Velkommen til Akutmodtagelse for gravide

Hvis du har behov for ekstra observation og behandling, bliver du indlagt på Akutmodtagelse for Gravide. Det er også her, vi foretager graviditetsundersøgelser.

I denne pjece finder du information om din indlæggelse på Akutmodtagelse for Gravide. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge personalet.

På Akutmodtagelse for Gravide bliver de gravide, der har behov for ekstra observation og behandling, indlagt. Derudover varetager Akutmodtagelse for Gravide ambulante graviditets-undersøgelser, både planlagte og akutte.

Akutmodtagelse for Gravide ligger lige ved siden af fødegangen. Det giver mulighed for hurtig overflytning, hvis der er behov for det. Vi har primært tosengsstuer og kun enkelte enestuer, som vi fordeler efter behov.

Der kan være mange forskellige årsager til indlæggelse. Der kan være tale om graviditetskvalme, blødning, svangerskabsforgiftning, truende for tidlig fødsel eller andre komplikationer.

At blive indlagt kan virke overvældende. Nogle bliver forskrækkede over, at graviditeten ikke forløber normalt, og man kan opleve perioder, hvor man er bange for, om der sker ens barn noget.

For at vi kan give dig den bedst mulige pleje og behandling, er det vigtigt, at du fortæller os, hvordan du har det. Det er fx vigtigt, at du informerer os, hvis du:

 • Får veer/flere plukkeveer.
 • Mærker færre fosterbevægelser end normalt.
 • Bløder.
 • Har fornemmelsen af at have vandafgang.
 • Har smerter.

I det hele taget vil vi gerne høre om de ting, som bekymrer dig, og du er altid velkommen til at stille spørgsmål.

Kontaktpersoner

Når du bliver indlagt, vil du inden for det første døgn få tildelt en kontaktlæge. Nogle har allerede en kontaktlæge, fordi de har været til undersøgelser tidligere i graviditetsforløbet. Er det tilfældet, vil vi bestræbe os på, at det er den samme, du får tilknyttet under indlæggelsen.

Du har krav på at blive informeret om de undersøgelser og den behandling, vi planlægger for dig. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål og har naturligvis ret til at sige fra over for vores forslag og anbefalinger.

Primære personalegrupper

På Akutmodtagelse for Gravide møder du jordemødre, læger samt studerende fra begge faggrupper. I tæt samarbejde forsøger vi at skabe de bedste rammer for din indlæggelse. Når du er indlagt på Akutmodtagelse for Gravide, vil jordemoderen observere dig og koordinere din pleje og behandling. Hvis du har specielle behov for hjælp eller vejledning, kan du altid henvende dig til personalet.

Andre personalegrupper

 • Serviceassistenter varetager blandt andet rengøring og transport af patienter.
 • Bioanalytikere kommer i afdelingen og tager blodprøver efter behov.
 • Fysioterapeuter kan rekvireres ved specielle behov.
 • Diætist kan udarbejde en speciel diæt hos patienter, som har behov for dette.
 • Præsten, som er tilknyttet sygehuset, taler gerne med dig og dine pårørende om religiøse og alment menneskelige ting, uanset din kirkelige tilknytning. Præsten kan kontaktes gennem personalet.
 • Tolk kan rekvireres ved behov.

Behandlingsplan

Det er vigtigt, at du er velinformeret om, hvorfor det er nødvendigt at være indlagt, og hvad der skal ske fremadrettet. Derfor laver vi en behandlingsplan, der skal følges under din indlæggelse. Større ændringer i planen bliver besluttet af dig og din kontaktlæge.

Stuegang

Hver morgen mellem klokken 8 og 9 er der morgenkonference, hvor lægerne mødes og fordeler dagens opgaver. Vi forventer, at stuegangen begynder ca. klokken 10.

Statusdag

Nogle indlæggelser forløber over flere uger. Er det tilfældet for dig, vil du få tildelt en ugentlig statusdag, hvor du sammen med en jordemoder i afdelingen taler om forløbet og din graviditet generelt.

Selvom der i graviditeten er tilstødt komplikationer, som kræver indlæggelse, er det vigtigt at huske, at der stadig kan være mange dele af graviditeten, der forløber normalt, ikke mindst tanker og følelser om barnet og den kommende forældrerolle. Dette er også vigtigt at holde fast i og få snakket om.

Parat til Barn - et tilbud til dig

Fødselsforberedelse er også relevant, selvom du er indlagt. ”Parat til Barn” er et gratis tilbud til dig, der er gravid, og din partner. ”Parat til Barn” har til formål at forberede jer på graviditet, fødsel, barsel og det at blive en familie.

Undervisningen foregår i Auditoriet på Nordsjællands Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød, indgang 50B. Hvis du ikke har mulighed for at forlade afdelingen under indlæggelsen, vil der være jordemoderstuderende, der tilbyder fødselsforberedelse.

Neonatalafdeling

Nogle komplikationer i graviditeten kan medføre, at man føder for tidligt. Hvis vi har mistanke om, at der er risiko for dette, tilbyder vi, at du og dine pårørende kan tale med en børnelæge og se vores neonatalafdeling, som er en børneafdeling for nyfødte.

Medicin/vitaminer

Hvis du tager medicin, skal du selv medbringe dette hjemmefra. Medicin, der ordineres under indlæggelsen, vil du få udleveret. Hvis du skal fortsætte med medicinen efter udskrivelsen, kan du få en recept med hjem. Husk at oplyse, hvis du tager fast medicin.

Almindelige vitamintilskud skal du fortsætte med under din indlæggelse, så husk at medbringe dine egne vitaminer.

Kost

Måltider i afdelingen:

 • Klokken 8:00: Morgenmad.
 • Klokken 12:00: Frokost.
 • Klokken 18:00: Aftensmad.
 • Mellemmåltider efter behov.

Din mad bliver serveret på stuen. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du selv bærer din bakke ud i madvognen, når du er færdig.

Besøgstider

Dine pårørende er meget velkommen til at besøge dig, imens du er indlagt. Vi har ikke fast besøgstid, men vi beder jer om at tage hensyn til medpatienterne.

Værdigenstande

Vi opfordrer dig til ikke at medbringe flere penge, smykker og lignende end højest nødvendigt, da der desværre forekommer tyveri på hospitalet.

Indlæggelse af pårørende

Når du bliver indlagt, kan du være akut dårlig eller tæt på fødsel, og i disse tilfælde kan du naturligvis have din pårørende hos dig. Vi kan dog ikke tilbyde indlæggelse af pårørende, når tilstanden er stabil.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge mobiltelefon, medmindre der bliver brugt elektronisk apparatur på stuen (CTG-apparatur, dråbetæller eller lignende).

Trådløst netværk

Du har mulighed for at få gratis adgang til hospitalets trådløse netværk, hvis du har din egen bærbare computer med.

Du får adgang til netværket ved at henvende dig til personalet på afdelingen. Vær opmærksom på, at computeren medbringes på eget ansvar.

Tøj/personlig hygiejne

Du kan få udleveret håndklæder, skjorte og undertøj, men det er en god idé at medbringe lidt af dit eget tøj og eventuelt morgenkåbe og hjemmesko eller lignende. Medbring også toiletsager. Du kan få skiftet sengetøj, når du har behov for det. Snavsetøj lægges i de hvide tøjsække på toiletterne.

Klagesager

Hvis der er noget, du ønsker at klage over, er der forskellige muligheder:

 • Du kan tale med afdelingens ledende jordemoder.
 • Du kan få en samtale med afdelingsledelsen.
 • Du kan få en pjece om yderligere klagemuligheder.
 • Du kan ringe til hospitalets patientvejleder på telefon 3866 6641, mandag til torsdag kl. 10-13, fredag kl. 10-12.

Daglig leder på Akutmodtagelse for Gravide

Vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen.

Udskrivelse

Når du skal udskrives, taler vi om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem. Vi laver også aftaler med dig om eventuelle kontroltider hos læge eller jordemoder.

Ved din udskrivelse informerer vi automatisk din praktiserende læge om din indlæggelse.

Redaktør