Opsamling af døgnurin

Denne patientinformation vejleder patienten i at opsamle døgn urin. Patienten kan læse hvordan selve opsamlingen foregår, og hvor det nødvendige udstyr udleveres.

Dette er en vejledning i, hvordan du opsamler din døgnurin, dvs. din urinproduktion over 24 timer. Formålet med undersøgelsen er at måle mængden af urin og undersøge nyrernes funktion.

Sådan foregår urinopsamlingen

  • Lad urinen som vanligt og notér tidspunktet på den label, der sidder på urindunken. Denne urin indgår ikke i opsamlingen.
  • Herefter opsamles al urin.
  • Næste dag på samme tidspunkt lader du urinen og afslutter. Denne urin indgår i opsamlingen.

Det er vigtigt for undersøgelsesresultatet, at hele urinproduktionen opsamles. Hvis der er spild, skal du orientere personalet i din afdeling.

I hæmodialysen får du udleveret en tragt og en dunk, som du kan opsamle urinen i. Døgnurinen afleveres til personalet i hæmodialysen, som sender urinprøven. En evt. blodprøvetagning sker i forbindelse med dialysebehandlingen.

På sengeafdelingen vil personalet vejlede dig i, hvordan du opsamler urinen via bækken eller kolbe, og personalet sender urinprøven. Personalet sørger for, at en evt. blodprøvetagning bliver taget.

I Nefrologisk Ambulatorium får du udleveret en tragt og en dunk, som du kan opsamle urinen i. Døgnurinen afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling på dit nærmeste hospital i regionen - i Hillerød, Frederikssund eller i Helsingør Sundhedshus.

Klinisk Biokemisk Afdeling har elektronisk fået besked, så du skal ikke medbringe følgeseddel, men blot oplyse dit navn og CPR-nr. Oftest vil du få taget en blodprøve, når du afleverer døgnurinen. Blodprøverne tages på Klinisk Biokemisk Afdeling:

  • Nordsjællands Hospital – Hillerød. Alle hverdage kl. 7.30 -14.30 Tlf: 48 29 41 82
  • Nordsjællands Hospital – Frederikssund. Alle hverdage kl. 7.30-14.30 Tlf: 48 29 53 95
  • Sundhedshuset i Helsingør. Alle hverdage kl. 7.00-13.00 - onsdage kl. 10-17.45

Hvis du ønsker at aflevere døgnurinen og få taget blodprøve hos din egen læge, skal du medbringe en følgeseddel, som du får udleveret i Nefrologisk Ambulatorium H0732. Hvis du ikke har mulighed for at benytte ovenstående, kan vi i særlige tilfælde bestille en hjemmelaborant til dig.

Starttidspunkt for opsamling

________ dag d. ________ / ________  kl. ________

Du får svar på prøverne i din afdeling efter 2 - 3 hverdage.

Redaktør