Velkommen til Palliativ Enhed

Palliativ Enhed modtager voksne uhelbredeligt syge patienter med komplekse symptomer og særligt behov for tværfaglig indsats.​

Her kan du og dine pårørende finde nyttige oplysninger og få svar på spørgsmål i forbindelse med et forløb i Palliativ Enhed - en afdeling for lindrende indsats.

Palliation betyder lindring

Lindrende behandling og pleje bliver særlig aktuelt ved livstruende sygdomme. Den Palliative Enheds formål er at bidrage til at øge livskvaliteten.

I forbindelse med en livstruende sygdom kan der opstå forskellige problemer af såvel fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter, som kræver en specialiseret indsats med flere forskellige fagpersoner.
Vi er i sengeafdelingen et team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, sekretær og præst. Ved behov kontaktes andre samarbejdspartnere.
Vores opgave er at give dig en individuel behandling og pleje.
Vi kan tilbyde hjælp med f.eks.: Smerter, åndenød, træthed, angst/uro, kvalme, depression, appetitløshed, forstoppelse, familiære/ sociale problemer og eksistentielle/åndelige problemer. 

Dette kan foregå ved:
•    Hjemmebesøg/ambulant besøg på afdelingen via vores udekørende team
•    Indlæggelse på vores sengeafdeling  på Nordsjællands Hospital - Frederikssund

Præsentation af Udekørende Team

Vores udekørende team tilbyder hjemmebesøg/ambulant besøg på afdelingen ved sygeplejerske alene eller sammen med læge. Derudover er tilknyttet en fysioterapeut. Teamets funktion er at tilrettelægge den lindrende behandling og pleje i eget hjem samt at fungere som kontaktperson og samarbejdspartner til hjemmesygeplejen og egen læge.
Indlæggelse vil ske, hvor det vurderes, at den lindrende behandling og pleje kræver en tættere observation og justering over en periode. Planlægning af forløbet vil foregå i samråd med dig og dine pårørende.

Præsentation af Sengeafdeling

Sengeafdelingen har 10 enestuer med plads til en overnattende pårørende.
Vi kan tilbyde indlæggelse i rolige og trygge rammer, hvor du selv kan medvirke til at strukturere din dag med hensyn til måltider, søvn og hvile.
Udskrivelse vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig og dine pårørende samt hjemmepleje og egen læge efter behov. Efter udskrivelsen tilknyttes du vores udekørende funktion efter aftale.

Under indlæggelse er det en god ide, at ét af dine familiemedlemmer har kontakt til Enheden og videregiver oplysninger til øvrige pårørende.
Der er fri besøgstid under hensyntagen til dine ønsker og behov.

Enhedens ledelse

Overlæge Gitte Juhl
Afdelingssygeplejerske Anja Kjems Jakobsen

Min kontaktlæge: 
Min kontaktsygeplejerske: 
Redaktør