Parykrekvisition

Denne vejledning er for patienter som lider af hårtab. I vejledningen er der en række nyttige informationer vedrørende anskaffelse af paryk - og kontaktinformationer.

Anskaffelse af paryk

Ved hårtab i forbindelse med behandling, har du ret til at få dækket en del af udgifterne ved køb af paryk eller anden hovedbeklædning. Nedenfor kan du læse om, hvad der gives tilskud til, og hvad tilskudsbeløbets størrelse er. Du har mulighed for at få tilskud til paryk for op til 3.831 kr. inkl. moms. Tilskuddet ydes en gang årligt. I langt de fleste tilfælde dækker dette beløb behovet. Beløbet dækker ikke shampoo, hårplejeprodukter og lignende.

Der findes forskellige parykker. Parykforhandleren kan vejlede dig om, hvilken paryk, der passer dig bedst. Nogle patienter oplever, at det er mere behageligt med bomuldsfor i parykken. Dette er især tilfældet, hvis du har fået strålebehandling på hovedet. Det kan være en god idé, at du henvender dig hos parykmageren før dit hår falder helt af for at sikre, at du får en paryk, der passer til dig. Alternativt kan du medbringe et foto samt en lok af dit hår. Parykforhandleren kan derved se hårgrænsen og din egen hårfarve. Har du brug for hjælp til at få klippet håret helt af, kan parykmageren også hjælpe med dette. Du har ret til at få tilpasset parykken, indtil du er helt tilfreds.

Du har ret til at købe din paryk, hvor du vil. Region Hovedstadens hospitaler samarbejder med og har kvalitetsgodkendt en række forhandlere. Du kan se listen forneden.

Hvis du ikke ønsker at få en paryk, kan du vælge at anskaffe anden hovedbeklædning i stedet. Til dette gives der et tilskud på maksimalt 1.447 kr. inkl. moms til anskaffelse af hatte, huer, kasketter, turbaner eller tørklæder. Disse hovedbeklædninger kan købes hos parykforhandleren, og der skelnes ikke mellem antallet af hovedbeklædninger, som der gives tilskud til, inden for det fastsatte maksimumsbeløb. Den underskrevne rekvisition skal altid afleveres til forhandleren.

Vælger du at handle hos en anden forhandler end de, der fremgår af listen på næste side, skal du i første omgang selv betale for købet. Du skal herefter aflevere den udspecificerede regning til sygeplejersken i afdelingen sammen med dit cpr-nummer, hvorefter pengene vil blive sat ind på din NEM-konto. Ved handel på internettet skal du ligeledes medbringe kvittering for dit køb.

Godkendte parykforhandlere

Svaneklinik Lyngby
Hovedgade 27, 2. sal (elevator)
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 0110
E-mail: kontakt@svaneklinik.dk
www.svaneklinik.dk

Carina Erwin
Gammel Kongevej 131
1850 Frederiksberg C
Tlf. 3321 0024
E-mail: ce@carinaerwin.dk www.carinaerwin.dk

Waldorf, Hersted og Ragn,
Parykcentret
Holmensvej 2A
3600 Frederikssund
Tlf. 4738 5022
E-mail: info@waldorf-ragn.dk
www.waldorf-ragn.dk

Frida Davidsens Eftf.
Nørre Farimagsgade 17
1364 København K
Tlf. 3313 0372
E-mail: frida.davidsen@carlmlundh.dk
www.fridadavidsen.dk

Waldorf & Ragn, Parykcentret
Sankt Jacobs Plads 6, st.
2100 København Ø
Tlf. 3312 8410
E-mail: pc@parykcentret.dk
www.parykcentret.dk

Salon Chess
Sudergade 2B
3000 Helsingør
Tlf. 4922 0606
E-mail: chess@firma.tele.dk
www.salonchess.dk

Vila’s Skandinavisk Parykcenter
Helsingørsgade 34B
3400 Hillerød
Tlf. 4824 2187
E-mail: adm@vilas-parykker.dk
www.skandinavisk-parykcenter.dk

Vila’s Skandinavisk Parykcenter
Bakkegården, Lovvej 3, Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf. 4824 2187
E-mail: adm@vilas-parykker.dk
https://www.skandinavisk-parykce
ter.dk

Unique Hair
Blegdamsvej 86
2100 København
Tlf. 4019 2187
www.skandinavisk-parykcenter.dk

Frisør TiTi/Vila´s Skandinavisk Parykcenter
Køgevej 44
4000 Roskilde.
Tlf. 5151 2187
E-mail: adm@vilas-parykker.dk
https://www.skandinavisk-parykcenter.dk

Rekvisition

Dato:

Label:

Denne rekvisition giver ret til køb af paryk for i alt kr. 3.831,00 inklusiv moms. Hvis indkøbet overstiger dette beløb, skal du selv betale differencen. Ovenstående beløb kan kun bruges til en paryk.

Eller rekvisitionen giver ret til køb af anden hovedbeklædning, i form af hatte, huer, kasketter, turbaner eller tørklæder, for i alt kr. 1.447,00 inklusiv moms. Der skelnes ikke mellem antallet af hovedbeklædninger indenfor det ovenstående beløb. Hvis indkøbet overstiger dette beløb, skal du ligeledes selv betale differencen.

Denne rekvisition skal parykmageren vedhæfte den elektroniske faktura, når den sendes til Region Hovedstaden. Vores EAN-nr. er 5 798 001 068 710.

Sygeplejerskes underskrift:

____________________________

Dato:

____________________________

Redaktør