Velkommen til Nefrologisk Ambulatorium

Patientinformation vedr. undersøgelse af nyrefunktionen i Nefrologisk Ambulatorium.

Denne information er til dig, der skal have undersøgt din nyrefunktion i ambulatoriet.

 

Når du møder i ambulatoriet, skal du henvende dig i receptionen. Ved konsultationen er der en sygeplejerske og en læge til stede. Der er også mulighed for at tale med lægen i enerum. Lægerne har hver deres ugedag i ambulatoriet, så du kan blive fulgt af den samme læge, hvis du ønsker det. Du er velkommen til at tage pårørende med til dine besøg.

Ved første ambulante besøg optages journal, og lægen skal undersøge dig. Det første besøg varer ca. 1 time, og de efterfølgende besøg varer ca. 20 min. Hvis det er svært for dig at komme til hospitalet, kan vi evt. aftale telefoniske konsultationer.   

Blodprøver og urinprøve

Ca. 1 uge før dine besøg i ambulatoriet skal du have taget blodprøver, og du skal samtidig evt. aflevere en urinprøve. Prøverne tages på Klinisk Biokemisk Afdeling på dit nærmeste hospital i regionen. I særlige tilfælde kan prøverne tages i eget hjem. Læs altid informationen på forsiden af din indkaldelse.

Du får svar på dine undersøgelser og blodprøver ved næste kontrol. Hvis der kommer et svar, der kræver handling hurtigere, kontakter vi dig telefonisk eller skriftligt.

Medicin

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis der er sket ændringer i din medicin siden sidste konsultation. Vi har ikke mulighed for at se, hvilken medicin din egen læge eller vagtlæge udskriver. Du bør også fortælle os, hvis du benytter alternativ behandling (naturlægemidler eller kosttilskud).

 

Kørsel

Er du pensionist, eller har du af helbredsmæssige årsager ikke mulighed for at benytte offentlige transportmidler, kan det vurderes af din egen læge eller hospitalet, om du er berettiget til transport til ambulant behandling. Pensionister kan få godtgjort udgifter til transport.

Egen læge

Din egen læge får elektronisk kopi af notaterne fra de ambulante besøg, medmindre du giver os besked om, at du ikke ønsker dette. Du har selv mulighed for at læse din journal på www.sundhed.dk, hvis du har NemID eller i app’en MinSP.

Afbud

Bliver du forhindret i at møde op, bedes du melde afbud – gerne i god tid. Vi vil også gerne vide, hvis du er forsinket

Redaktør