Spædbarnsdød - efter

Hvis man uventet har mistet et spædbarn, kan man få støtte.

Vi har samlet denne information som støtte til dig/jer, der uventet har mistet et barn.

På hospitalet

Minder om barnet

Hvis I ønsker det, har I mulighed for at se og holde jeres barn, tage billeder samt få lavet fod- og håndaftryk. Vi hjælper gerne med at tage billeder.
I kan have barnet hos jer så længe, I ønsker det. Det er også muligt at tage barnet med hjem i en kølelift.

Samtale med fx en præst

Både under og efter indlæggelsen er det muligt at tale med hospitalets præst eller en person med anden etnisk eller religiøs baggrund, som har erfaring med at tale med mennesker, der har stået i samme situation som jer. I behøver ikke være religiøse for at få en samtale. Vi hjælper gerne med at tage kontakt.

Undersøgelser af barnet

Vi tilbyder en række undersøgelser for at finde en forklaring på barnets død. Det kan blandt andet være blodprøver, vævsprøver og obduktion. I skal give tilladelse til disse undersøgelser. I får mere information om undersøgelserne, hvis det er relevant.

Pleje og hygiejne efter fødslen

Når du har født, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

Hvis du har blodtype rhesus negativ

Hvis din blodtype er rhesus negativ, og barnets blodtype er rhesus positiv, vil du  en indsprøjtning med anti-D efter fødslen for at undgå, at du danner rhesusantistoffer. Rhesusantistoffer kan have betydning ved en kommende graviditet.

Stop af mælkeproduktionen

Du vil blive tilbudt medicin for at stoppe mælkeproduktionen. Vi anbefaler, at du tager medicinen inden for det første døgn. Behandlingen kan eventuelt gentages ved behov.

Du kan have ondt

Det er normalt at have ondt efter fødslen. Du kan få efterveer, der kan føles som lette menstruationssmerter. Hvis du er blevet syet, kan du også have ondt omkring syningen.
Hvis du har behov for smertestillende medicin, anbefaler vi, at du tager 2 x 500 mg paracetamol eventuelt sammen med 2 x 200 mg ibuprofen, begge dele højst 4 gange dagligt.

Blødning

Det er normalt at bløde fra skeden svarende til en kraftig menstruation eller lidt mere. Blødningen aftager gradvist i løbet af den første uge. Derefter vil du have blodigt eller brunligt udflåd frem til din næste menstruation, som oftest kommer efter 4-6 uger.

Vær opmærksom på betændelse

For at undgå betændelse i en eventuel bristning anbefaler vi, at du den første uge skyller dig med lunkent vand, når du har været på toilettet. Sørg også for at skifte bind ofte.
Du bør undgå at bruge tamponer og menstruationskop samt at bade i svømmehal, badekar eller i havet, så længe du bløder eller har blodigt udflåd. I bør desuden bruge kondom ved samleje, indtil blødningen er stoppet.
Kontakt din egen læge eller Akuttelefonen 1813, hvis:

 • blødningen tiltager eller bliver meget klumpet
 • du får kraftige smerter
 • du får feber.

Kontrol hos din egen læge efter 8 uger

Efter 8 uger tilbydes du en kontrol hos din egen læge. Lægen vil ud fra dit forløb vurdere, om der er grund til at lave en gynækologisk undersøgelse og kigge på et eventuelt sår. Lægen taler desuden med dig om, hvordan du har det.
Du skal selv bestille tid til undersøgelsen.

Praktiske forhold

Begravelse eller bisættelse

Når man mister et barn, der var levendefødt eller født efter 22. graviditetsuge, har man som forældre lovmæssigt pligt til at sørge for begravelse eller bisættelse. I kan selv arrangere begravelsen eller kontakte en bedemand, som mod betaling hjælper med det praktiske. I har ret til begravelseshjælp gennem kommunen i form af et tilskud på 10.100 kroner (januar, 2023).
Vi udleverer en dødsattest på hospitalet.
Hvis barnet skal obduceres, er det tilbage i kapellet inden for cirka 1 uge.

Sorgorlov

Som forældre har I ret til 26 ugers sorgorlov med barselsdagpenge.
Sorgorloven starter dagen efter, I har mistet barnet. I skal selv give jeres arbejdsgiver besked.

Opfølgende samtale på hospitalet

8-12 uger efter fødslen indkalder vi jer til en opfølgende samtale om forløbet med en fødselslæge. Til samtalen får I svar på eventuelle prøver, og I har mulighed for at tale om en eventuelt kommende graviditet.
Vi kan også arrangere en efterfødselssamtale med den jordemoder, der var med under forløbet

Sorg og støtte

Psykolog

Mange får brug for at tale med en psykolog efterfølgende. I kan få en henvisning hos jeres egen læge, så noget af udgiften dækkes. Hvis I har en privat sundhedsforsikring, kan den eventuelt også dække udgifter til psykologhjælp.

Forældre & Sorg

Foreningen er for alle, der har mistet et barn, og tilbyder gratis rådgivning, terapeutiske samtaler og støtte til forældre og pårørende.
Hvis I ønsker hjælp til at kontakte foreningen, kan vi henvise jer. Foreningen kontakter jer derefter oftest inden for et par dage. I kan også selv kontakte foreningen. Læs mere på www.foraeldreogsorg.dk

Sorggruppe

På Nordsjællands Hospital har vi en sorggruppe, hvor I kan tale med andre, der har mistet et barn. Hvis I ønsker det, kan vi henvise jer dertil.

Giv plads til sorgen 

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på at miste et barn. Disse råd kan måske kan være til hjælp og støtte: 

 • Forvent ikke, at I kan overkomme det, I plejer at kunne.
 • Det er ofte nødvendigt med pauser fra de svære følelser, og I kan ubevidst gå ind og ud af sorgen. Det er helt normalt at svinge mellem at være ulykkelig og savne barnet og at tænke på helt andre ting, se en film eller lignende. 
 • Det kan være svært at koncentrere sig og huske i en periode. Vær opmærksom på dette, når I skal beslutte, om I er klar til at vende tilbage til jeres arbejde. 
 • Forvent ikke, at I reagerer på samme måde. Den måde, I føler og udtrykker følelser på, kan være meget forskellig. Giv plads til hinandens reaktioner. 
 • Hav hver især tillid til, at jeres måde at være på er okay. Stol på, at du ved, hvad der er godt for dig.
 • Forvent ikke, at folk i jeres omgangskreds ved, hvordan de skal reagere.
 • Gå en tur hver dag - gerne i naturen.
 • Søg hjælp, hvis I har brug for hjælp. 
Redaktør