Spiserøret - udposning - Zenkers divertikel

En udposning på spiserøret, kan være til stor gene - mad kan blive lægge sig i udposningen, hvilket medfører hoste og ubehag. Det kan føles som en klump i halsen, man kan få synkebesvær, hæshed, dårlig ånde, endda smerter. Hvis generne er store, kan man operere. Indgrebet foregår under fuld bedøvelse.

Hvad er en udposning på spiserøret (Zenkers divertikel)

Spiserøret har dannet en lomme, hvori maden kan blive liggende, når man synker. Det medfører hosten og ubehag i svælget under måltidet.
Et kendetegn ved tilstanden er også, at man kan opleve at gylpe ufordøjet mad op flere timer efter, at man har spist. Dette sker ofte om natten. 
Andre symptomer er natlig hoste, fornemmelse af en klump i halsen, synkebesvær, smerter fra bestemte områder i halsen, kvælningsfornemmelse, hæshed og dårlig ånde. 
For at få bekræftet, at du har udposninger på spiserøret, får du taget røntgenbilleder. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at kikke ned i dit spiserør med en kikkert (gastroskop). Et gastroskop er en bøjelig, fingertyk slange, som lægen kan se gennem.

Hvordan behandles udposning på spiserøret?

Udposninger er i sig selv ufarlige. Behandling tilbydes hvis du har store gener eller ubehag.

På operationsdagen

Forbered dig til operationen ved at tage et bad og vaske hår om morgenen. Du må gerne børste tænder.
Du må ikke have make-up, neglelak, ur, smykker eller piercinger på.
Vanlig morgenmedicin må du kun indtage efter aftale med narkoselæge og øre-næsehalslæge. Medbring i øvrigt din vanlige medicin, herunder også naturmedicin, på operationsdagen. 
Medbring ikke værdigenstande og store pengebeløb.
Medbring læsestof eller anden underholdning til ventetiden. 

Under operationen

Indgrebet udføres under fuld narkose og ved hjælp af et rør indført gennem munden. Væggen mellem udposningen og spiserøret brændes over, så mad og drikke nemmere passerer ned gennem spiserøret, fremfor at samles i udposningen.

Efter operationen

Du bliver vækket på operationsstuen og køres 
herefter til opvågningsstuen, hvor du skal være, indtil du er vågnet mere op.
Herefter kommer du tilbage til afdelingen. Her vil du få taget puls og blodtryk. Din temperatur vil blive kontrolleret flere gange under indlæggelsen.

Kost

Efter 6 timer må du starte med at indtage tynde væsker. Du vil blive instrueret i dette. Går det godt med at drikke må du få flydende kost senere på dagen.
Dagen efter operationen må du få blød kost.

Smerter

Hvis du får ondt, gives smertestillende medicin. Det er vigtigt, at du siger til personalet, hvis du har smerter.

Stuegang/udskrivelse

Først på aftenen er der stuegang, hvor du vil blive informeret om operationen.
Du vil blive udskrevet dagen efter operationen, hvis alt går godt.
Ved udskrivelsen vil du få en tid til kontrol i vores ambulatorium.

Når du er hjemme igen

Du skal spise blød kost i 10 dage efter operationen.
Vi anbefaler, at du tager den med ro i ca. 14 dage efter operationen.
Ved smerter tilråder vi smertebehandling med tablet paracetamol 1 g maks. 4 gange i døgnet.
Det er en god idé at købe den smertestillende medicin inden operationen. 

Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille, men du skal kontakte os hvis:

  • du får feber over 38
  • du får tiltagende smerter

Venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital
 

Redaktør