Sorggruppe - for forældre i sorg

Vi tilbyder sorggrupper til forældre, der har mistet et barn. Her kan I mødes med andre i samme situation for at tale om jeres sorg.

Forældre, der har mistet et barn, har et stort behov for at mødes med andre i samme situation for at tale om deres sorg. Derfor tilbyder vi sorggrupper. Her kan du læse om vores sorggrupper og hvor I skal rette henvendelse til.

At miste et barn er overvældende, og I kan, på mange forskellige måder, opleve reaktioner på sorgen - også længe efter, I har mistet.

Følelser og reaktioner som f.eks. meningsløshed, tristhed, søvnløshed, angst, vrede, koncentrationsbesvær, manglende lyst til at være sammen med andre mennesker og problemer i parforholdet er meget almindelige, og det er ikke altid, at omgivelserne forstår én.

For mange kan det være en lettelse at tale med andre, der befinder sig i samme situation. Nordsjællands Hospital tilbyder mulighed for, at forældre, der har mistet et barn i graviditeten, i forbindelse med fødslen eller i perioden efter, kan deltage i sorggruppe.

Det overordnede formål er at skabe et forum, hvor forældre, der har mistet et barn, kan mødes og dele tanker og følelser og sammen søge at finde større forståelse og indsigt i forhold til den situation, de befinder sig i.

Hvad taler vi om?

Forløbets indhold bestemmes af, hvad deltagerne synes, det er vigtigt at tale om, og kan f.eks. indeholde:

  • Omstændighederne omkring barnets/børnenes død og de følelser, der knytter sig til det.
  • Sorg og sorgreaktioner.
  • At være forældre til et dødt barn.
  • Parforhold og sorg / alene-forældre og sorg.
  • Omgivelsernes reaktion.
  • Tilbagevenden til arbejde / studie.
  • Tanker om fremtiden.

Sorggruppen ledes af Lise Løkke, jordemoder.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er for alle forældre - par og enlige - der har mistet et barn i graviditeten, i forbindelse med fødslen eller i perioden efter. Børn og pårørende kan ikke deltage.

Hvordan kommer man med?

Det er dig/jer, der beslutter, hvornår og om du/I har lyst til at deltage. Behovet kan opstå umiddelbart i tiden efter at have mistet, mens det hos andre melder sig senere - måske efter nogle måneder. Du kan få kontakt til sorggruppen via den sygeplejerske eller jordemoder, der udskriver dig, eller via lægen i forbindelse med en eventuel opfølgende samtale. Du kan også selv ringe eller skrive til os (se kontaktinformation på bagsiden).

Hvor og hvornår?

Sorggruppen mødes hver 14. dag fra kl. 10.00-13.30. Sorggruppelederen er med de første 2½ time, og den sidste time er gruppen alene.

Gruppen mødes på:

Nordsjællands Hospital, Opgang 50B, møderum 2 eller 3 (se kort). Hvor længe man ønsker at deltage i gruppen, er individuelt.

Formelle rammer

Der er mødepligt. Når du/I ønsker at udtræde af gruppen, opfordrer vi til, at I fortæller det i gruppen, gangen inden I slutter, så alle i gruppen har mulighed for at få sagt farvel. Der må ikke videregives oplysninger fra gruppen. Der er ingen journalføring.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os:

Telefon: 60 70 68 56 Mail: nohsorggruppen@regionh.dk

Med venlig hilsen Lise Løkke, Jordemoder

Redaktør