Til dig der overvejer at stoppe dialysebehandlingen

Denne patientinformation er til patienter, der overvejer at stoppe dialysebehandlingen. Patienterne kan læse om de praktiske overvejelser ved at stoppe dialysebehandlingen.

På disse sider har vi forsøgt at besvare de mest almindelige spørgsmål omkring ophør af dialyse. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte personalet.

Når du overvejer at stoppe dialysebehandling

Dialyse er en livsforlængende behandling med både fordele og ulemper. Måske kommer der et tidspunkt, hvor ulemperne bliver for mange.

Du føler måske, at dialysebehandlingen ikke længere opretholder eller forbedrer din livskvalitet. Hvis dette sker, er det vigtigt at vide, at du har retten til at beslutte at stoppe dialysebehandlingen.

Kan jeg virkelig stoppe dialysebehandling, hvis jeg ønsker?

Ja. Dialysepatienter har ret til at stoppe deres behandling, hvis de ønsker det. Det er vigtigt, at du diskuterer dine bevæggrunde for at stoppe dialyse med lægen, plejepersonalet og dine nærmeste, før den endelige beslutning træffes.

Hvordan vil plejepersonalet reagere, hvis jeg stopper dialysebehandling?

Plejepersonalet vil støtte dig i dit valg, men vil også undersøge, om der eventuelt kunne laves ændringer i behandlingen, som vil kunne påvirke denne beslutning.

Det er muligt, at personalet vil bede dig om at tale med en psykiater for at sikre, at din beslutning om at stoppe behandlingen ikke skyldes en midlertidig depression. Vi vil også opfordre dig til at tale med dine pårørende om det.

Hvordan diskuterer jeg min beslutning med min familie og venner?

Fortæl din familie og dine venner, hvordan du har det, og lad dem evt. også læse disse sider.

Du og dine pårørende har måske et forskelligt udgangspunkt i dette spørgsmål, og det vil altid være en proces at nå frem til fælles accept af beslutningen.

Kan der ske forandringer i behandlingen, som kan forbedre min livskvalitet?

Hvis du tænker på at stoppe dialyse pga. specielle problemer med din behandling eller pga. andre medicinske problemer, kan lægen måske ændre i din behandling eller forelægge nogle muligheder, som kunne forbedre din situation frem for at slutte behandlingen.

Anses det for selvmord at stoppe dialyse?

Nej. Alle har ret til at fravælge behandling og derfra lade naturen gå sin gang. Du kan måske have brug for at tale med en præst eller anden religiøs rådgiver, hvis du har bekymringer om dette.

Hvor længe vil jeg leve, hvis jeg vælger at stoppe dialyse?

Det varierer fra person til person. Folk der stopper med dialyse, lever fra dage til uger, afhængig af graden af restnyrefunktion og den øvrige medicinske tilstand.

Hvad kan jeg forvente, hvis jeg holder op med at dialysere?

Uden dialysebehandling vil du blive tiltagende træt og sidst i forløbet ukontaktbar. Væskeophobning kan give dig problemer med at trække vejret, men lægen kan tilbyde dialysebehandling, som kun vil trække væske og dermed forbedre din vejrtrækning. Hvis du oplever kvalme, smerter eller lignende, kan der tilbydes medicin.

Du skal vide, at hvis du er i anden behandling, f.eks. antibiotisk behandling, diabetesbehandling, hjertemedicin eller lignende, så fortsættes denne.

Hvad må jeg spise og drikke?

Du må spise lige præcis det, du har lyst til. Men det kan være nødvendigt stadig at overholde væskerestriktion.

Vil plejepersonalet blive ved med at hjælpe mig, hvis jeg stopper behandlingen?

Absolut. Plejepersonalet vil stå til rådighed for dig og dine nærmeste. Lægen og sygeplejersken kan råde dig omkring din pleje på sygehuset, og din kommune kan råde dig omkring din pleje i hjemmet.

Plejepersonalet vil også stå til rådighed for at tale med dig og dine pårørende, uanset hvilken slags bekymring du måtte have.

Kan jeg vælge, hvor jeg vil dø?

Dine ønsker for hvor du vil dø, vil blive opfyldt i det omfang, det er muligt at efterkomme.

Nogle foretrækker at dø hjemme i familiære omgivelser, hvor de føler sig bedre tilpas. Hvis du vælger denne mulighed, kan kommunens socialrådgiver og hjemmeplejen hjælpe dig og din familie med eventuel plejeorlov, hjælpemidler og lignende. Plejepersonalet på afdelingen vil være behjælpeligt med at formidle denne kontakt.

De fleste vælger at blive på hospitalet, hvor de kender plejepersonalet og er trygge. Du vil få tilbudt enestue, når behov opstår eller i din sidste tid. Dine pårørende kan komme og gå, som de har lyst til, og én nærtstående kan blive medindlagt.

Hvis jeg skifter mening, kan jeg så starte dialysebehandling igen?

Du kan godt starte dialysebehandling igen, hvis du skifter mening. Hvis du har haft en længere dialysepause, kan du føle ubehag, når du opstarter behandling igen.

 

Redaktør