Undersøgelse af glukose-tolerance hos gravide

Undersøgelsen kaldes også Gestationel Glukosebelastning. En glukosebelastning kan bruges til at påvise diabetes (sukkersyge), som er opstået på grund af graviditet. 

På baggrund af de oplysninger, som Svangreambulatoriet har modtaget fra din praktiserende læge i forbindelse med din graviditet, tilbydes du en glukosebelastning.

Om glukosebelastning

Glukosebelastningen bruges til at påvise diabetes (sukkersyge), som er opstået på grund af graviditet. 

Ved glukosebelastningen undersøges din krops evne til at omsætte glukose (sukker) i løbet af to timer. 

Du indkaldes til  glukosebelastning, hvis en eller flere af følgende faktorer er opfyldt:

 • Du har haft graviditetssukkersyge i forbindelse med tidligere graviditet
 • Du har tidligere født et barn med fødselsvægt på mere end 4500 gram
 • Du er overvægtig
 • Der findes tilfælde af sukkersyge i din familie
 • Der er sukker i din urin
 • Du har PCOS (Poly Cystisk Ovarie Syndrom) 
 • Du venter tvillinger.

Forberedelse til undersøgelsen

3 dage før belastningen skal du være på normal fuldkost.

8 timer før undersøgelsen må du ikke:

 • Spise/drikke fast eller flydende kost
 • Ryge
 • Tygge tyggegummi
 • Dyrke sport eller anden tilsvarende fysisk aktivitet.

Du må kun drikke vand og indtage lægeordineret medicin.

Medbring til undersøgelsen:

 • Dit gule sundhedskort
 • Læsestof, strikketøj eller lignende (undersøgelsen varer to timer).
 • Din indkaldelse og eventuelt rekvisitionsseddel fra den læge, der har indkaldt dig.

Selve undersøgelsen

Du skal møde fastende i akutmodtagelsen for gravide (G0131). Du er velkommen til at tage en voksen ledsager med til belastningen. Børn kan desværre ikke deltage.

Når du møder op, får du en glukoseopløsning (sukker opløst i vand tilsat citron), som du skal drikke. 

Du får taget en blodprøve i armen 2 timer efter, at du har drukket  glukoseopløsningen. 

Bemærk! Du må ikke fx ryge eller sove. Du skal blive i afdelingen og sidde stille i de to timer, som belastningen varer.

Bivirkninger

Der er normalt intet ubehag eller bivirkninger forbundet med undersøgelsen, som i alt varer ca. 2½ time.

Tid og sted

På Nordsjællands Hospital - Hillerød foregår undersøgelsen i akutmodtagelsen for gravide (G0131). 

På Nordsjællands Hospital - Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør foregår undersøgelsen i ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).

Henvend dig i det ambulatorium, hvor du skal have foretaget undersøgelsen. 

Hvis du skulle blive forhindret i at møde op på den aftalte dato, beder vi dig ringe for at aftale en ny tid: 

 • Hillerød, Svangreambulatoriet, tlf.: 48 29 58 49
 • Frederikssund (Klinisk Biokemisk Afdeling), tlf.: 49 29 53 95
 • Sundhedshuset Helsingør (Klinisk Biokemisk Afdeling), tlf.: 48 29 41 82

Resultatet

Resultatet af undersøgelsen foreligger senest efter to hverdage og sendes til den læge eller afdeling, der har rekvireret belastningen. 

Hvis undersøgelsen viser, at du har diabetes, vil du modtage et brev fra Svangreambulatoriet i løbet af 3-5 dage.

Hvis undersøgelsen viser, at du ikke har diabetes, hører du derimod ikke noget, men du kan naturligvis spørge til resultatet ved det næste besøg hos din jordemoder.

Redaktør