Oxaliplatin, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter med kræft i tarmen. Patienten kan læse om hvordan behandlingen med oxaliplatin foregår og hvilke bivirkninger det kan have. Patientinformationen er også relevant for pårørende.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med det kemoterapeutiske stof oxaliplatin. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i tarmen kan i nogle tilfælde behandles med det kemoterapeutiske stof oxaliplatin. I andre tilfælde benyttes oxaliplatin som forebyggende behandling. Det benyttes også som forebyggende behandling inden operation for at mindske kræften, eller sammen med strålebehandling for at øge strålernes virkning. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde helt eller delvist i en kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant, idet du ved det ambulante besøg får lagt et drop og får oxaliplatin i en blodåre. Behandlingen varer ca. 1 time pr. gang. Behandlingen gives hver 3. uge, hvilket kaldes en serie. Der planlægges 3-6-8 serier efter aftale med lægen og med udgangspunkt i årsagen til behandlingen. Oxaliplatin gives altid i kombination med andre typer kemoterapi eksempelvis capecitabin. Du bliver scannet med faste intervaller i behandlingsperioden for at følge, hvordan behandlingen virker på sygdommen. det gælder dog ikke når behandlingen gives forebyggende.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have blodprøver senest 1 time før konsultationen hos lægen. Vi kontrollere dine blodprøver for at holde øje, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan oxaliplatin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

I det følgende finder du de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med oxaliplatin behandling. At de er nævnt i denne information betyder ikke, at alle får dem. Der kan forekomme andre bivirkninger end nævnt i denne information. det er vigtigt, at du fortæller os det, hvis det sker.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtigt du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse.

Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader Ved diarré i mere end ét døgn. Ved blødning, der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med oxaliplatin. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du på afdelingen kan få udleveret en pjece om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. De skal tages 1 time før behandlingen med oxaliplatin kan begynde. Desuden får du udleveret kvalmestillende medicin, som kan tages hjemme efter behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvame eller kaster op.

Diarré

Diarré kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen og defineres som diarré, når der er op til 4-6 tynde afføringer i døgnet og/eller tynd afføring om natten. Hvis der opstår diarré, skal den behandles. Sygeplejersken i ambulatoriet fortæller dig, hvad du skal gøre og udleverer tabletter, som du skal tage, hvis du får diarré. Hvis din diarré ikke stopper indenfor 1 døgn og du har taget stoppende medicin, skal du kontakte ambulatoriet.

Sviende smerter i blodåre, hvor oxaliplatin gives

Når du får oxaliplatin i en blodåre, kan det give smerter op langs blodåren i armen. I nogle tilfælde kan smerten reduceres ved brug af en varmepude. Almindelige smertestillende tabletter som paracetamol kan også have en effekt på smerterne.

Synkebesvær og krampeligende fornemmelser

Der kan opstå en krampeligende fornemmelse i halsen og omkring munden i de første timer efter, du har fået behandling. Kulde kan fremprovokere eller forværre disse gener og det er derfor vigtigt at holde området omkring halsen og munden varmt. Fornemmelsen er helt ufarlig og går over, når hals og mund er blevet varm igen. Dette gøres ved at holde f.eks et halstørklæde op for mund og hals, og ved at drikke noget varmt. Selvom du kan blive forskrækket, er det ufarligt, og det er vigtigt at du er rolig og trækker vejret dybt og afslappet. Desuden kan der i de første dage efter behandlingen med oxaliplatin forekomme ubehagelige fornemmelser som stivhed af kæbemuskulaturen i forbindelse med tygning af fødevarer og i enkelte tilfælde kan nogle fødevarer udløse krampefornemmelse i kæberne. Symptomerne er ufarlige og forsvinder uden behandling.

Føleforstyrelser i hænder og fødder

Føleforstyrrelser i hænder og fødder (nervepåvirkning) er den hyppigste bivirkning ved behandling med oxaliplatin. Symptomerne vil oftest være smerter, prikkende, stikkende og sovende fornemmelse i hænder og fødder. Symptomerne kan forårsage problemer ved nogle aktiviteter f.eks. når du knapper knapper, skriver eller bladre i en avis.

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom og fortæller lægen og sygeplejersken, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. Det kan være nødvendigt at nedsætte din dosis af oxaliplatin eller helt ophøre med behandlingen. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest helt efter ophør med behandlingen, men der kan gå lang tid og i sjældne tilfælde vil de aldrig forsvinde helt.

Øget følsomhed for kuldepåvirkning

De første 24-48 timer efter behandlingen kan der optræde prikkende og stikkende fornemmelser i huden, som opstår når du bliver udsat for kulde. Dette forekommer specielt på hænder, fødder og omkring munden. I enkelte tilfælde kan denne bivirkning forekomme i op til en uge efter behandlingen. Da det er kulde, der udløser disse gener bør du forsøge at undgå dette.

Gode råd med henblik på at reducere kulde generne:

  • Undgå koldt mad og kolde drikkevarer som kommer direkte fra køleskabet.
  • Undgå at drikke koldt vand direkte fra vandhanen. Al mad og drikke bør være tempereret, før du spiser og drikker det.
  • Undgå at vaske hænder i koldt vand.
  • Brug handsker, når du er ude i koldt vejr, så du undgår at fryse på hænderne. Du kan have et par bomuldshandsker liggende ved køleskabet og ved fryseren, så du kan tage dem på, når du skal hente kolde varer frem. Bomuldshandskerne kan købes på apoteket, i Matas og mange havecentre. Du kan tage et par gummihandsker udenpå, hvis du skal arbejde med noget, der er fugtigt.
  • Et varmt halstørklæde er en god idé, når du skal udenfor i efteråret og i vinterhalvåret. Du kan eventuelt tage det op for munden.
  • Pas også på med aircondition f.eks. i bilen i sommerhalvåret.

Bilkørsel

Oxaliplatin kan (i sjældne tilfælde) give synsforstyrrelser de første timer efter indgift, hvilket i alvorlig grad kan påvirke din evne til at føre mortorkøretøj og betjene maskiner.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi gennem skedens slimhinder og gennem sæd.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som vanligt, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordre vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør