Velkommen til Endokrinologisk Ambulatorium

Information til patienter om endokrin. amb.

Her kan du og dine pårørende finde oplysninger og svar på praktiske spørgsmål i forbindelse med dit besøg i Endokrinologisk Ambulatorium

Endokrinologisk Ambulatorium varetager behandlingen af personer med sukkersyge, knogleskørhed, stofskifte- og hypofysesygdomme.

Ambulatoriet ligger ved indgang 06 på plan 5. Hvis du kommer hertil i bil, anbefaler vi, at du kommer i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads.

Nordsjællands Hospital – Hillerød er røgfrit.

Besøg og mødetider

Når du møder i ambulatoriet, skal du scanne dit sundhedskort/ sygesikringskort. Hvis der opstår ventetid i ambulatoriet, vil vi fortælle dig, hvor lang ventetiden ca. er. Hvis dit forløb kræver hyppige besøg, kan du aftale den daglige mødetid med sygeplejersken. En individuel vurdering vil afgøre, om du kan passe dit arbejde i den periode.

Personalet

Personalet i ambulatoriet består af læger, sygeplejersker og sekretærer. Der er ligeledes tilknyttet en fodterapeut og en diætist. Vi bestræber os på, at du møder den samme læge og sygeplejerske ved hvert besøg.

Afdelingsledelsen

  • Ledende overlæge Lisbet Brandi
  • Ledende oversygeplejerske Thomas Duckert
  • Specialeansvarlig overlæge Peter Lommer Kristensen
  • Afdelingssygeplejerske Debora Bodekær Rasmussen

Egen læge

Din egen læge bliver orienteret om dit behandlingsforløb i ambulatoriet, med mindre du oplyser, at du ikke ønsker dig dette.

Åbningstider

Endokrinologisk Ambulatorium har åbent: Mandag–fredag kl. 8.00–15.00.

Redaktør