Stiv storetå (Hallux Rigidus)

I denne patientinformation kan patienter læse om Hallux Rigidus, også kaldet stiv storetå. Her kan patienter læse om behandlingen, som er operationer baseret på sværhedsgraden af slidgigten.

Hvad er Hallux Rigidus?

Hallux rigidus betyder stiv storetå. Dette skyldes slidgigt i storetåens grundled. Slidgigten kan skyldes tidligere skader, egentlige gigtsygdomme eller arvelig disposition. Ledspalten bliver smallere som udtryk for at brusken forsvinder, og der kommer ofte såkaldte randudbygninger omkring leddet. Dette medfører smerter, stivhed og evt. deformitet i leddet.

Behandling

Valg af operationstype afhænger især af sværhedsgraden af slidgigten:

  • Ved lettere grader kan man fjerne randudbygningerne og dermed øge bevægeligheden (cheilektomi)
  • I enkelte tilfælde kan man indsætte et kunstigt led
  • Ved sværere slidgigt stivgøres leddet operativt, hvorved smerterne forsvinder.

Operationsdagen

Når du møder i afdelingen, vil du blive modtaget af personalet, som vil vise dig til rette og informere dig om dagens videre forløb.

Du skal møde fastende i det omfang du har aftalt med anæstesilægen. Dette for at undgå opkastninger under bedøvelsen. Du må ikke have læbestift, makeup eller neglelak på, da det kan forhindre os i at observere dig tilstrækkeligt. Undlad også smykker og piercinger.

For at undgå infektion i operationssåret, opfordrer vi dig til aftenen inden operationen at vaske fødderne og klippe negle, så der er 1-2 mm fri kant. Du skal ikke tage creme på foden om morgenen inden operationen. Det er vigtigt, at du ikke møder med sår/rifter på foden, da operationen ellers vil blive aflyst.

Kontakt afdelingen, hvis du har feber, symptomer på influenza eller lignende i dagene op til operationen, da dette har indflydelse på, om du kan blive opereret.

Bedøvelse

Operationen foretages som hovedregel i fuld bedøvelse eller i rygmarvsbedøvelse. Bedøvelsesformen aftales med anæstesilægen.

Efter operationen

De første 1-3 timer efter operationen skal du blive i afdelingen til observation. Du vil få smertestillende medicin efter behov, og få noget at spise og drikke. Inden udskrivelsen vil du så vidt det er muligt komme til at tale med en kirurg om indgrebet og det videre forløb. Du vil få en tid med hjem til en evt. ambulant kontrol.

Efter operationen bliver der anlagt en forbinding, som skal sidde urørt, og som kan skiftes efter 10-14 dage hos egen læge eller i forbindelse med ambulant besøg på hospitalet. Her kan trådene fjernes. Hvis det bløder igennem forbindingen, skal den skiftes. Kontakt ambulatoriet, din egen læge eller skadestuen.

Hvis du har fået foretaget operation 1 eller 2, skal du aflaste foden på en hælsko 1-2 uger, men allerede efter en uge bevæge leddet grundigt igennem dagligt for at mindske stivhed. Ved operation 3 skal du aflaste foden på en hælsko 5-6 uger.

Du vil få udleveret smertestillende medicin efter behov, men vi opfordrer dig til at have håndkøbsmedicin såsom Panodil/Pamol på 500 mg i hjemmet.

Hjemtransport

Du skal selv sørge for hjemtransport. Dette bør foregå i bil eller taxa. Du skal være opmærksom på at du ikke selv må køre bil før 1-2 uger efter hælskoen er fjernet.

Hjemme igen

Du må ikke være alene natten efter operationen. Hvis der opstår problemer, bør du kontakte Ortopædkirurgisk Ambulatorium på tlf. 4829 3621, eller din egen læge.

De første par døgn efter operationen skal foden holdes opad så meget som muligt for at undgå blødning, hævelse og smerter. Du må gerne tage brusebad dagen efter operationen. Foden skal være dækket til med tætsluttende plastikpose. Forbindingen må ikke blive våd, da der så vil være risiko for infektion. Hvis forbindingen bliver våd, skal den skiftes, gerne i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Forventninger til resultatet

Formålet med operationen er at bibringe færre smerter og/eller øget bevægelighed. De første dage kan der være en del smerter, som reduceres effektivt med den medicin, der udleveres ved udskrivelsen. Det er vigtigt, at du tager din smertestillende medicin som foreskrevet, da dette er en del af behandlingen. Der vil ofte være en periode på adskillige måneder, hvor der kan være problemer med hævelse og ømhed. En støttestrømpe kan med fordel anvendes.

Komplikationer

Infektion forsøges forebygget ved at der gives antibiotika inden operationen. Der kan komme smerter eller føleforstyrrelser fra arvæv eller fra beskadigede nervegrene i arret.

Det tilrådes at anvende fodtøj med god bredde fortil i skoen, så trykket mod storetåen mindskes. Mange har gavn af at anvende fodtøj med såkaldt gængesål, f.eks. MBT-sko. Rygning frarådes, da det øger risikoen for infektion og manglende heling.

Redaktør