Støttemuligheder, til dig og dine børn

Denne patientinformation omhandler dine og dine børns støttemuligheder, herunder nogle praktiske forhold. I patientinformationen kan man læse om gratis psykologhjælp til børn og unge og andre tilbud, så som Headspace og BørneBuddies.

Når én i familien bliver ramt af alvorlig sygdom, påvirker det ofte alle i familien - også ens børn. Her kan du få viden om nogle af de rådgivningstilbud og støttemuligheder, I kan gøre brug af.

Hvor finder du inspiration og viden?

Man kan som forældre gøre sig mange tanker om, hvor meget man skal fortælle sine børn, hvornår det skal foregå, og hvordan man håndterer børnenes reaktioner. Det er du ikke alene om. På de tre hjemmesider nedenfor, kan du finde god information, videoer, historier og meget mere.

Inspiration og viden

www.nårmorellerfarbliversyg.dk

www.sorgcenter.dk

www.cancer.dk

Gratis psykologhjælp hos Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge og Sorg hører under Det Nationale Sorgcenter med hovedkontor i København. Rådgivningen er rettet mod børn og unge under 28 år, hvis far eller mor er alvorlig syg (eller død) og inddrager også barnets netværk. Rådgivningen består af psykologer men også af frivillige, der selv har erfaringer med forældres sygdom eller død. Der ydes gratis støtte i form af: telefonsamtaler, SMS og chat med frivillige, individuel terapi samt terapi i grupper.

Hvis du har behov for at tale med en psykolog, skal du på hjemmesiden www.sorgcenter.dk udfylde en kort formular, så ringer de dig op. Du kan også ringe eller SMS'e til en frivillig.

Kontakt til Sorgcenter

Ring eller SMS til en frivillig for alle pårørende over 13 år alle dage kl. 17-21

SMS 27 27 25 25

Ring 70 20 99 03

CHAT www.sorgcenter.dk

 

Tilskud til psykologhjælp

Alle personer ramt af en alvorlig, invaliderende sygdom har mulighed for at få en henvisning fra egen læge til psykologsamtaler. Med en henvisning får du dækket 60 % af udgiften til op til 12 gange psykologsamtaler. Hvis du som forælder er blevet alvorlig syg, har dine nærmeste pårørende og børn også mulighed for at få dette tilskud. Samtalerne kan både være individuelle eller kan foregå sammen som par og familie. Det kan også være en god idé at tjekke ens private forsikringer, da nogle af dem dækker psykologhjælp. Du kan finde en liste over psykologer i sygesikringsordningen på www.psykologeridanmark.dk .

Kræftens Bekæmpelse

Alle patienter med kræft og deres pårørende kan henvende sig gratis til Kræftens Bekæmpelses lokale kræftrådgivninger enten direkte eller telefonisk. I kræftrådgivningerne findes en lang række aktiviteter og tilbud, som patienter og pårørende kan deltage i – også børn og unge. Det kan f.eks. være individuel rådgivning og samtalegrupper. Tilbuddene varierer dog afhængig af lokalafdeling.

Kræftens Bekæmpelse

Find din lokale kræftrådgivning

www.cancer.dk

Kræftlinjen: Ring 80 30 10 30

Få hjælp på børnenes skoler

Når alvorlig sygdom rammer familien, er det vigtigt at informere børnenes skoler og netværk. På den måde kan børnene få den bedste støtte i hverdagen. Alle skoler er tilknyttet en Pædagogisk Psykolo­gisk Rådgivning (PPR), hvor der er tilknyttet psykologer og socialrådgivere. Du kan få kontaktoplysninger til PPR igennem den skole dit barn går på eller igennem kontakt til din kommune. Unge har, som studerende på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, også mulighed for at få samtaler med psykolog. Oplysninger om disse lokale muligheder kan fås via kontakt med det pågældende uddannelsessted.

Børnetelefonen og Forældretelefonen

Foreningen Børns Vilkår har to telefonlinjer, hvor det er muligt at få gratis og anonym støtte og rådgivning. Rådgiverne ved telefonen har forskellige faglige baggrunde indenfor psykologi, socialrådgivning, pædagogik samt sundhedsfagligt arbejde

Kontakt Børnetelefonen og Forældretelefonen

Børnetelefonen: Ring 116 111

Forældretelefonen: Ring 35 55 55 57

 

Headspace

Headspace er et landsdækkende gratis tilbud til alle unge mellem 12-25 år. I kan finde jeres nærmeste Headspace center på www.headspace.dk. Her kan man også chatte. Det er også muligt at få rådgivning ved per­sonligt fremmøde på et center. Rådgivningen består af personlige samtaler og er ikke behandling eller terapi.

BørneBuddies

BørneBuddies er et tilbud til børn i Storkøben­havn i alderen 6-15 år, der oplever fysisk/psykisk sygdom eller dødsfald i hjemmet. Et BørneBuddie-forløb er som udgangspunkt planlagt til at vare fire måneder med op til 10 timer afsat til samvær med dit barn hver måned. Tiden kan fx bruges på leg, udflugter, biografture, fritidsaktiviteter mm. som et frirum i hverdagen.

BørneBuddies

Kontakt BørneBuddies

E-mail: boernebuddies@kp.dk

Ring 23 73 33 17

 

Sorgvejviser

I Sorgvejviseren finder du en oversigt over gratis tilbud til efterladte, der har mistet en nærtstående. Det kan både være kommunale tilbud, tilbud i organisationer og på skoler samt kirkelige tilbud og omfatter både børn, unge og voksne. Du kan gå ind på www.sorgvejviser.dk og søge på tilbud i nærheden af dig.

Din kommune

Hvis du oplever, at du har brug for yderligere rådgivning eller anden hjælp for at få hverdagen til at fungere, så kontakt din kommune og hør hvilke muligheder, der kan være for jer som børnefamilie.

Redaktør