Ufrivillig abort. Kirurgisk eller medicinsk behandling

En ufrivillig abort er en graviditet, der går til grunde i første halvdel af graviditeten. Her kan du læse om forløbet ved både kirurgisk og medicinsk behandling

Kirurgisk eller medicinsk behandling?

En ufrivillig abort er en graviditet, der går til grunde i første halvdel af graviditeten. De fleste ufrivillige aborter sker inden for de første 12 uger af graviditeten.


Hvor ofte sker en ufrivillig abort?

Ca. 20% af alle graviditeter går til grunde og ender som ufrivillige aborter.

Hvad er symptomerne ved en ufrivillig abort?

De mest almindelige symptomer er blødning og smerter. Smerterne kan være som kraftige menstruationssmerter, og blødningen kan være klumpet. Nogle oplever ingen symptomer på at graviditeten er gået til grunde, men får det først konstateret i forbindelse men en ultralydsskanning.

Hvad er årsagen til ufrivillig abort?

Den mest almindelige årsag er, at der ved befrugtningen af ægget er opstået en tilfældig fejl, der gør, at fosteret ikke udvikler sig normalt og dermed ender i en ufrivillig abort. Disse fejl (kromosomfejl) er ikke arvelige og har ikke tendens til at gentage sig.

Kirurgisk eller medicinsk behandling af ufrivillig abort?

Når det er konstateret, at graviditeten er gået til grunde, er der to måder at afslutte forløbet på. Hvilken metode, der er bedst for den enkelte, vil være inviduelt. 

Kirurgisk udskrabning

Har du ingen symptomer, så som kraftig blødning eller smerter, får du planlagt en tid hurtigst muligt. Du møder fastende på Nordsjællands Hospital Hillerød. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse. Selve indgrebet tager ca. 10-15 minutter. Efter et par timer kan du gå hjem igen.
Bløder du kraftigt eller har voldsomme smerter, bliver du indlagt. Der kan være en del ventetid, da disse ikke-planlagte indgreb prioriteres når der er plads på operationsgangen.

Komplikationer

De hyppigste komplikationer er unormal blødning (der kan kræve en ny udskrabning) og underlivsbetændelse. Det sker ved ca. 3-4% af indgrebene. En sjælden komplikation er at der utilsigtet laves et lille hul på livmoderen (dette kræver ingen behandling, men ekstra observation). Der kan være nogen blødning efter indgrebet. Den kan vare få dage og op til ca. 3-4 uger og vil gradvist aftage.

Medicinsk behandling

Du møder i Gynækologisk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital Hillerød, hvor du vil få yderligere mundtlig og skriftlig information. Du starter behandlingen med en pille ved besøget i ambulatoriet, og vil der også få udleveret smertestillende medicin til forløbet.

Behandlingen foregår hjemme, hvor du dagen efter lægger 4 tabletter op i skeden, som vil fremkalde sammentrækning af livmoderen og blødning. Samtidig tager du den smertestillende medicin. 
Det er uforudsigeligt, hvor hurtigt virkningen vil komme. Der kan godt gå timer – i nogle tilfælde længere tid – helt op til to døgn. Der kommer en kraftig blødning, med klumper, som langsomt vil aftage til menstruationsstyrke, der varer lidt længere end normalt. Efter behandlingen kan du have blødning, der kommer og går, helt frem til næste menstruation.

Du vil kunne kontakte afdelingen døgnet rundt, hvis der er noget du er i tvivl om.

Kontrol

Du møder i Gynækologisk Ambulatorium ca. en uge efter.
Vi laver en ultralydsundersøgelse for at se, om livmoderen har tømt sig helt. Har den det, er behandlingen fuldført. Har livmoderen mod forventning ikke tømt sig, kan behandlingen gentages. I løbet af de næste dage vil de fleste have fuldført behandlingen. Vi laver endnu en ultralydsundersøgelse for at kontrollere om behandlingen er fuldført.

Komplikationer

Ca. 15% vil have behov for en kirurgisk udskrabning efter den medicinske behandling, fordi livmoderen ikke tømmer sig helt, eller fordi de bløder for meget. Underlivsbetændelse og andre komplikationer er meget sjældne.

Hvis din blodtype er Rhesus negativ

Hvis du er længere henne end 8. graviditets uge og din blodtype er rhesus negativ, skal du have en indsprøjtning for at undgå, at du danner rhesusantistoffer. Rhesusantistoffer kan få betydning for en kommende graviditet.

Henvendelse

Ved spørgsmål, kraftig blødning eller smerter inden næste aftale, kontakt akutsygeplejersken på 48 29 59 65.

Med Venlig hilsen

Personalet
Gynækologisk afdeling

Redaktør