Ufrivillig abort kirurgisk udskrabning

En ufrivillig abort er en graviditet, der går til grunde i første halvdel af svangerskabet. De fleste ufrivillige aborter sker indenfor de første 12 uger af graviditeten.

En ufrivillig abort er en graviditet, der går til grunde i første halvdel af svangerskabet. De fleste ufrivillige aborter sker indenfor de første 12 uger af graviditeten.

 

Hvor ofte sker en ufrivillig abort?

Ca. 20% af alle graviditeter går til grunde og ender som ufrivillige aborter.

Hvad er symptomerne ved en ufrivillig abort?

De mest almindelige symptomer er blødning og smerter. Smerterne kan være ve-agtige og blødningen kan være klumpet, idet der kan komme blodkoagler (blodklumper) med vævsrester ud af skeden.

Hvad er årsagen til ufrivillig abort?

Den mest almindelige årsag er, at der ved sammensmeltningen af æg og sædcelle er opstået en tilfældig fejl. Fosteret udvikler sig ikke, og det ender med en abort. 

En planlagt tid eller akutprogrammet?

Alt efter hvor meget du bløder, får du enten en planlagt tid en af de først kommende hverdage, eller du kommer på vores akutprogram. Langt de fleste får en planlagt tid. Kommer du på det akutte program, kan der være en del ventetid, da det ofte foregår efter dagens planlagte operationer. Derudover er der mindre kapacitet på operationsgangen i aften-/nattevagt og i weekender. Trækker det ud, kan vi tilbyde at lægge et PVK (drop) og give dig væske herigennem.
(Efterfølgende vejledning er til planlagte operationer, hvis man er på akutprogrammet, foregår alt dette i afdelingen.)

Før operationen

 • Før den kirurgiske udskrabning vil du få foretaget en helbredsgennemgang, en ultralydsskanning og eventuelt en gynækologisk undersøgelse.
 • Du taler med en anæstesilæge (narkoselæge).
 • Du skal tale forløbet igennem med en sygeplejerske.
 • I nogle tilfælde vil du få udleveret 2 tabletter Cytotec®. Du skal tage tabletterne med et glas vand. Cytotec® indeholder stoffet Misoprostol, som blødgør livmoderhalsen og gør indgrebet mere skånsomt. Cytotec® kan give blødning og menstruationslignende smerter. Cytotec® kan i nogle tilfælde også give andre gener, f.eks. feber, diarré, kvalme, oppustethed og eventuelt opkastning.
 • Du ringes op af en sygeplejerske hverdagen før indgrebet med mødetidspunkt på operationsdagen, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.

Kan der opstå komplikationer?

Meget sjældent kan der under indgrebet blive stukket hul i livmoderen. Ofte har det ikke nogen betydning og man indlægges natten over til observation.

Skal jeg faste?

Du skal være fastende for føde 6 timer før mødetid, herunder alle mælkeprodukter, dvs. at du ikke må spise efter dette tidspunkt. Du skal være tørstende fra 2 timer før mødetid, med mindre andet er aftalt, og må hele natten drikke klare væsker (ikke-alkoholiske væsker, f.eks. vand, saft, te, kaffe, sodavand og juice uden frugtkød).

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

 • Du skal tage din vanlige medicin om morgenen kl. 06, med mindre andet er aftalt.
 • Du skal gå i bad om morgenen inden indgrebet.
 • Du må ikke bære smykker, piercinger eller kontaktlinser, og du må ikke have læbestift og neglelak på.
 • Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig, så snart personalet i samarbejde med dig vurderer, at du er klar til at blive udskrevet.
 • Husk at du ikke selv må køre bil 24 timer efter bedøvelsen og operationen. Der skal være en voksen sammen med dig i hele døgnet efter udskrivelsen.

Blodtype

Hvis din blodtype ikke er oplyst i systemet, vil du få taget en blodprøve forud for den kirurgiske udskrabning. Hvis din blodtype er rhesus negativ og graviditeten er mere end 7 uger og 6 dage, vil du under eller efter indgrebet få en indsprøjtning med anti-D for at undgå, at du danner rhesusantistoffer i en eventuel ny graviditet.

På operationsdagen

 • Du skal møde på Gynækologisk sengeafdeling G0121, opgang 1, plan 2.
 • Du skal møde fastende.
 • Du skal tage de 2 tabletter Cytotec® 2 timer før mødetiden.
 • For at udnytte operationskapaciteten vil der oftest være ventetid, og vi anbefaler derfor, at du medbringer læsestof, musik, bærbar computer eller iPad m.m.
 • Vi har kun mulighed for at låse få værdigenstande inde under operationen og tilråder, at du tager så få værdigenstande som muligt med under indlæggelsen.

På operationsstuen

Du får et tyndt plastikkateter (PVK) i hånden. Gennem denne kan vi bedøve dig og give dig væske.
Vi måler puls, blodtryk, temperatur og iltmætning, og der er en person fra anæstesiafdelingen hos dig under hele operationen. Selve indgrebet tager kun 10-15 minutter og foregår i fuld bedøvelse. Under bedøvelsen suges graviditetsvævet fra livmoderen ud gennem et tyndt rør, som er indført gennem livmoderhalsen. (En eventuel indsprøjtning med anti-D får du oftest, mens du stadig er bedøvet).

Hvad sker der efter operationen?

Når du vågner på operationsstuen bliver du kørt på opvågningsafdelingen, hvor du ligger kortvarigt. Du bliver herefter kørt tilbage til Gynækologisk sengeafdeling.  

Igang igen

Vi stiler mod, at du kommer op at sidde og ud at gå med det samme. Du får tilbudt mad og drikke. Vi vil observere din almene tilstand, eventuelle smerter og din blødning fra skeden. Når du har haft vandladning – og er velbefindende – kan du tage hjem. Husk du ikke selv må køre bil og ikke må være alene det første døgn.

Efter udskrivelsen

Efter indgrebet kan der komme frisk blødning svarende til menstruationsstyrke. Blødningen kan vare fra få dage op til 4-6 uger, men vil gradvist aftage.
Blødningen kan stoppe i nogle få dage for derefter at komme igen, uden at det har nogen betydning. Næste menstruation kommer oftest 4-6 uger efter indgrebet. I de første 1-2 uger efter en kirurgisk udskrabning er der en let øget risiko for underlivsbetændelse. Hvis du får feber eller ildelugtende udflåd, skal du kontakte egen læge eller Gynækologisk Afdeling.
Det anbefales, at have en menstruation efter indgrebet inden en ny graviditet af hensyn til opbygning af slimhinden i livmoderen. Alle normale aktiviteter kan genoptages dagen efter indgrebet.

Smerter

Der kan være menstruationslignende smerter efter operationen. Disse smerter kan behandles med samme håndkøbsmedicin, som man anvender ved menstruationssmerter som f.eks. Paracetamol 1g (Pinex®, Pamol®, Panodil®) højst 4 gange dagligt og/eller Ibuprofen 400mg (Ipren®, Ibumetin®, Brufen®) højst 3 gange dagligt. Får du kraftige smerter, skal du kontakte egen læge eller Gynækologisk Afdeling.

Forholdsregler

Så længe du stadig bløder efter indgrebet anbefaler vi at du:

 • Undlader at bruge tampon.
 • Undlader karbad, svømmehal og havbad.
 • Benytter kondom ved samleje.

Komplikationer efter indgrebet

Den samlede risiko for komplikationer efter indgrebet er 3-4%. Hvis livmoderen ikke er helt tom, kan du få kraftig vedvarende blødning. Dette vil af og til kræve en ny udskrabning.
Der kan opstå underlivsbetændelse. Symptomerne herpå er smerter, feber og eventuelt forøget blødning.
Hvis du efter 6 uger ikke har fået din menstruation, skal du kontakte din egen læge for at udelukke, at der stadig er restvæv tilbage. Dette sker i meget sjældne tilfælde.

Udlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab og flyselskab. Da du har været indlagt, er du ikke forsikret på vanlig vis de første to måneder efter udskrivelsen.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os op til 14 dage efter indgrebet, eller gå til egen læge hvis du oplever:

 • Kraftig blødning fra skeden, dvs. kraftigere end menstruation, eller blødning med klumper.
 • Tiltagende smerter i underlivet.
 • Ildelugtende udflåd.
 • Temperaturforhøjelse over 38,5°C, med mindre du kender årsagen hertil, f.eks. halsbetændelse.

Har du akutte spørgsmål, kan du kontakte akutsygeplejersken på Gynækologisk Afdeling på telefon 4829 5965

 

Venlig hilsen

Personalet
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling,
Nordsjællands Hospital
Tlf. 4829 3760 

 

Redaktør