carboplatin og pembrolizumab, behandling med

I denne patientinformation kan patienter læse om de fire behandlinger, som er en kombination af kemoterapi og immunterapi. Behandlingerne gives via en blodåre og tager ca. 6 timer. Behandlingen understøttes af undersøgelser – og eventuelle bivirkninger er beskrevet i patientinformationen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Vi håber, den kan give svar på nogle af de spørgsmål du kan have til den behandling, du er blevet tilbudt mod lungekræft.

Vi tilbyder dig denne behandling, der består af kemoterapi i form af paclitaxel og carboplatin i kombination med immunterapistoffet pembrolizumab. Vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer og holde sygdommen i ro i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Den samlede behandling vil normalt bestå af 4 behandlinger. Den enkelte behandling gives hver 3. uge, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Hver behandling består af kemostofferne paclitaxel og carboplatin samt immunterapistoffet pembrolizumab og gives via en blodåre. Det tager ca. 6 timer at få behandlingen. Du får behandlingen i ambulatoriet. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart du har fået den. Hver gang du skal have behandling, skal du have taget blodprøver for at sikre, at behandlingen ikke er for kraftig i forhold til din knoglemarv og nyrefunktion. Du kan få taget blodprøverne i laboratoriet på hospitalet, ved egen læge eller sundhedshus. Det er bedst at få taget blodprøverne dagen før du skal have behandling. Hvis blodprøverne ikke er i orden, udskydes behandlingen indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen. Det vil oftest tage 1 uge. Behandlingen ophører hvis undersøgelser viser, at den ikke virker på sygdommen, hvis du får meget svære bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Hvis de første 4 behandlinger har virket og du har tålt dem godt, uden alvorlige bivirkninger, vil du blive tilbudt fortsat vedligeholdelsesbehandling med immunterapi pembrolizumab. Vedligeholdelsesbehandling gives i op til 2 år. Herefter vil der være opfølgning i form af lægesamtaler og scanninger.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Her får du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Kemo- og immunterapi kan kortvarigt hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, og det påvirker en række funktioner i din krop. Derfor skal du have taget blodprøver før hver behandling.

Scanning

Efter 4 behandlinger skal du have lavet en CT-scanning af lungerne og bughulen og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Herefter vil du blive scannet efter hver 4. vedligeholdelsesbehandling. Hvis din sygdom fortsat er i ro, og du tåler den godt, fortsætter behandlingen i op til 2 år.

Bivirkninger

Behandlingen påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Immunterapi og kemoterapi giver forskellige typer af bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Det er vigtigt du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse:

 • Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader
 • Ved diarré i mere end et døgn - eller ved blod i afføringen.
 • Ved blødning der ikke stopper hurtigt igen.
 • Ved ny eller forværret åndenød eller hoste.

Overfølsomhedsreaktion

Der er en lille risiko for en overfølsomhedsreaktion under indgift af paclitaxel og pembrolizumab. Dette kan opleves som øget varme i kinderne, blussen, udslæt, smerter over lænden og en oplevelse af, at man har svært ved at trække vejret helt igennem. I sjældne tilfælde kan reaktionen være værre og medføre mere udtalt vejrtrækningsbesvær og blodtryksfald. Risikoen for overfølsomhedsreaktion er størst ved de første behandlinger. Du vil hver gang få forebyggende behandling og vi observerer din almentilstand. De første 2 gange vil vi kontrollere dit blodtryk. Hvis du skulle få en overfølsomhedsreaktion, vil den blive behandlet straks og du kan som oftest fortsætte med din behandling bagefter.

Bivirkninger til immunterapi

Pembrolizumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler, hvorved der opstår bivirkninger. Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet - og også efter endt behandling. De kan som regel alle behandles med en pause fra pembrolizumab eventuelt suppleret med binyrebarkhormon (prednisolon). Det er vigtigt at behandle bivirkningerne så tidligt som muligt, for at kunne genoptage behandling med immunterapi.

Åndenød og/eller hoste

Immunterapi kan give en reaktion i lungerne (pneumonitis), der skal behandles hurtigt. Symptomerne er nyopstået eller forværret åndenød eller hoste.

Påvirkning af hormonproduktion

Pembrolizumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Ved hjælp af blodprøver holder vi øje med din skjoldbruskkirtelfunktion, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Hud

Du kan få udslæt, kløe, rødme og øget følsomhed overfor sollys. Udslæt kan i stor udstrækning behandles eller lindres. Følgende gode råd kan anbefales:

 • Ikke for varme og lange bade.
 • Brug tøj der ikke sidder stramt.
 • Brug almindelig creme/lotion uden parfume.
 • Undgå solbadning og brug solcreme, når du er ude i solen.
 • Nogle patienter har gode erfaringer med Livets Olie.

Bivirkninger til behandlingen generelt

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi og immunterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Lægen kontrollerer dette hver gang du får taget blodprøver.

 • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
 • Infektioner kan vise sig ved feber, influenzasymptomer, sviende vandladning el.lign.
 • Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Nervesystemet

Paclitaxel kan give føleforstyrrelser i fingerspidserne og under fødderne. Dette skyldes, at paclitaxel påvirker de yderste nerveender. Dette kan opleves som en prikkende eller brændende fornemmelse, svaghed eller lettere smerte i fingre og/eller fødder. Generne aftager oftest efter behandlingens ophør. For nogle kan det tage op til et år og i sjældne tilfælde kan generne blive kroniske.

Influenzasymptomer

Paclitaxel kan give smerter i muskler og led som ved influenza. Disse gener varer som regel 2-3 dage og kan lindres med smertestillende medicin som for eksempel paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol).

Nyrefunktionen

Carboplatin og pembrolizumab kan påvirke nyrerne. Lægen kontrollerer din nyrefunktion hver gang du får taget blodprøver.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed. Den kan hjælpe på trætheden at være fysisk aktiv hver dag.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin. Små hyppige måltider og frisk luft hjælper ofte også.

Hårtab

Behandlingen kan medføre helt eller delvist hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Hårtabet kommer gradvist. Du kan måske mærke lettere smerter eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med hårtabet. Hvis du har langt hår, kan du overveje at få klippet håret før behandlingen starter. På denne måde virker hårtabet mindre overvældende og generende. Der er mulighed for at få en paryk eller anden hovedbeklædning, som hospitalet afholder udgiften til. Du vil få udleveret en rekvisition til en parykmager efter eget valg. Håret vokser ud igen, når behandlingen er afsluttet.

Irritation af slimhinderne

Slimhinderne i hele kroppen kan blive påvirket. Det går oftest værst udover mundslimhinden og vagina. Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, svien, ubehag og små sår. Blister og hvide belægninger kan opstå i munden. Det er vigtigt at behandle disse gener, da det kan medføre infektioner og svamp. Tørhed i munden kan også give problemer med tænderne. Spørg gerne lægen eller sygeplejersken om dette.

Diarré og forstoppelse

Behandlingen kan give diarré eller forstoppelse. Diarré er hyppig, løs eller vandig afføring flere gange i løbet af et døgn, ofte fulgt af luft i maven og mavekramper. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskeligt at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan afhjælpes med medicin, som udleveres på afdelingen eller købes i håndkøb på apoteket.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær bliver nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation og det kan skyldes bivirkninger, såsom nedsat følsomhed og tørre slimhinder. Kemoterapi kan påvirke æggestokkene og i nogle tilfælde forbigående og i andre tilfælde vedvarende. Dette kan betyde, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket vil påvirke evnen til at få børn. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner bør anvende svangerskabsforebyggelse, hvis det er relevant.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på, at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle pjece om kemoterapi). Hvis du arbejder, kan du få brug for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Hvad kan du selv gøre?

For at tåle kemoterapien er det vigtigt, at du har det godt. Du skal derfor leve som du plejer og gerne dyrke motion i det omfang, du har kræfter til. Din kræftsygdom øger også dit energibehov, så du skal sørge for at spise en kalorieholdig kost. Hvis appetitten er lille, er det lettere at spise flere små måltider i løbet af dagen.

Har du spørgsmål?

Har du flere spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling. Det er vigtigt, du ikke bekymrer dig unødigt.

Redaktør