Struben, undersøgelse i fuld bedøvelse

Undersøgelse af svælg og strube foretages med en kikkert gennem munden. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse og tager ca. ½-1 time. Ved fund sendes disse til undersøgelse.

Generelt om indgrebet

Indgrebet foretages for at opnå tilstrækkeligt overblik over svælg og strube.

Indgrebet gennemføres ved fuld bedøvelse gennem munden, hvor vi med kikkert gennemser svælg og strube og ved fund af ændringer tager prøver, som sendes til nærmere undersøgelse.

Undersøgelsesdagen

 • Forbered dig til operationen ved at tage et bad, vaske hår og børste tænder om morgenen
 • Du må ikke have make-up, neglelak, ur, smykker eller piercinger på
 • Vanlig morgenmedicin må du kun indtage efter aftale med narkoselæge og øre-næsehalslæge
 • Under operationen kan du ikke have kontaktlinser på, så medbring gerne briller, hvis du har brug for det
 • Medbring i øvrigt din vanlige medicin
 • Medbring ikke værdigenstande eller store pengebeløb
 • Medbring læsestof eller anden adspredelse, da tiden kan føles lang

Under undersøgelsen

Undersøgelsen varer ca. ½ – 1 time. Via en tynd kikkert, undersøger vi dit svælg og strube.
Der vil evt. blive taget vævsprøver, som sendes til undersøgelse.

Efter undersøgelsen

Du bliver vækket på operationsstuen og køres herefter til opvågningsstuen, hvor du skal være indtil du er vågnet mere op.

Tilbage på sengeafsnittet

Her vil du få tilbudt noget at spise og drikke medmindre andet aftales med lægen.
Får du ondt gives smertestillende medicin. Det er vigtigt at du siger til personalet, hvis du har smerter.
Hvis der er taget vævsprøver, kan der evt. komme ganske let blødning i form af blodigt opspyt.
Efter undersøgelsen kan din stemme være hæs eller helt væk i en kortere periode.
Afhængig af indgrebet, vil du måske blive anbefalet stemmehvile i 3-10 dage.

Stemmehvile

Stemmehvile indbefatter, at du kun siger ja/ nej. Du må ikke hviske.
Hvis du tilrådes stemmehvile, skal du i samme periode undgå, at hoste og rømme dig.

Alkohol og rygning

Du skal også undgå at drikke alkohol i den periode.
Er du ryger, tilrådes du rygeophør.

Udskrivelse

Først på aftenen er der stuegang, hvor du kan forvente at blive udskrevet afhængig af din tilstand.
Ved udskrivelsen vil du få et mødekort med tid til kontrolbesøg i ambulatoriet, hvor du også vil få svar på evt. vævsprøver. Vi anbefaler, at du tager en pårørende med. Talepædagogen i ambulatoriet vil vurdere, om du bør tilbydes et stemmetræningsforløb.
Du skal være opmærksom på, at du ikke selv må køre bil hjem.

Hjemme igen

Varigheden af sygemelding afhænger af din beskæftigelse - spørg lægen. Ved smerter tilråder vi smertebehandling med tablet Paracetamol 1 g maks. 4 gange i døgnet.
Det er en god idé, at du har købt smertestillende medicin (Paracetamol) inden operationen.

Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille, men du skal kontakte os, hvis du efter udskrivelse

 • får feber over 38
 • får tiltagende smerter
 • får vejrtrækningsbesvær
 • får tiltagende blodigt opspyt

Der kan være en lille risiko for tandskade under operationen.

Venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen

Redaktør