Tobaksrygning, alkohol. kosttilskud, håndkøbsmedicin og naturpræparater vejledning

I denne pjece kan du læse om, hvilke forholdsregler, der er gode at tage før en operation med hensyn til alkohol, tobak, medicin og naturpræparater.

Indtagelse af alkohol i større mængder og tobaksrygning er usundt og forøger risikoen for komplikationer ved en operation.
I denne pjece kan du læse om, hvilke forholdsregler, der er gode at tage før en operation.

Tobak, alkohol, håndkøbsmedicin, naturpræparater og kosttilskud - Råd om forberedelse før din operation. 

Nogle operationer haster mere end andre, og man kan derfor ikke nødvendigvis nå at følge de anbefalinger, som gives. Andre operationer haster ikke, og ofte er det muligt at udskyde en operation, hvis man ønsker at bruge tiden til at forberede sig bedst muligt; fx ved at ophøre med at ryge. 
Når du har læst om den viden, vi i dag har på dette område, kan du selv tage stilling til problemet. 
Du kan også diskutere spørgsmålet med din egen læge eller med de læger, der har vejledt dig i forbindelse med din operation. 

Naturmedicin og kosttilskud

Naturmediciner har forskellige gavnlige effekter i kroppen. Det har imidlertid vist sig, at der kan være flere komplikationer efter operation hos de personer, der har indtaget visse former for naturmedicin op til en operation. 

For kosttilskud foreligger der ikke helt den samme dokumentation for virkningerne som for naturmedicin. Det har dog vist sig, at også kosttilskud kan forøge risikoen for komplikationer ved operationer. Derfor er disse kosttilskud også taget med i det følgende. Her kan du læse mere om, hvilke former for naturmedicin og kosttilskud, der kan have uheldige virkninger i forbindelse med operation samt hvordan, du undgår de uønskede virkninger. 

Medicin og operation

Noget af den medicin, der fås i håndkøb, kan have en uhensigtsmæssig virkning i forbindelse med operation. Det drejer sig specielt om følgende præparater: acetylsalicylsyre (Magnyl, Hjertemagnyl, Kodimagnyl) samt forskellige former for smertestillende medicin og gigtmedicin (fx Ibuprofen og Diclofenac). 
Hvis du dagligt indtager denne type præparater, bør du drøfte med den læge, der har vejledt om din operation, om du skal fortsætte med medicinindtagelsen eller holde pause op til operationen. 

Tobaksrygning

Personer, der ryger, har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ryger, eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne består i dårligere sårheling, større risiko for infektioner, bredere ar og flere lunge- og hjerteproblemer. Det mest optimale er at ophøre med at ryge senest 6 uger inden en operation. Det er alene mængden af rygning, der er afgørende – ikke om det er cigaretter, pibe eller cigar. For mere information om rygning i forbindelse med operationer henviser vi til Sundhedsstyrelsens pjece ”Rygning og operationer”

Alkohol

Personer, der dagligt indtager alkohol i en vis mængde, har flere komplikationer. Der er øget risiko for blødning, sårproblemer, flere infektioner og flere problemer med hjerte og lunger samt forlængelse af indlæggelsestid. 
Selv hvis man kun enkelte dage drikker 4 genstande eller mere, har det betydning, da det svækker immunforsvaret.
Vi anbefaler derfor, at du 4 uger op til din operation begrænser indtaget af alkohol mest muligt. 

Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke alkohol mindst 4 uger før operationen.  
For mere information om alkohol i forbindelse med operationer henviser vi til Sundhedsstyrelsens pjecer ”Alkohol og Operationer”, der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk. 

Hvidløg

Indtagelse af hvidløg i større mængder eller indtagelse af naturpræparater med hvidløg kan forøge komplikationerne ved en operation. 
Virkningen vil være en forøgelse af tendensen til blødning og blodansamlinger efter operationen. 
Det anbefales at ophøre med at indtage hvidløgs-præparater (eller hvidløg i større mængder) helst 14 dage og senest 7 dage før en operation. 

Ginkgo

Naturpræparater med indhold af ginkgoekstrakter kan forøge tendensen til blødning og blodansamlinger. Det anbefales at ophøre med indtag af ginkgopræparater 7 dage og senest 3 dage før en operation. 

Ginseng

Ginsengpræparater findes i flere afskygninger, men fælles for dem er, at de kan påvirke kroppens blodsukker og evne til at begrænse blødninger. Risikoen ved operation er derfor blandt andet tendens til forøget blødning og blodansamlinger. 
Det anbefales at ophøre med indtagelse af ginsengpræparater helst 14 dage og senest 7 dage før en operation. 

Perikum

Perikum påvirker forskellige enzymsystemer i kroppen. Det betyder, at det ændrer omsætningen af andre stoffer i kroppen. 
I forbindelse med operation kan det blive nødvendigt at bruge flere forskellige slags medicin; bl.a. til bedøvelse. I den sammenhæng kan perikumpræparater altså ændre virkningen af disse mediciner på en uforudsigelig måde. 
Det anbefales derfor, at man ophører med at bruge perikumpræparater helst 14 dage og senest 7 dage før en operation. 

Purpursolhat (Echinacea)

Blomsten solhat indgår i visse præparater, der bl.a. bruges mod forkølelse. Præparaterne påvirker immunsystemerne, hvilket giver risiko for dårligere sårheling og infektioner i såret. 
Det anbefales at ophøre med indtag af solhat så tidligt som muligt i forhold til operation; helst 3- 4 uger før.

Ingefær 

Ingefær indgår i flere præparater mod kvalme og andet mavebesvær. Ingefær påvirker nogle af de systemer, der virker blodstandsende. 
Derfor kan der være øget blødningstendens ved operation, og det anbefales at holde pause med ingefærpræparater fra 7 dage før en operation. 

Fiskeoliepræparater

Præparater med indhold af fiskeolie af typen Omega-3 olier påvirker blodets evne til størkning og kan derfor ved operation give forøget blødning og blodansamlinger. Det anbefales derfor at ophøre med fiskeolietilskud helst 3-4 uger før og senest 14 dage før en operation. 

E-vitamin

Normalt forbinder man vitaminer med noget sundt. 
Det er det også i normale mængder. Ekstra tilskud af E-vitamin bruges af nogle mennesker idet det beviseligt har gunstige virkninger. Ved operation kan denne ekstra tilførsel af E-vitamin imidlertid forstyrre blodets størkning, hvilket kan forlænge sårhelingen. Det må derfor anbefales at ophøre med ekstra E-vitamin helst 14 dage og senest 7 dage før en operation. 

Med venlig hilsen

Personalet 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 

Redaktør