Tonsillektomi og efterblødning - Information til voksne

Information til voksne, der deltager i et forskningsprojekt om tonsillektomi og efterblødning.

Forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt

Deltagerinformation

At fjerne tonsillerne (mandlerne) foretages hos 6-8000 patienter årligt i Danmark og er derfor en af de hyppigste kirurgiske indgreb vi foretager herhjemme. Årsagen hertil er typisk gentagne eller kronisk betændelse i tonsillerne, men der kan også være andre grunde til at fjerne dem. Når tonsillerne er fjernet, er der to sår i mundhulen som heler op i løbet af typisk to uger. I disse to uger vil der være smerter samt en risiko for at det begynder at bløde fra sårlejerne. 

Da et studie har vist at vi i hele landet har registreret en øget forekomst af blødning efter tonsillektomi over de sidste 25 år, ønsker vi at afklare om brænding i tonsillejet under operationen giver en øget risiko for efterblødning. I forbindelse med fjernelse af tonsillerne kan der forekomme blødning som stoppes ved kompression eller brænding. Der er i dag ikke en enkelt standardbehandling til at stoppe tonsilblødning. Forsøgets formål er at teste om kompression eller brænding er mest effektive metode til at mindske risikoen for efterblødning.

Formål

Formålet er at afklare om en blødning stoppet ved manuelt pres eller brænding under operationen, og om det også afspejler sig i forskellig forekomst en blødningsrisiko op til én måned efter operationen.

Metode

Projektet udføres på Øre, Næse, Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital og patienter på eller over 12 år tilbydes at indgå i studiet.

Behandling og plejemæssigt vil du ikke mærke forskel på om du indgår i studiet eller ikke. Hvis der opstår blødning under operationen vil operatøren foretage et let pres i det ene tonsilleje og brænde i det andet for at stoppe blødningen. Kan blødningen ikke stoppes ved pres brændes i begge tonsillejer. Smertebehandlingen vil være uændret og ens for alle. 

I dagene efter operationen vil du modtage 6-8 korte spørgsmål per gang på den opgivne e-mail. Det vil tage dig ca. 2 minutter at svare på hvert spørgeskema. Det er væsentligt for studiets gennemførelse, at du svarer så præcist som muligt samme dag som du modtager spørgeskemaet. Vi sender en e-mail 6, 12, og 30 dage efter operationen.   
De oplysninger vi indsamler vil omfatte få persondata, årsag til fjernelse af mandlerne, kirurgisk teknik og observation af operatør under operationen samt dine svar på spørgeskemaerne.
Alle personhenførbare oplysninger er fortrolige, det vil sige de opbevares sikkert og ikke gives videre til andre. Der kan forekomme journal og database opslag af projektansvarlig, behandlende personale, delegeret sundhedsperson og kontrolmyndighed. Dette for at afklare om der har været blødningsepisoder, behandlingstiltag eller studiekontrol.
En deltager kan til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse trække et samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet, uden at dette påvirker retten til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som forsøgspersonen måtte have. Se desuden udleveret vejledning fra Videnskabsetisk Nævn: Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Forskningsprojektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og modtager ikke økonomisk støtte fra private virksomheder eller fonde.    

Venlig hilsen

Projektansvarlig

Michael Howitz, overlæge, ph.d.
Øre, Næse og Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital
Tlf. 4829 3825

Redaktør