Velkommen til Klinik for Led- og Bindevævssygdomme, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Heri findes information om forløbet i Klinik for Led- og Bindevævssygdomme.

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme

Vi beskriver her kort forløbet i klinikken, de lokaler og de fagpersoner som du vil kunne få kontakt til og hvordan du skal forholde dig. 

Hvor er det og hvad forventes?

Indgang 07 (kort på www.nordsjaellandshospital.dk). Hver gang du møder skal Du skanne dit sundhedskort ind på en af skannerne. Klinikken ligger på 1. sal = plan 3 (0731). Du bedes i venteområdet udfylde status på, hvordan du har det i Danbio-databasen. Herefter bedes du tage plads på det lille venteareal foran klinikken.  

Hvem har ansvaret for din behandling?

Du vil i klinikken møde læger og sygeplejersker, som i tværfagligt samarbejde vil behandle og vejlede dig efter behov. Lægen vil stille en diagnose og komme med forslag til dig om den medicinske behandling. Lægen vil ordinere medicinen og skrive recept.  Receptfornyelse kan oftest foregå hos egen læge. Lægen vil løbende tage stilling til, om der er brug for blodprøver, røntgenbilleder, skanning eller andre undersøgelser og vil efter behov drøfte din sygehistorie og behandling med andre læger i klinikken.

Du vil få tilknyttet en kontaktlæge, som har hovedansvaret for din behandling, men du vil indimellem ses af andre læger og sygeplejersker til kontrolbesøg. Hvis du ikke er tilfreds med din kontaktlæge, kan du skifte til anden læge. Du kan informere denne, sygeplejersken eller sekretariatet herom.

Prøvesvar

Normalt vil der ikke være brug for at du får svar på kontrolblodprøver og kontrol røntgen, idet disse vil blive set af kontaktlægen, og du vil blive kontaktet, hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen. Du vil kunne blive informeret herom ved planlagte kontrolbesøg. Du kan i øvrigt se journal og blodprøver på www.sundhed.dk eller på minsundhedsplatform.dk 

Sygeplejersken vil især i starten give dig uddybende information om sygdommen og medicin samt rådgive dig om sygdomsforebyggelse og hensigtsmæssig håndtering af sygdom, smerter og de psykiske og sociale følger, som dine symptomer kan have for dig. Sygeplejersken vil også stå for det praktiske omkring intravenøs medicin og udlevering af medicin, såfremt dette kommer på tale (kun for få). Desuden vil sygeplejersken se dig ved nogle kontroller og være kontaktperson for telefonisk henvendelse ved akut forværring, bivirkninger til medicin eller hvis du er i tvivl om noget vedrørende dit behandlingsforløb. 

Hvordan får jeg ny tid?

Du vil få tilsendt ny tid via e-boks, endvidere kan du se dine tider i Minsundhedsplatform. dk. Hvis du har behov for at få flyttet en tid, 
bedes du kontakte vores sekretariat. 

Redaktør