Tyverb, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter som skal i behandling med Tyverb. Patienten kan læse nyttige informationer og råd, som kan hjælpe med at danne et overblik over behandlingen. Blandt andet hvad Tyverb er, hvordan behandlingen foregår og hvilke bivirkninger der kan opstå.

Denne vejledning er skrevet til dig, som har brystkræft og som skal i behandling med Tyverb (lapatinib). 

Hvad er Tyverb?

Tyverb er en tabletbehandling af brystkræft, som gives sammen med et andet celledræbende middel (kemoterapi), når andre midler ikke har haft tilstrækkelig virkning. Tyverb er en tyrosin-kinase hæmmer, som stopper eller nedsætter kræftcellen vækst eller slår kræftcellen ihjel.

Hvordan foregår behandlingen?

Tyverb tages en gang dagligt, på samme tidspunkt. En time før eller mindst en time efter et måltid. En tablet ad gangen – synk dem hele sammen med vand. Hele behandlingsserien er på 21 dage.

Hvis du har glemt at tage din medicin

Hvis du har glemt at tage din sædvanlige dosis Tyverb, skal du tage medicinen så snart du husker det, hvis det stadig er samme dag Hvis du glemmer at tage medicinen eller ikke kan huske, om du har taget den, skal du vente til næste dag, hvor du tager din sædvanlige dosis Tyverb. Tag ikke dobbelt dosis. Hvis du kaster op, efter du har taget dine tabletter, skal du vente til næste dag, hvor du tager din sædvanlige dosis Tyverb. Hvis du har taget for meget Tyverb, skal du straks kontakte afdelingen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Du taler med en læge og en sygeplejerske i forbindelse med hver behandling. Du vil her få mulighed for at drøfte din sygdom og behandling.

Bivirkninger

Tyverb påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt anden medicin kan Tyverb give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandlingen. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioden mellem behandlingerne. Nogle af bivirkningerne kan forebygges eller behandles med medicin.

Hvilke bivirkninger kan du få af behandlingen?

  • Hududslæt (akne)
  • Neglelidelse (eksempelvis infektion i negleroden rundt om en fingernegl eller en tånegl)
  • Træthed.
  • Diarré, fordøjelsesbesvær.
  • Påvirket hjertepumpefunktion
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Nedsat appetit.

Hududslæt

Ses ofte i kombination med andre behandlinger. Får du en hudreaktion, er det vigtigt at du kontakter lægen. Det er ved hudreaktion desuden vigtigt af du undgå sollys og til at du anvender solcreme med en beskyttelsesfaktor (Solfaktor 30).

Neglelidelser

Du kan få infektion i neglevolden rundt om en fingernegl eller en tånegl. Vi anbefaler at du forebyggende smører hænder og fødder med en fed creme.

Diarré

Diarré kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen og defineres som diarré, når der er 4-6 tynde afføringer i døgnet og/eller tynd afføring om natten. Sygeplejersken i ambulatoriet fortæller dig, hvad du skal gøre og udleverer tabletter, som du skal tage, hvis du får diarré. Hvis din diarré ikke stopper indenfor 1 døgn og du har taget stoppende medicin, skal du kontakte afdelingen.

Hjerteundersøgelse

Da Tyverb kan påvirke hjertets pumpefunktion følges denne med ultralydsundersøgelse af hjertet ca. hver 3. måned (Ekkokardiografi).

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som vanligt, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør