Patientinformation

Patientinformation om behandling ved infektion med bakterien Clostridium difficile.

Handelsnavn: Vancomycin (Indholdsstof: Vancomycin)

Startdato:______            Slutdato:_______            Dosering:______________

Der er udleveret følgende, som skal bruges til at blande og dosere medicinen:

Vancomycin pulver 500 mg _______
Sterilt vand 10 ml _______
Sprøjter ______
Kanyler_______

Tilberedning af medicinen

Pulveret med de 500 mg vancomycin opløses med 10 ml sterilt vand. Herefter indeholder blandingen dosis til sammenlagt én dag: 2,5 ml x 4 dagligt, svarende til 125 mg x 4 dagligt. Vancomycin-opløsningen har nu koncentrationen:
1 ml (50 mg) - 2,5 ml (125 mg)
5 ml (250 mg)-10 ml (500 mg)

Hvor meget skal jeg tage ad gangen?

Dosis er 2,5 ml, hvor du skal bruge sprøjten til at trække medicinen op med. De 2,5 ml kan med fordel blandes med juice eller saft for at maskere smagen og drikkes.

På hvilke tidspunkter af dagen skal jeg tage medicinen?

Medicinen skal tages kl. 8, 12, 18 og 22.

Anvendelse

Vancomycin anvendes til behandling ved infektion med bakterien Clostridium difficile, som giver diarré. Medicinen virker ved at hæmme opbygningen af bakteriernes væg, så bakterierne går til grunde.

Hvorfor bruges blandingen, når der findes kapsler?

På grund af den svære diarré er der en risiko for, at kapslerne forsvinder uopløste ud med afføringen uden at medicinen når at virke. Derfor bruges denne blanding i stedet.

Almindeligste bivirkninger

Kvalme, lavt blodtryk, åndenød, hudkløe, hududslæt, nældefeber og forhøjet niveau af kreatinin i blodet.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Tal med din læge.

Bloddonor

Må ikke tappes. Der er 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Hvor længe er den opblandede medicin holdbar?

Blandingen er holdbar i 24 timer i køleskabet.

Kontakt altid personalet på afdelingen på telefon ____________hvis du har spørgsmål til ovenstående eller andet.

Ovenstående er de vigtigste informationer om lægemidlet. Vi har valgt at fremhæve de mest almindelige bivirkninger, som 1-10% kan forvente at opleve.

Yderligere oplysninger om præparatet findes på min.medicin.dk.

Kontakt

Nordsjællands Hospital

Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Redaktør