Stemmebånd og stemmefunktion

Stemmebånd og stemmefunktion kan undersøges for godartede lidelser i struben og på stemmelæberne. Undersøgelsen tager ca. 30 min. og foretages af en speciallæge og en talepædagog.

Undersøgelsesdagen

Medbring din vanlige medicin inkl. naturmedicin.
Medbring læsestof eller anden adspredelse, da der kan være ventetid.

Selve undersøgelsen

Undersøgelsen varer ca. ½ time.

Du undersøges for en godartet lidelse i struben og på stemmelæberne, fx om der er irritation af slimhinden. Dette kan skyldes tobaksrygning eller for meget mavesyre.

Du vil blive undersøgt af et team bestående af en talepædagog og en speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme med særlig interesse for stemme- og strubelidelser.

Du vil blive undersøgt i halsen, og der vil blive optaget en film af dine stemmelæber, når de bevæger sig.

I nogle tilfælde vil du blive undersøgt med et specielt stroboskoplys, samt få optaget og computeranalyseret din stemme.

Diagnose og behandling

Lægen og talepædagogen finder sammen ud af, hvad du fejler, og hvordan du bedst kan hjælpes.

Er du ryger, tilrådes du rygeophør. Du kan bede personalet om hjælp hertil via Lungemedicinsk ambulatorium på Nordsjællands Hospital.

Hvis du har for meget mavesyre, skal du som oftest have medicin, der afhjælper dette.

Talepædagogen i ambulatoriet kan informere dig om det videre forløb, hvis du har behov for talepædagogisk vejledning.

I nogle tilfælde kan vi tilbyde et mindre operativt indgreb og i så tilfælde informerer lægen dig nærmere om dette.

Venlig hilsen

Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital

Redaktør