Urininkontinens på grund af overaktiv blære, operation

Her kan du læse om operation med indsprøjtning af Botox i urinblæren, hvis du har en overaktiv blære, og medicinsk behandling ikke har hjulpet.

Du er blevet tilbudt en operation med indsprøjtning af Botox i urinblæren, fordi du har en overaktiv blære, og medicinsk behandling ikke har hjulpet.
 

Hvad er indsprøjtning af botox i blæren?

Botox er et stof, der delvist lammer blærens tømmemuskel.

Botox kan:

  • Mindske blærens ufrivillige sammentrækninger.
  • Øge blærens rummelighed for urin.
  • Mindske inkontinensepisoder.
  • Mindske fornemmelsen af pludselig vandladningstrang.

Operationen foregår typisk i lokalbedøvelse med en gel i urinrøret, eventuelt suppleret af en let rus og en gang imellem i fuld bedøvelse. Operationen varer ca. 15-20 minutter. 
Effekten af operationen kan du forvente i løbet af 1-2 uger, og effekten vil, hos de fleste, vare 6-12 måneder, men kan variere fra få måneder til 1 år. 
Når virkningen aftager, skal du kontakte Bækkenbundsklinikken. Behandlingen kan tidligst gentages 3 måneder efter sidste Botox-behandling, uanset hvor i kroppen du har fået Botox.

Forundersøgelse og samtale

Nogle få patienter skal, før operationen, oplæres i at tømme blæren med et kateter. Dette kan være aktuelt, hvis lægen forudser, at det kan blive et problem for dig at tømme blæren ved normal vandladning. 

Når du har været til undersøgelse hos lægen i ambulatoriet, bliver du vist videre til Dagkirurgisk afsnit 0162, enten den dag du er i ambulatoriet eller ca. 1 uge før behandlingen. 
Her vil du komme til at tale med en sygeplejerske om operationsdagens forløb, og I aftaler en operationsdato. Desuden taler du med en anæstesilæge om bedøvelsen.

Er der behov for yderligere undersøgelser, blodprøve, hjertediagram (EKG) eller andet, aftales det også her.
Husk at medbringe oversigt over vanlig medicin.

Dagkirurgisk afsnit er placeret på plan 6, indgang 01 (hovedindgangen).
Åbningstider: Hverdage kl. 7.30 - 16.30. Weekend og helligdage lukket.

Ved evt. afbud eller forsinkelse til operation bedes du kontakte afsnittet på tlf. 48 29 49 05.

Mødetidspunkt

Hverdagen inden operationen skal du kontakte afsnittet på telefon 48 29 49 05 mellem kl. 13 og 14 for at få mødetidspunktet på operationsdagen.
Hvis du ikke allerede har fået operationsdato, aftales denne på forundersøgelsesdagen.

Du skal møde fastende på Dagkirurgisk afsnit 0162

_______dag, den _____ / _____20_____.

Før operationen

Ca. 1 uge før indlæggelsen vil vi bede dig gå til din egen læge og få foretaget en urinundersøgelse, så du kan blive behandlet for en evt. blærebetændelse før indgrebet. Hvis dit besøg i Dagkirurgisk afsnit er planlagt til ugen før Botox-behandlingen, undersøger vi din urin i forbindelse med dette besøg.

Operationsdagen 

Faste

For at undgå opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt, at din mavesæk er tom. Du må derfor ikke spise mad, pastiller eller tygge tyggegummi de sidste 6 timer før mødetid på operationsdagen.
Du kan med fordel drikke vand, saft, te eller kaffe (uden mælkeprodukter) frem til 2 timer før, du skal møde i afsnittet.

Personlig hygiejne

Der er altid risiko for at få en infektion, når man skal opereres.
For at minimere antallet af bakterier før operationen, er det vigtigt at vaske hele kroppen grundigt, uanset hvad du skal opereres for. Tag et bad om morgenen på operationsdagen. For at vi bedre kan observere dig under og efter operationen, må du ikke bruge cremer, make-up og neglelak, hverken på hænder eller fødder.

Velkommen til

Du møder i Dagkirurgisk afsnit på det aftalte tidspunkt. Du bedes medbringe sundhedskort og registrere din ankomst på scanneren i venteområdet.
Herefter vil du blive modtaget og hjulpet til rette af en sygeplejerske og kan få svar på eventuelle spørgsmål til dagen.
Du får udleveret operationstøj og anvist et aflåseligt skab, hvor du kan opbevare dit eget tøj under operationen. 
Før du hentes til operation, bliver du tilset af kirurgen og får tilbudt forebyggende smertestillende tabletter.
Inden du hentes til operation, skal du have ladt vandet.

Værdigenstande og personlige ejendele medbringes på eget ansvar.
Husk at medbringe vanlig medicin
Får du blodfortyndende medicin, skal du evt. holde pause med dette, forud for indgrebet. Dette aftales ved forundersøgelse. Se desuden pjecen ”Vejledning om tobaksrygning, alkohol, håndkøbsmedicin, naturpræparater og kosttilskud”.

Botox-behandlingen

På operationsstuen kontrolleres blodtryk og puls, og anæstesisygeplejersken giver dig et drop - dvs. indfører et tyndt plasticrør i en blodåre i hånden eller armen. Droppet anvendes, hvis du har behov for en let rus, eller fuld bedøvelse, til indsprøjtning af de smertestillende og beroligende stoffer. Lægen indfører en lille tynd kikkert i blæren gennem urinrøret, og via kikkerten indsprøjtes Botox i små mængder under slimhinden. Efter indgrebet bliver du i en seng kørt til afsnittets opvågningsstue, hvor du observeres efter operationen.

Forløbet efter operationen

Når du er vågen, må du spise og drikke igen.
Sygeplejersken/ lægen vil informere dig om operationsforløbet og eventuel kontrol. Du bliver udskrevet, så snart du er færdigbehandlet.
Du vil desuden modtage kopi af operationsbeskrivelsen.
Kriterier for at du kan gå hjem er, at du har det godt. Du skal kunne gå selv, kunne tømme din blære og have spist og drukket lidt. 

Hjemtransporten skal være aftalt på forhånd. Hvis du har været fuldt bedøvet eller har fået afslappende medicin, må du ikke selv køre bil de første 24 timer.
Du må ikke indtage alkohol det første døgn, da din reaktion herpå kan være uforudsigelig.
Har du abonnement på Falck, som gælder sygetransport, kan dette benyttes.
 

Besøg 

Af diskretionshensyn både til dig og de øvrige patienter - henstiller vi til at medfølgende pårørende venter hjemme eller i hospitalets caféområde ved hovedindgang.

Rygning

Hele hospitalet og udenomsarealer er røgfrit område.
 
Kiosk og cafeteria

Findes i forhallen ved hovedindgang 01. Åbningstid: kl. 8.00 - 19.30. 

Efter udskrivelsen 

Hverdagen efter operationen vil du blive ringet op fra Dagkirurgisk afsnit for at høre, hvordan det går. 

Ambulant kontrol

Du vil ved udskrivelsen få en tid til kontrol i Bækkenbundsklinikken 1-2 uger efter behandlingen, hvor vi kontrollerer vandladningen og blæretømningen.
Der er ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet, og arbejde kan genoptages dagen efter.

Smerter

De første dage efter behandlingen kan du have svie ved vandladning og lette smerter i blæren.
Disse kan lindres med smertestillende håndkøbsmedicin. Vi anbefaler Paracetamol (Pinex, Pamol eller Panodil) tabletter á 500 mg – 2 tabl. 4 gange dagligt og Ibuprofen (Ipren, Ibumetin, Burana) tabletter á 400 mg – 1 tabl. 3 gange dagligt. Ved udskrivelsen får du smertestillende medicin med hjem til de første dage.
 
Blod i urinen er ikke usædvanligt de første dage efter operationen.
Blærebetændelse kan forekomme efter operationen. Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du henvende dig til din læge for at få undersøgt urinen.

Det er en god idé at drikke rigelig væske i dagene efter operationen for at forebygge blærebetændelse. Tøm blæren helt ved vandladning. Dette gøres bedst ved, at du lader vandet 2-3 gange med 1 minut mellem hvert forsøg. Hvis der opstår problemer med at tømme blæren, må du kontakte Bækkenbunds-klinikken eller vores akutsygeplejersker.

Har du spørgsmål eller problemer efter indgrebet er du meget velkommen til at kontakte Bækkenbundsklinikken, Telefon 48 29 37 66,Hverdage kl. 8.00 - 15.00
eller Gynækologisk sengeafsnits akutsygeplejerske Telefon 48 29 59 65.

Udskrivningsbrev

Efter udskrivelsen og afsluttet ambulant behandling sender vi et udskrivningsbrev til din praktiserende læge, hvori vi kort oplyser om diagnose, behandling, indlæggelsesforløb, eventuelle komplikationer, efterbehandling, ordineret medicin og evt. ambulant kontrol. Du vil desuden modtage kopi af operationsbeskrivelsen.

Forebyggelse

Tobak, alkohol, overvægt og lav fysisk aktivitet øger risikoen for komplikationer i behandlingsforløbet.

Planlægger du udenlandsrejser i perioden efter indgrebet

Se regler for udenlandsrejser efter hospitalsbehandling på www.huskdetblaa.dk eller kontakt din rejseforsikring.


Evt. spørgsmål til sygeplejersken/lægen

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Yderligere information om Dagkirurgisk afsnit på:    www.nordsjaellandshospital.dk - afdelinger - anaestesiologisk afdeling - afsnit 
- dagkirurgisk afsnit 0162

Redaktør