Ufrivillig barnløshed operation

Du kan her læse om at få foretaget en kikkertoperation - også kaldet en laparoskopi - for at få undersøgt forholdene omkring din livmoder æggestokke og æggeledere.

Du skal have foretaget en kikkertoperation - også kaldet en laparoskopi - for at få undersøgt forholdene omkring din livmoder, æggestokke og æggeledere. Under operationen vil der eventuelt også være mulighed for at forbedre funktionen af disse, så muligheden for fremtidig graviditet øges. 

Hvad er formålet med indgrebet?

Æggestokke og æggeledere kan undersøges direkte med synets hjælp og mistanke om sammenvoksninger kan be- eller afkræftes. Der vil ofte samtidig være mulighed for at bedre mulighederne for normal funktion af æggestokke, æggeledere og livmoder. 

Hvad kan udføres ved operationen?

  • Passagen gennem æggelederne kan vurderes. 
  • Ardannelse og sammenvoksninger omkring æggeledere og æggestokke kan nedbrydes, således at funktionen forbedres. 
  • Der kan eventuelt tildannes ny åbning af lukket æggeleder. 
  • Eventuel cyste på æggestokken kan fjernes. 
  • Områder med livmoderslimhindelignende væv (endometriose) i bughulen kan destrueres. 
  • Muskelknude (fibrom) i livmoderen kan eventuelt fjernes. 

Operation og menstruation

Operationen bør normalt ikke gennemføres, imens du har menstruation. Vi forsøger derfor at planlægge operationstidspunktet, så det ligger uden for din menstruation. Det kan imidlertid være vanskeligt, da der oftest vil være 2 - 3 måneders ventetid på operationen.

Hvis du, når du modtager indkaldelsen til operation, kan se, at tidspunktet sandsynligvis kolliderer med din menstruation, bedes du hurtigst muligt kontakte afdelingen på telefonnummer 48 29 37 09 og eventuelt aftale en anden operationsdato. 

Hvad sker der ved forundersøgelsen?

Du møder på sengeafdelingen, hvor du taler med sygeplejersken, lægen og narkoselægen, der sikrer, at du er klar til indgrebet næste dag. De informerer dig også om det videre forløb.
Husk at oplyse om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse, regelmæssig anvendelse af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdomme eller sukkersyge. Du får endvidere taget en blodprøve. 
Du vil om muligt få lejlighed til at hilse på den læge, der skal operere dig næste dag. 

Det er vigtigt på forhånd at have aftalt, hvad der kan udføres under operationen. Det er især vigtigt at have diskuteret, om en eller begge æggeledere skal fjernes, hvis de ved operationen vurderes at være så beskadigede, at de aldrig vil kunne komme til at fungere normalt.
En kronisk beskadiget æggeleder kan hos nogle give anledning til smerter og forringe chancen for opnåelse af graviditet ved eventuel senere reagensglasbefrugtning. 

Dagen før operationen

Endetarmen skal være udtømt ved operationen. Du skal derfor aftenen før operationen tage et klyx i endetarmen. Du vil blive nærmere instrueret af sygeplejersken. 

Hvad sker der på operationsdagen?

Du må hverken spise, drikke eller ryge fra kl. 24 aftenen før operationen. Dog må du gerne drikke op til 200 ml (svarende til et glas) vand, te eller kaffe (ingen mælkeprodukter) mellem kl. 24 og 06.

Hjemme bør du foretage almindeligt morgentoilette, herunder brusebad. Vær specielt omhyggelig med at rense navlen. 
Du bør ikke have læbestift eller neglelak på, da det kan vanskeliggøre observationen af kredsløbet under bedøvelsen. 

Når du ankommer til afdelingen, bliver du vist til rette, får målt temperatur samt får beroligende medicin som forberedelse til bedøvelsen. Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastikrør (drop) i en blodåre i hånden. Du får siden bedøvelsen gennem dette drop. 

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår næsten altid under fuld bedøvelse. 
Oftest kan operationen ske som kikkertoperation (laparoskopi), hvor en kikkert indføres gennem et lille snit lige under navlen. Der indføres instrumenter gennem et eller flere snit nedadtil i bugvæggen. Hvert snit er nogenlunde på størrelse med et knaphul. 
Blæren holdes tom for urin ved hjælp af et kateter, der oplægges i blæren, efter du er blevet bedøvet. Oftest vil der også nedefra blive lagt en lille sonde op i livmoderen.
Gennem denne sonde kan der under operationen sprøjtes farvestof, der kan passere videre ud gennem æggelederne, således at passagen herigennem kan kontrolleres. Kateter og sonde fjernes ved operationens afslutning. 

Selvom operationen indledes som kikkertoperation, kan det undervejs blive nødvendigt at ændre operationen til en åben operation, hvor der lægges et vandret snit på 10 - 20 cm lige på grænsen til kønshårene (”bikinisnit”). 
Varigheden af selve operationen varierer meget, men er normalt omkring en time. 

Hvilke komplikationer kan der opstå?

Efter kikkertoperationen er det normalt at have lette smerter i mave og skuldre på grund af den luft, der blæses ind i bughulen under operationen. Smerterne forsvinder i løbet af et par dage. 
Efter åben operation vil der oftest være sårsmerter de første par dage. 
Risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen og hurtigt begynder at spise. 
I enkelte tilfælde kan der opstå let blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. 
Efter en åben operation kan der optræde blodansamling eller infektion i operationssåret. Det kan nødvendiggøre åbning af operationssåret. Der kan endvidere optræde føleforstyrrelser i huden omkring operationssåret. Disse forsvinder oftest i løbet af nogle måneder. 
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning fra operationsstedet i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. 
Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis - omend meget lille - risiko. 

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Man kan normalt udskrives 1 - 2 dage efter en kikkertoperation. Efter en åben operation, er det normalt, at man er indlagt 3 - 5 dage.

Hvordan skal jeg forholde mig efter operationen?

Du skal tage den med ro i nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt. Du bør undgå karbad, samleje og brug af tampon den første uge efter operationen. 
Efter en åben operation bør du undgå tunge løft (over 5 kg) de første 3 - 4 uger efter operationen.
Hvis du i den første uge efter operationen får feber eller smerter, bør du kontakte afdelingen eller din læge.                                                   

Du bør inden udskrivelsen diskutere med lægen, hvornår du kan forsøge at blive gravid. 

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Efter en kikkertoperation er man normalt sygemeldt i 1 - 2 uger. Efter en åben operation er hovedreglen 2 - 4 uger afhændig af, hvad man arbejder med, og hvordan man har det. Sygemelding skal ske via din egen læge. 

Hvad er min chance for at blive gravid efter operationen?

Det er umuligt at udtale sig generelt om chancen for at blive gravid efter operation. Du vil kunne diskutere din situation med lægen inden udskrivelsen.

Hvordan skal jeg forholde mig ved en eventuel fremtidig graviditet?

Efter operationen på æggelederne vil der være forøget risiko for, at en fremtidig graviditet kan sætte sig fast uden for livmoderen. 
I en fremtidig graviditet bør du derfor undersøges med ultralydsskanning tidligt (5 - 6 uger efter sidste menstruations første dag) med henblik på at udelukke graviditet uden for livmoderen. 
Såfremt du i en periode får behov for at benytte svangerskabsforebyggelse, bør du undgå at benytte kobberspiral. 


Venlig hilsen

Personalet
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Nordsjællands Hospital

Redaktør