Ultralydskanning af børn mellem 0 og 2 år

Ved undersøgelsen skanner vi barnet med lydbølger. Der er ingen forberedelse til undersøgelsen.

Du har fået en tid til en ultralydskanning af dit barn. Det er vigtigt, at du læser hele vejledningen inden I kommer til undersøgelsen. Vejledningen indeholder information om forberedelse, undersøgelse og svar.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at undersøge forskellige organer ved hjælp af lydbølger, ultralyd.

Hvad er en ultralydskanning

En ultralydskanning foregår ved, at der sendes lydbølger (ultralyd) ind på det område, der skal undersøges. Ud fra lydbølgerne dannes nogle ekkoer, som vi kan aflæse som billeder på en TV-skærm. På disse billeder kan man se, om der er uregelmæssigheder i det undersøgte område.

Hvor foregår undersøgelsen

Undersøgelsen foregår på Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Forberedelser til undersøgelsen

Der er ingen forberedelse til undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen

Barnet ligger på et leje, mens skanningen foregår. Skanningen udføres ved at føre et lydhoved hen over hudoverfladen. For at få god kontakt mellem hud og lydhoved, får barnet smurt ultralydcreme (gelé) på det område, der skal undersøges.

Varighed af undersøgelsen

Ultralydsskanningen tager ca. 20 minutter.

Ubehag og bivirkninger

Der er normalt intet ubehag forbundet med undersøgelsen. En ultralydskanning er ufarlig.

Svar på undersøgelsen

Vi sender svaret på undersøgelsen til den læge, afdeling eller ambulatorium, der har henvist dit barn.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at henvende dig til Radiologisk Afsnit. Telefonnummeret vil fremgå af indkaldelsen til undersøgelsen.

Venlig hilsen

Personalet på Radiologisk Afsnit

Redaktør