Vil du hjælpe os ved at teste telemedicinsk udstyr?

Tilbud om at teste telemedicinsk udstyr, som gør at man kan monitorere patienter, mens de er hjemme. Du skal indsende blodtryksmåling, pulsmåling, og evt. vægt morgen og aften to gange om ugen.

Vi vil gerne invitere dig til at hjælpe os med at teste noget telemedicinskudstyr. Udstyret gør det muligt for dig selv at måle fx blodtryk og puls hjemmefra og derfor vil spare en køretur til hospitalet. Det kaldes også for hjemmemonitorering. Udstyret er udviklet af Rigshospitalets Hjerteafdeling, og har allerede været testet af ambulante hjertepatienter. Nu er udstyret klar til at blive testet af nyre-/blodtrykspatienter.

Dine opgaver i testperioden

I testperioden skal du:

  • Indsende blodtryksmåling, pulsmåling, og evt. vægt morgen og aften to gange om ugen
  • Besvare et spørgeskema to gange om ugen

Du vil stadig blive indkaldt til ambulante besøg, hvor vi deler den data med dig, som vi har aflæst.

Vi aftaler med dig hvor lang tid, at testperioden skal vare. Det er frivilligt at deltage og hvis du undervejs i forløbet ikke ønsker at deltage mere, kan du give os besked.

Vores opgaver i testperioden

I testperioden skal vi øve os på:

  1. at påsætte telemedicinsk udstyr
  2. at koble udstyret op via Sundhedsplatformen
  3. at sikre at hjemmemonitoreringsdata sendes til os i Nefrologisk Ambulatorim
  4. at aflæse dine sundhedsdata, som er sendt til os i Nefrologisk Ambulatorium

Kontakt os, hvis du oplever problemer med udstyret

Hvis du i testperioden oplever problemer med udstyret, skal du ringe til Nefrologisk Ambulatorium.

Kontakt os, hvis du bliver utilpas

Hvis du oplever bivirkninger til behandlingen, skal du ringe til Nefrologisk Ambulatorium.

Hvis du oplever vedvarende systolisk BT>200 eller <90, skal du ringe til Nefrologisk Ambulatorium.

Hvis du i øvrigt føler dig skidt tilpas, skal du ringe til din egen læge.

Evaluering

Ud over at teste udstyret, vil vi også gerne høre din mening om testforløbet og vi kontakter dig ved projektets afslutning.

Vi behandler dine data fortroligt

Alle dine data vil blive behandlet fortroligt. Eventuelle data fra hjemmemonitoreringen bliver kun registreret i Sundhedsplatformen.

Dine tekniske og personlige vurderinger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt til intern evaluering af projektet.

Kontakt i testperioden

Sygeplejerske Dorte Orry Baggers
Nefrologisk Ambulatorium
Telefon: 48 29 36 88
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.00-15.00

Redaktør