Perineoplastik

Nogle kvinder oplever at mellemkødet brister i forbindelse med deres fødsel. Denne vejledning er information om og forberedelse til operation.

Nogle kvinder oplever at mellemkødet brister i forbindelse med deres fødsel. 
Denne vejledning er information om og forberedelse til operation hvad enten den skal foregå  på Dagkirurgisk Afsnit eller under indlæggelse på sengeafdeling. 

Hvad er en perineoplastik?

Nogle gange er bristningen dækket af hud eller slimhinde og opdages derfor ikke med det samme.  Andre gange kan vævet være så hævet, at det kan være svært at sy sammen igen, og endelig kan såret senere åbne sig igen og være mere åbent, når det heler op. Man kan være generet af disse fødselsbristninger, der er sket på mellemkødet. Nogle oplever at skedeåbningen er meget åben, at de tager luft ind i skeden, og at der kan komme ”pruttelyde” fra skeden, som man ikke kan kontrollere. Nogle tager vand ind ved svømning mm. Man kan derfor have behov for, at vævet samles igen ved en operation
 
Operationen foregår oftest i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse. Hvis du får lokalbedøvelse, skal du stadig være klar til fuld bedøvelse, hvis det skulle blive nødvendigt, og derfor skal du være fastende. Hvis du får lokalbedøvelse, kan du eventuelt få noget afslappende medicin.Hvis du har lyst, har du også mulighed for at høre musik under operationen. 

Til forundersøgelsen skal du huske en liste over den medicin du får. Ved indlæggelsen skal du medbringe medicinen. Får du medicin, der virker blodfortyndende, skal du måske holde pause med dette. 
Se pjecen ”Vejledning om tobaksrygning, alkohol, håndkøbsmedicin, naturpræparater og kosttilskud”.

Forberedelser før operationen Hvis operationen foregår på Dagkirurgisk Afdeling:

Du vil få en samtale med en sygeplejerske og en narkoselæge fra Dagkirurgisk Afsnit enten den dag, du er i Bækkenbundsklinikken, eller en anden dag inden operationen. Du møder fastende den dag, du skal opereres, og du skal forvente at kunne gå hjem samme dag. 

Hvis du tager blodfortyndende medicin skal du måske holde pause med det forud for operationen, efter aftale med lægen. Se i øvrigt pjecen ”Information om Dagkirurgisk Afsnit 0162”.

Hvis operationen foregår under indlæggelse på sengeafdelingen: 

Du vil få tid til eller blive indkaldt til forundersøgelse få dage inden operationen. Forundersøgelsen vil vare 2-4 timer. En sygeplejerske fortæller dig om indlæggelsesforløbet og du kommer til at tale med en læge i afdelingen. Bagefter kommer du til at tale med en anæstesilæge om bedøvelsen. Du får taget urin og evt. blodprøver, hjertekardiogram (EKG) eller andre undersøgelser. Du får udleveret støttestrømper til forebyggelse af blodpropper. Støttestrømperne skal du medbringe ved indlæggelsen. Du får udleveret Klyx til at tømme tarmen. Dette tages senest kl. 18 aftenen før du skal opereres. 

Operationen

Operationssygeplejersken vasker dig forneden med en desinficerende væske, som kan svide lidt. Du bliver dækket til med sterile stykker og får indsprøjtet lokalbedøvelse omkring det område, der skal opereres. Når bedøvelsen har virket ca. 5 minutter, foretages operationen. Selve operationen tager ca. 30-45 minutter.

Mulige komplikationer

Der er en lille risiko for blødning og infektion. Der er også en lille risiko for, at man kan komme til at beskadige tarmen, som er meget tæt på det område, hvor man opererer. Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan genskabe skeden, som den var, inden du fødte.

Efter operationen

I timerne efter operationen holder vi øje med, hvor meget det bløder. Du får lidt at spise og drikke, og hvis alt er i orden, og du har ladt vandet, kan du normalt gå hjem efter 1-2 timer.
Har du været i fuld bedøvelse, skal du være sammen med en anden voksen person det første døgn efter operationen. Har du ikke mulighed for dette, kan du overnatte i vores sengeafdeling.

Efter udskrivelsen / forholdsregler efter operationen

Vi anbefaler sygemelding 2 til 3 uger efter operationen afhængig af, hvilket arbejde du har.
Du bør ikke bruge tampon i skeden i 4 uger efter operationen, og du må ikke cykle i 3 uger efter operationen af hensyn til sårets opheling.                                Du kan med fordel massere mellemkødet i ophelingsperioden for at mindske stramning.
Du bør undlade at have samleje og svømme i 3 uger for at undgå infektion.      Du må gerne løfte, dyrke motion, gå ture mm., når du føler, at du kan.

Alle tråde opløses af sig selv. Vi anbefaler, at du efter hvert toiletbesøg skyller dig forneden med en bruser, indtil såret er helet. De overfladiske tråde forsvinder efter 2-3 uger, de dybere kan sidde i op til 3 måneder. Er du meget generet af trådene, kan du enten smøre med noget lokalbedøvende creme (kan købes på apoteket) eller få din egen læge til at fjerne dem, dog tidligst efter 3 uger. Du må ikke aflaste ved at sidde på en ring.

Smerter

Vi anbefaler paracetamol (fx Pamol, Pinex eller Panodil), 2 tabletter á 500 mg højst 4 gange dagligt, eventuelt kombineret med ibuprofen (fx Ipren), 2 tabletter á 200 mg højest 4 gange dagligt.

  • Ved kraftige smerter, blødning eller feber over 38 grader de første 10 dage efter operationen, skal du kontakte: Akutsygeplejersken, Gynækologisk Afdeling,  Telefon: 48 29 59 65.
  • Ved ikke-akutte problemer kan du kontakte din egen læge eller eventuelt Gynækologisk Sekretariat på telefon 48 29 37 66, mandag til fredag       kl. 8 - 15.

Resultat af operationen

De fleste oplever en bedring af deres gener. Der er dog en lille risiko for, at der kan dannes arvæv i forbindelse med ophelingen, som nogle gange giver forbigående smerter ved samleje og i sjældne tilfælde vedvarende smerter.
Skedeindgangen vil efter operationen opleves mere lukket, men dette er et af formålene med operationen. Hvis man oplever, at skedeåbningen bliver for stram, kan man få vejledning i hvilken behandling, der kan hjælpe, ved henvendelse til vores ambulatorium. Nogle oplever, at de opnår en bedre knibefunktion efter operationen.

Kontrol efter operationen

Vi anbefaler, at du går til kontrol hos din egen læge ca. 6 uger efter indgrebet.

Ved udskrivelsen aftales det, at du efter 4 måneder bliver ringet op af en sygeplejerske fra Bækkenbundsklinikken og taler om, hvordan du har det efter operationen. 


Venlig hilsen

Personalet på Gynækologisk Afdeling G0121                                                            og Dagkirurgisk Afsnit 0162

 

 

Redaktør