Rescreening på Audiologisk Afsnit

Rescreening af dit barn, på Hillerød Hospital

Derfor skal dit barn undersøges igen

Vi vil gerne undersøge dit barns hørelse igen, fordi der ikke var et tydeligt svar på OAEtesten. En del af de børn der bliver undersøgt lige efter fødslen, får ikke et tydeligt svar, selvom de hører helt normalt. Usikkerheden omkring den første undersøgelse kan for eksempel skyldes baggrundsstøj eller uro hos barnet. Det kan også skyldes fosterfedt eller væske i øret, hvilket er meget normalt. Fosterfedt og væske forsvinder af sig selv.

Uanset årsagen er det vigtigt, at vi laver en ny uddybende undersøgelse af dit barns hørelse.

Selve undersøgelsen

Høreundersøgelsen foretages på Audiologisk Afsnit. Personalet bruger to forskellige metoder til at lave undersøgelsen. De to metoder supplerer hinanden. I første omgang gentages OAE-testen, og hvis der ikke opnås tydeligt
resultat ved den, laves en aABRtest.

I OAE-testen (Oto-Akustisk Emission) sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave en lyd, som opfanges via høretelefonen. Kliklydene høres på et niveau, der svarer til tale på nært hold.

I aABR-testen (Automatic Auditory Brainstem Response) får barnet sat tre elektroder på hovedet. Høretelefonen sender igen kliklyde ind i øregangen og hjernens reaktion på lydene opfanges via elektroderne.
Elektroderne generer ikke barnets hud og er lette at tage af igen.

Undersøgelsen er nemmest at foretage, når barnet sover. Der er derfor afsat tid ved undersøgelsen til at få barnet til at sove. 

Varigheden af undersøgelsen kan være fra et kvarter til en time. Undersøgelsen gør ikke ondt, og I får svar med det samme.

Resultatet

Når man laver høreundersøgelse med OAE- og aABRtests, får man enten en tydelig reaktion eller en ikke-tydelig reaktion.

Tydelig reaktion betyder, at barnet med al sandsynlighed har normal hørelse. En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du er bekymret for, at dit barn ikke
hører normalt.

Når der måles en ikke-tydelig reaktion, kan der være mange forskellige årsager til det, eksempelvis en snæver øregang, uro eller en forkølelse. Hvis der måles ikke-tydelig reaktion på dit barn, gentager vi høreundersøgelsen
en anden dag, eller henviser til mere avancerede høreundersøgelser på Audiologisk Afsnit. Audiologisk Afsnit vil indkalde jer til undersøgelserne.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hørescreening eller børns hørelse, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4829 3838 eller skriftligt på sikker mail via vores hjemmeside og der kan du også søge mere viden om undersøgelsen.
 

Redaktør