Venesectio (blodtapning)

I denne patientinformation er der vigtig information vedrørende blodtapning og formålet med behandlingen, herunder at man kan være bloddonor. Behandlingen tager 30-45 minutter og der tappes som regel 500 ml blod.

Patientinformation om venesectio (blodtapning)

Formålet med behandlingen

Der kan være flere grunde til at tappe blod:

  • Man kan være bloddonor.
  • Blodet er for ”tykt”, det vil sige at der er for mange røde blodlegemer og det kan øge risikoen for kredsløbs-forstyrrelser/blodpropper.
  • Ved sjældne sygdomme optages for meget jern i kroppen og dette jern kan aflejres i f.eks. lever, hjerte og bugspytkirtel og skade organernes funktion. Man kan efterhånden fjerne jernoverskuddet ved med jævne mellemrum at tappe blod forudsat blodprocenten holder sig normal.

Forberedelse

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt i dagene op til tapningen, gerne 2 liter i døgnet.

Behandlingsvarighed

Du kan regne med at behandlingen tager 30-45 min.

Hvordan foregår behandlingen

Du skal møde i Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium, hvor sygeplejersken giver dig besked om svarerne på blodprøverne samt den behandlingsplan, lægen har lagt for dig.

Selve behandlingen foregår på samme måde, som når man i blodbanken tapper bloddonorer:

  • Du får målt blodtryk og puls
  • Du skal drikke min. 3 glas vand/saft i forbindelse med tapningen.
  • Der lægges en kanyle i en åre (vene) i albuebøjningen.
  • Der tappes som regel 500 ml blod.
  • Du får målt blodtryk og puls efter tapningen.

Forholdsregler efter undersøgelsen

Ingen. Dog kan det være nødvendigt at blive til observation i 15-20 min. Hvis du får ubehag/bivirkninger, skal du komme tilbage til ambulatoriet.

Komplikationer

Der kan forekomme symptomer på almen utilpashed: Kvalme/opkastninger, blodtryksfald, lav puls, bleghed, klamt svedende, smerter, uro/angst.

Alternativ behandlingsmetode

Der er ingen alternativ behandlingsmetode.

Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål om behandlingen, eller hvis tidspunktet ikke passer dig, er du velkommen til at kontakte os.

Redaktør