Tilmeld nyretransplantation - vejledning og skema

I denne patientvejledning kan patienter og pårørende læse om nødvendige undersøgelser i forbindelse med en nyretransplantation.

Nyretransplantation - vejledning og skema

Hvis du ønsker muligheden for at blive skrevet op til en nyretransplantation, skal du igennem en del samtaler og undersøgelser.

I transplantationsforløbet vil du blive undersøgt meget grundigt. Der er meget information – og mange patienter oplever, at det er rart at have pårørende med til samtalerne.

Dernæst skal du gennemgå et undersøgelsesprogram, som har til formål at vurdere, om du er frisk nok til at kunne modtage en ny nyre.

Undersøgelsesprogrammet består af nogle rutineundersøgelser – og supplerende undersøgelser, som lægen individuelt vurderer, om er nødvendige i dit forløb.

Supplerende undersøgelser kan være:

  • Udvidet hjerteundersøgelse (myokardieskintgrafi eller ekkokardiografi).
  • Udvidet undersøgelse af urinveje
  • Undersøgelse af blodforsyningen til ben
  • Andet

I denne vejledning kan du se de undersøgelser du skal igennem for at have mulighed for at blive godkendt til at stå på Scandiatransplant ventelisten. Du kan her følge med i rækken af undersøgelser:

Rækken af undersøgelser
Forløbet til opskrivning til en nyretransplantationBestilt denUdført den
Transplantationssamtale ved sygeplejerske  
Transplantationssamtale ved læge  
Objektiv undersøgelse af hjerte, lunger, lymfeknuder og pulsforhold.  
Blodprøver.  
Røntgen af hjerte og lunger.  
Gynækologisk undersøgelse og celleprøver (kvinder).  
Mammografi (kvinder).  
Rektalundersøgelse (for kvinders vedkommende samtidig med gynækologisk undersøgelse)  
EKG  
Vurdering ved Kæbekirurgisk afdeling, Rigshospitalet (tandstatus).  
Konsultation ved Nekrologisk afdeling, RH.  
Konsultation ved Urologisk afdeling, RH.  
Vævstype 1.  
Vævstype 2.  

Nyretransplantation med kendt donor:

Ønsker du en transplantation med en nyre fra eksempelvis et familiemedlem, kan den pågældende pårørende kontakte Nefrologisk Ambulatorium på Rigshospitalet med henblik på nærmere information og eventuelt undersøgelser - men først når du selv er blevte godkendt som egnet modtager. I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at transplantere, selv om donor og modtager ikke har samme blodtype.

Redaktør