i mere end et døgn - eller ved blod i afføringen.
  • Ved blødning der ikke stopper hurtigt igen.
  • Ved ny eller forværret åndenød eller hoste.

Allergisk reaktion

Pembrolizumab og carboplatin kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion, mens du får behandlingen. Skulle dette ske, får du noget medicin der modvirker allergi, og du kan som oftest fortsætte med at få din behandling bagefter.

Bivirkninger til immunterapi

Immunterapi (pembrolizumab) aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og dit normale væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet- også efter endt behandling. De kan som regel alle behandles med en pause fra pembrolizumab, eventuelt suppleret med binyrebarkhormon (prednisolon). Det er vigtig at behandle bivirkningerne så tidligt som muligt, for at kunne genoptage behandling med immunterapi.

Åndenød og/eller hoste

Immunterapi kan give en reaktion i lungerne (pneumonitis), der skal behandles hurtigt. Symptomerne er åndenød eller hoste.

Påvirkning af hormonkirtelproduktion

Pembrolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Ved hjælp af blodprøver holder vi øje med din skjoldbruskkirtelfunktion, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Hud

Du kan få udslæt, kløe, rødme og øget følsomhed overfor sollys. Udslæt kan i stor udstrækning behandles eller lindres.

Påvirkning af hormonkirtelproduktion

Pembrolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, svimmelhed eller muskelsmerter. Ved hjælp af blodprøver holder vi øje med din hormonproduktion, og du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Bivirkninger til behandlingen generelt

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Lægen kontrollerer dette hver gang du får taget blodprøver.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Nyrefunktionen

Caboplatin, pemetrexed og pembrolizumab kan påvirke nyrerne. Lægen kontrollerer din nyrefunktion hver gang du får taget blodprøver. Ved mistanke om påvirkning af din nyrefunktion, udføres en nyrefunktionsundersøgelse.

Træthed

Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Små hyppige måltider hjælper ofte også.

Irritation af slimhinderne i mund, svælg

Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, små sår, blister, hvide belægninger, svie og ubehag. Du kan få udleveret en særskilt brochure om gode råd til pleje af slimhinder i mund og svælg.

Påvirkning af nervesystemet

I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab

Behandlingen medfører kun sjældent, at alt håret på hovedet tabes, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller anden hovedbeklædning. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation, der kan give nedsat potens eller lyst. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemo- og immunterapiterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Til mænd:

Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at evnen til at få børn mindskes eller ophører helt.

Til kvinder:

Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers.

Kemoterapi er giftigt for fostre

Det er derfor vigtigt, at du beskytter dig grundigt mod graviditet under og i minimum 6 måneder efter kemoterapi. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Det meste kemoterapi udskilles via urin og afføring og det anbefales at lukke toiletbrættet ned og skylde ud to gange de første 4 dage efter hver behandling.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til sygdom eller behandling, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet næste gang du har en tid i ambulatoriet.

Redaktør