Velkommen til Onkologisk Ambulatorium

Her kan du læse informationer om Onkologisk Ambulatorium.

I denne folder kan du og dine pårørende finde nyttige oplysninger og få svar på praktiske spørgsmål i forbindelse med dine besøg i Onkologisk Ambulatorium.

I Onkologisk Ambulatorium er vi specialiserede i behandling af kræftsygdomme. Vi tager os af den pleje og behandling, der ikke kræver indlæggelse, og som kan foregå mellem kl. 08.00-16.00, hvor ambulatoriet holder åbent.

Du vil typisk få en tid hos os, fordi vi skal foretage en undersøgelse, kontrollere din kræftsygdom eller give dig kemoterapi og/eller immunterapi.

Ambulatoriet hedder afsnit 0862. Du finder os ved indgang 08, plan 6.

Når du ankommer

Ved besøg i ambulatoriet skal du medbringe dit sygesikringskort og henvende dig til sekretæren i skranken. Herefter kan personalet se, at du er ankommet til den aftalte tid.

Inden du tager hjem, kan du henvende dig til sekretæren i skranken for at få en ny tid. Har du fået at vide, at din tid sendes i e-boks kan du gå hjem.

Personalet

Læger og sygeplejersker arbejder i teams indenfor de forskellige sygdomsgrupper som vi behandler i ambulatoriet. Udvalgte grupper af patienter i vores afdeling vil ved det første møde i ambulatoriet få tildelt en patientansvarlig læge (PAL), som har det overordnede ansvar for deres behandling. Vi tilstræber, at de fleste konsultationer foregår ved den patientansvarlige læge, hvis man har en sådan. Men du vil i det ambulante forløb møde forskellige læger og sygeplejerske, der er tilknyttet teamet.

 

 

Information

Du vil modtage mange informationer fra læger og sygeplejepersonale, og du vil blive inddraget i beslutninger vedrørende din sygdom, behandling og pleje. En del information vil du få på skrift som støtte til den mundtlige information. Vi har forskellige måder at forstå information på, derfor opfordrer vi til, at du

 • Stiller spørgsmål. Skriv gerne spørgsmålene ned.
 • Beder om at få uddybet og gentage information, når du har brug for det.

Du er meget velkommen til at tage en pårørende med til dine besøg i ambulatoriet. Mange vil opleve, at der ved det første besøg, gives så mange informationer, at det kan være rart at være to om at huske og kapere de mange indtryk og forstå informationen.

Børn er også meget velkommen i ambulatoriet. For de fleste børn er det en god oplevelse at komme med mor eller far ind på hospitalet og se, hvordan det foregår, når man får kemoterapi. Der bør være en anden voksen med i ambulatoriet til at tage sig af barnet.

Ventetiden

Mens du venter på at blive kaldt ind til lægen, kan du tage plads i venteværelset. Du er også velkommen til at bruge vores store opholdsstue, der ligger lidt længere fremme i afdeling 0861. Giv sekretæren besked, hvis du går i dagligstuen. Ved forsinkelser hos lægen vil det fremgå af tavlen i venteværelset.

Mange får taget en blodprøve samme dag som besøget i ambulatoriet. Lægen ser svaret for at planlægge din videre behandling. Normalt tager det 1 time fra blodprøven er taget, til lægen modtager svaret, men dette kan indimellem forsinkes en smule. Hvis du ønsker at undgå denne ventetid, kan du få taget blodprøven dagen før på dit lokale sygehus/sundhedscenter eller efter aftale med din egen læge.

Blodprøver

Du skal selv bestille tid til blodprøvetagning på www.blodproever.dk

Ved hvert besøg i ambulatoriet vurderer din læge, hvornår den næste blodprøve skal tages. Skal du have taget blodprøver den dag, du har en tid i ambulatoriet, skal du gå til Hovedindgangen (Indgang 01 ved Dyrehavevej). Laboratoriet ligger inden for Hovedindgangen, til højre. Laboratoriet åbner kl. 07.30 og lukker kl. 14.30. Husk at blodprøven skal tages ca. 1 time før den aftalte tid hos lægen i ambulatoriet. Du kan bestille tid til blodprøvetagning på www.blodproever.dk eller på tlf.: 48 29 41 81 kl. 10.00 -14.30 mandag til fredag.

Vælger du at få taget blodprøven dagen før, kan det foretages på dit lokale sygehus/Sundhedscenter.

Du kan også få taget blodprøven dagen før efter aftale med din egen læge.

OBS!  Hvis du bliver transporteret med Falck til hospitalet og skal have taget blodprøver først, skal Falck blot følge dig til laboratoriet. Så sørger medarbejderne i laboratoriet for den videre transport til Onkologisk Ambulatorium 0862. 

OBS. Hvis du oplever problemer med bestilling af blodprøver, kontakt venligst sekretæren i Onkologisk Ambulatorium, Tlf. 48 29 61 03, mandag -fredag kl. 08-15.

Svar på blodprøverne

Svaret på blodprøverne får du af lægen i ambulatoriet. Hvis der tages kontrol- blodprøver imellem dine besøg i ambulatoriet, vil lægen kun ringe til dig, hvis blodprøvesvaret betyder en ændring i din behandling eller behov for yderligere kontrol. I alle andre tilfælde vil du få svarene ved dine besøg, medmindre der er lavet en speciel aftale med lægen.

Livskvalitet og støttemuligheder. 

I forbindelse med en af de første kontakter i ambulatoriet, vil du få en tid til en rehabiliteringssamtale. Det er en samtale med fokus på, hvordan din hverdag og livskvalitet ser ud, efter du er startet behandling.

Samtalen bliver planlagt som en videosamtale, som du kan deltage i hjemmefra. Der er også en mulighed for, at samtalen kan foregå som en telefonsamtale.

Inden samtalen bedes du udfylde forberedelsesskemaet "Støtte til livet med kræft", som er vedhæftet den planlagte samtale. Skemaet kan du udfylde sammen med dine pårørende. Skemaet kan hjælpe med at afdække udfordringer i hverdagen.

Ved selve samtalen vil vi forsøge at afdække, hvordan du (og dine pårørende) kan få støtte eller genvinde styrken til at klare hverdagen på trods af følger fra sygdom og behandling. Vi aftaler, om der eventuelt er behov for henvisning til bl.a. træning, hjælp i hjemmet, kontakt til samtalegrupper eller andet.

Sig til

Hvis vi skal kunne hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt, at du "siger til", og at du beskriver for os, hvis du får nye symptomer eller eventuelle bivirkninger.

Egen læge

Vi har desværre ikke kapacitet til at klare alle helbredsmæssige problemer i ambulatoriet. Det er derfor vigtigt, at du har en god kontakt til din praktiserende læge. Din egen læge vil automatisk blive orienteret om dit behandlingsforløb hos os, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker dette. Din praktiserende læge tager sig fortsat af de helbredsmæssige problemer og receptfornyelser, der ikke har med din kræftsygdom at gøre.

Har du uhelbredelig kræft og mange symptomer på din kræftsygdom, kan der blive behov for henvisning til en specialiseret palliativ indsats enten ved Palliativ afd. eller Hospice. Tal med din egen læge eller onkologen her.

Klinisk diætist

Den kliniske diætist vejleder patienter og pårørende om mad og drikke i forhold til din kræftsygdom, behandling og de symptomer og bivirkninger, det giver. Som patient kan du have brug for at tale med en diætist, hvis du for eksempel

 • Har haft et stort utilsigtet vægttab i forbindelse med din sygdom
 • Spiser væsentlig mindre end du plejer, og mærker at vægten falder
 • Har fordøjelsesproblemer som diarré eller forstoppelse
 • Har fysiske problemer igennem mave- og tarmkanalen, for eksempel tygge- og synkeproblemer
 • Eller måske har du andre årsager til at skulle tale med en diætist

Du kan henvises til at tale med diætisten via din læge eller sygeplejerske i ambulatoriet.

Mad og drikke

I vores venteområde og opholdsstue er der kolde og varme drikke til fri afbenyttelse. Ved langvarig behandling anbefaler vi, at du medbringer en madpakke eller frugt. 

Internet

Du og dine pårørende kan få gratis adgang til trådløst netværk, hvis du har egen bærbar computer/IPAD/smartphone med. Vær opmærksom på at disse genstande medbringes på eget ansvar.

Min Sundhedsplatform.dk

Du har mulighed for at logge på minsundhedsplatform.dk eller via appén MinSP. Her kan du oprette din egen profil og herigennem følge undersøgelser og resultater, se aftaler og stille spørgsmål til din behandler. Se information i ambulatoriet. Vær opmærksom på, at du kan se svar, du endnu ikke har fået af lægen. Ved svar, der kræver akut handling, vil du blive kontaktet. Ellers vil du få svar ved næste besøg eller telefonsamtale.

I dagligstuen finder du på pjecevæggen bl.a. materiale fra Kræftens Bekæmpelse. Du kan læse mere på afdelingens hjemmeside, som du finder under Onkologisk og Palliativ Afdeling på www.nordsjaellandshospital.dk eller på sundhed.dk

Hjælp os med at blive bedre

Vi håber, at du bliver tilfreds med din tilknytning til ambulatoriet. Vi ønsker hele tiden at forbedre os og gøre dit og den næste patients forløb bedre. Derfor må du gerne sige, hvis du oplever mangler eller noget, der kan være anderledes. Sig det til personalet eller find et af "Sig frem"  postkortene, der er tilgængelige i ambulatoriet. Du kan også gå ind på afdelingens hjemmeside og udfylde et kort her.

Vi har i tidens løb fået mange brugbare tilbagemeldinger fra patienter og pårørende, som alle har været med til at forbedre hverdagen i ambulatoriet.     På forhånd tak.

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt 

Hver dag er mange mennesker i kontakt med sundhedsvæsenet. En gang imellem sker der fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for risiko for skade. Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme. Derfor har det stor betydning, at du som patient eller pårørende rapporterer, hvis du har oplevet en skade eller fejl. Du kan læse mere i pjecen     " Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt" og indrapportere hændelser på www.dspd.dk

Kiosk 

Du finder en kiosk og et lille cafeteria ved hospitalet hovedindgang.

Transport 

Du skal som udgangspunkt selv arrangere din transport til og fra hospitalet. Hvis du har brug for hjælp til transport, skal dette aftales med lægen.

Telefonnumre og tider

Hvis det drejer som om ændring af tider eller manglende blodprøver, skal du ringe til sekretærerne, tlf. 48 29 61 03 mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Hvis det drejer sig om akutte spørgsmål vedrørende din behandling, bivirkninger til behandlingen, skal du ringe til sygeplejersken. tlf. 48 29 73 13,  hverdage kl 08.00-16.00  tlf. 48 29 61 20 , aften, nat og weekend.

Har du rene hænder, undgår du smitte

Der er spritdispensere til rådighed på stuerne i ambulatoriet og flere steder på gangen.

 • Hold hånden under dispenseren og tryk
 • Gnid hænderne, så spritten fordeles overalt på hænderne og omkring håndledene
 • Fortsæt i mindst 30 sekunder
 • Stop først, når hænderne er tørre

 

Redaktør