carboplatin og vinorelbin, Patientinformation

Denne patientinformation henvender sig til patienter og pårørende, som lider af lungekræft. Patienter og pårørende kan læse om de forskellige forhold der gør sig gældende, når patienter er under behandling med det kemoterapeutiske stoffer carboplatin og vinorelbin, herunder hvilke bivirkninger der kan vise sig.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer carboplatin og vinorelbin.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med to typer kemoterapi: carboplatin og vinorelbin. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde helt eller delvist i en kortere eller længere periode. Behandlingen kan også gives forebyggende efter operation.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant. Du får lagt et drop og får carboplatin i en blodåre. Dette tager ca. to timer og du går hjem bagefter. Derudover får du kapsel Vinorelbin udleveret til at tage derhjemme samme dags aften samt til ugen efter - dag 8. Kapsel Vinorelbin skal opbevares i køleskabet i de udleverede opbevaringsposer.

Hver fulde behandling (en serie) består således af en gang kemoterapi, der gives i blodåren og to gange hvor du tager en dosis kapsler derhjemme. Behandlingen gentages hver 3.uge. Behandlingen består af 4 serier kemoterapi. Herefter vil du blive CT-scannet.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver 2 gange i hver serie:

  • 1 gang før hver behandling i ambulatoriet, senest 1 time før konsultationen hos lægen.
  • 1 gang dag 8, hvor du skal tage anden dosis, kapsler derhjemme. Sygeplejersken ringer til dig og giver dig svar på blodprøverne, inden du kan tage kapslerne.

Du kan få taget blodprøver i hospitalets blodprøvetagning, lokale sundhedshus eller egen læge. Tal med sygeplejersken i ambulatoriet om dette.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan carboplatin og vinorelbin give bivirkninger og det er forskelligt, hvor mange bivirkninger, den enkelte patient vil få. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at justere din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

I det følgende finder du de mest almindelige bivirkninger denne behandling kan give. At de er nævnt her, betyder ikke at alle får dem. Og der forekommer andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter osv.
  • For få røde blodlegemer kan give blodmangel. Det viser sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion. •For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtig du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse:

  • Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader.
  • Ved diaré i mere end et døgn.
  • Ved blødning der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med carboplatin og vinorelbin.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. De skal tages 1 time før behandlingen med carboplatin kan begynde. Ligeledes skal den til dag 8 udleverede kvalmestillende medicin tages 1 time før, du kan tage vinorelbin derhjemme. Du får desuden udleveret kvalmestillende medicin, som du kan tage hjemme efter behov.

Irritation af slimhinderne

Slimhinderne i dine øjne, mund, mave, tarm og urinrør og skede kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan ofte lindres.

Diarré eller forstoppelse

Behandling med vinorelbin kan give enten diarré eller forstoppelse. Diarré er hyppig, løs eller vandig afføring flere gange i løbet af det døgn, ofte fulgt af luft i maven og mavekramper. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskelig at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan ofte afhjælpes med håndkøbsmedicin.

Påvirkning af nervesystemet

I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest igen.

Hårtab

Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller kasket. Når du afslutter behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem næste gang, du kommer til behandling. Det er vigtigt at du ikke bekymrer dig unødigt. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør