Spiserør, undersøgelse med kikkert

Har man noget, der sidder fast i spiserøret, eller er der mistanke om sygdom i spiserøret, kan man foretage en kikkertundersøgelse i fuld narkose. Undersøgelse varer ca. 30 - 60 minutter. Den foregår gennem munden, ved hjælp af en kikkert.

Generelt om indgrebet

Undersøgelse af spiserøret gøres ved fastsiddende mad eller mistanke om sygdom i spiserøret.

Undersøgelsesdagen

 • Forbered dig til operationen ved at tage bad, vaske hår og børste tænder om morgenen
 • Du må ikke have make-up, neglelak, ur, smykker eller piercinger på
 • Vanlig morgenmedicin må du kun indtage efter aftale med narkoselæge og øre-næsehalslæge
 • Under operationen kan du ikke have kontaktlinser på, så medbring gerne briller, hvis du har brug for det
 • Medbring i øvrigt din vanlige medicin inkl. naturmedicin
 • Medbring ikke værdigenstande eller store pengebeløb
 • Medbring læsestof eller anden adspredelse, da tiden kan føles lang

Under undersøgelsen

Undersøgelsen varer ca. ½ – 1 time og du sover under hele operationen. Operationen foregår gennem munden, hvor vi ved hjælp af en kikkert undersøger spiserøret.

Vi tilpasser en tandskinne til dig og passer således bedst muligt på dine tænder undervejs. Det er derfor vigtigt, at vi ved, hvis du har løse tænder eller proteser. Det kan være nødvendigt at tage prøver til nærmere afklaring af evt. sygdom.
Disse prøver får du, hvis muligt, svar på samme dag i ambulatoriet.

Efter undersøgelsen

Du bliver vækket på operationsstuen og køres herefter til opvågningsstuen, hvor du skal være indtil du er vågnet mere op.

Tilbage på sengeafsnittet

Du skal starte langsomt op med føde- og væskeindtag. Lægen vil lægge en plan herfor. Får du ondt gives smertestillende medicin. Det er vigtigt at du siger til personalet, hvis du har smerter eller fornemmelse af, at du har feber.
Hvis der er taget vævsprøver, kan der evt. komme ganske let blødning i form af blodigt opspyt. Dette er helt forventeligt.
Først på aftenen er der stuegang, hvor du kan forvente at blive udskrevet afhængig af din tilstand.
Inden udskrivelsen vil du få et mødekort med tid til kontrol i ambulatoriet. Hvis der er taget vævsprøver, vil du få svar på disse.
Du er velkommen til at tage en pårørende med til kontrol.
Du skal være opmærksom på, at du ikke selv må køre bil hjem.
Du må ikke være alene hjemme det første døgn efter operationen.

Hjemme igen

Vi anbefaler, at du tager den med ro et par dage efter undersøgelsen. Varigheden af sygemelding afhænger af din beskæftigelse. Dette aftales med lægen. Ved smerter tilråder vi smertebehandling med tablet Paracetamol 1 g maks. 4 gange i døgnet.
Det er en god idé, at du har købt smertestillende medicin (Paracetamol) inden operationen.

Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille, men hvisdu efter udskrivelse:

 • får feber over 38
 • får tiltagende smerter
 • får vejrtrækningsbesvær
 • får tiltagende blodigt opspyt

Venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen

Redaktør