Vejledning til døgnurin for 5-HIAA

Patientinformationen henvender sig til patienter, som skal indsamle døgnurin. Patienter kan blandt andet læse om hvilke madvarer de skal undvære.

DØGNURIN FOR 5-HIAA

Formål:

At måle udskillelsen af et eller flere stoffer i urin. Der skal opsamles urin i dunk tilsat 100 2,5% saltsyre.

Vejledning vedlagt.

Opbevaring af opsamlingsdunken derhjemme:

Urinen skal opbevares køligt, og den ladte urin skal straks hældes over i dunken med syre. Du skal aldrig lade vandet direkte ned i dunken, da syre kan sprøjte og give ætsninger.

OBS: Dunken skal opbevares utilgængeligt for børn.

Forberedelse:

48 timer før urinopsamlingen og i opsamlingsdøgnet skal følgende fødevarer og drikke undgås: Ananas - avokado - valnødder - pekannødder - bananer - tomater - kiwi - blommer - chokolade - skimmelost samt al vin og spiritus.

Aflevering af opsamlingsdunken:

Urindunken afleveres på laboratoriet samme dag opsamlingen afsluttes.

Resultat af prøven:

Gives efter aftale med lægen i ambulatoriet

Redaktør