Trakeostomi - anlæggelse af trakealkanyle

Hvis luftvejene er akut truet, kan en trakealkanyle sørge for, at man kan trække vejret frit. Man lægger en åbning på forsiden af halsen, hvori trakealkanylen lægges. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse.

Foto af trakealkanyle

Generelt om indgrebet

Trakeostomi er et kirurgisk indgreb, hvor man under fuld bedøvelse lægger en åbning  på forsiden af halsen. Heri placeres en trakealkanyle, hvor i gennem luften nu kommer direkte ind i luftrøret(trakea) og til lungerne. Trakealkanylen sikrer hermed, at du kan trække vejret frit.

Der kan være forskellige årsager til at lægen vurderer det nødvendigt at anlægge en trakealkanyle. Indgrebet er nødvendigt, når luftvejene er akut truet eller lægen vurderer,  at den frie vejrtrækning er truet.

Før operationen

Du skal være fastende, da indgrebet foregår i fuld bedøvelse. Du må gerne børste tænder om morgenen. Morgenmedicin indtages efter nærmere aftale med narkoselæge og øre, næse og halslæge.

Efter operationen

Du vil efter operationen ligge på intensivt afsnit i ca. 6 timer. Når du er stabil, vil du blive overflyttet tl Øre, Næse og Halsafdelingens sengeafsnit. Når du vågner, vil du kun være i stand til at trække vejret gennem trakealkanylen, da der rundt om kanylen sidder en ballon, der udfylder dit luftrør. Dette er for at sikre, at der ikke kan løbe evt. blod fra operationsstedet ned i lungerne. Du vil ikke kunne tale lige efter operationen, da der ikke kan passere luft op til dine stemmelæber. Det kan også være sværere at spise, da ballonen kan trykke, når du synker. Luften bliver taget ud af ballonen efter ca. 24 timer, og da vil du igen kunne tale og spise. Talen vil dog være påvirket af kanylen. For nogle er det at tale meget anstrengende eller næsten umuligt, men det kan trænes. Måske vil du i en periode skulle kommunikere på skrift eller med en staveplade.  

Hjemme igen

Du skal som minimum være indlagt en uge efter indgrebet, da du skal lære at varetage plejen af din trakealkanyle før du kan blive udskrevet. Der vil også være mulighed for at dine pårørende og evt. hjemmesygeplejerske kan indgå i oplæringen. Du får under indlæggelsen udleveret en bog, ”Patientens bog”, der kan støtte dig selv og dem der hjælper dig i plejen af din trakealkanyle. Hvis du har behov for det, vil der ved udskrivelsen blive taget kontakt til hjemmesygeplejersken, som kan hjælpe dig i hjemmet.

Kan jeg gå i bad med en trakealkanyle?

Ja, sagtens, du skal bare sørge for ikke at få vand i kanylen. I sengeafsnittet vil du derfor lære at bade med en fugter på inderkanylen.

Hvad hvis hele kanylen falder ud?

Hvis kanylen falder ud, skal den hurtigst muligt indsættes igen. Få fat i hjemmesygeplejersken eller kontakt sengeafdelingen for hjælp.

Hvordan kommer jeg af med kanylen?

Når det skønnes, at du har plads nok i luftrøret, opfordres du til at have prop i trakealkanylen i dagtimerne derhjemme. Hvis du bliver bekymret for nætterne, kan du blive indlagt en nat. Når du uden problemer kan trække vejret med prop i, tages trakealkanylen ud og en tæt forbinding sættes over hullet. Derefter vil hullet lukke af sig selv i løbet af en uge og du kan selv trække vejret normalt.

Venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen
 

Redaktør