Operationsforløb - anæstesi, operation og opvågning

Find svar på, hvordan et operationsforløb kan være mht. bedøvelse, selve operationen og opvågning efterfølgende.

Forberedelse til Operation, Anæstesi (bedøvelse) og Opvågning.

Generelt

Her beskriver vi vore generelle forhold for operationspatienten vedrørende bedøvelse og opvågnen. Det er muligt at indgå individuelle aftaler.
Har du spørgsmål angående din sygdom og operation, henviser vi til de kirurgiske afdelinger.

Af hensyn til din sikkerhed, vil du flere gange under hele operationsforløbet blive spurgt om dit navn, CPR-nummer og hvilken operation, du skal have foretaget.

I de første 24 timer efter bedøvelse fraråder vi, at du kører bil, motorcykel eller cykel. Vi anbefaler, at du ledsages hjem fra hospitalet, og at du undlader indtag af alkohol det første døgn efter operationen.

Før operation

Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge (”narkoselæge”) om den forestående bedøvelse.
Anæstesilægen vil gennemgå din journal, spørge om oplevelser fra eventuelle tidligere bedøvelser, overfølsomhed, din almentilstand, hvilken medicin du plejer at tage, dit eventuelle forbrug af tobak og alkohol, samt spørge til og undersøge andre forhold, der kan have relevans. 
Anæstesilægen vil herefter, sammen med dig, beslutte hvilken form for bedøvelse, der er mest velegnet i dit tilfælde (fuld bedøvelse, lokal bedøvelse eller en kombination), og om der skal foretages yderligere undersøgelser inden bedøvelsen.

Det aftales samtidig, hvilken del af din sædvanlige medicin du skal tage inden operationen. 
Hvis du er diabetespatient og tager metformin, skal du holde pause i 2 døgn før operationen.
Hvis du bærer skæg, kan vi evt. foreslå, at du trimmer eller fjerner skægget. Du har selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål om anæstesi- og opvågnings-forløbet.
Hvis du har behov for en tolk til operationsdagen, aftales dette ved journal-optagelsen.

Fuld bedøvelse

Ved fuld bedøvelse vil du hurtigt falde i søvn, og du bliver holdt sovende og smertefri under hele operationen. Når du sover, sørger vi for, at din vejrtrækning foregår uhindret. Du kan opleve let svien af huden, hvor vi sprøjter sovemidlet ind. Det er ufarligt og er væk, når du vågner. Du kan også opleve hæshed og let ømhed i halsen de første dage efter operationen.

Spinalbedøvelse (rygbedøvelse)

Ved rygbedøvelse er underkrop og ben bedøvet, således at du er følelsesløs, ikke kan bevæge dig, og ikke kan mærke smerte. Du kan være vågen under operationen, men ønsker du at sove let, kan vi give et sovemiddel, ligesom vi kan tilbyde dig at lytte til musik. Du må gerne have din egen CD, mobiltelefon eller lignende med.
Når bedøvelsen anlægges, skal du forsøge at krumme lænderyggen mest muligt. Du vil blive bedt om enten at sidde på sengekanten, eller ligge på den ene side. Der bliver lagt lokalbedøvelse i huden. Med en tynd nål indsprøjtes bedøvelsesmidlet omkring nerverødderne i lænden. Herefter er underkrop og ben bedøvet nogle timer.

Lokalbedøvelse (Blok)

Ved visse operationstyper er det muligt at anlægge en lokal eller regional bedøvelse, som bedøver en arm, et ben eller dele heraf. En blokade kan udgøre hele bedøvelsen, eller den kan supplere den fulde bedøvelse. Den er også gavnlig som supplement til smertebehandlingen efter operationen. Blokaden anlægges ultralydsvejledt, umiddelbart før eller snarest efter operationen, enten på opvågningsafsnittet eller på operationsstuen.

Kombination af epidural- og fuld bedøvelse

Ved operationstyper, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er et større behov for effektiv smertelindring i efterforløbet, vil vi ofte foreslå en epiduralbedøvelse i kombination med fuld bedøvelse.
Ved epiduralbedøvelse lægges (i lokalbedøvelse) et tyndt plastikkateter ind ved nerverne i ryggen, hvor der kan gives smertestillende medicin både under operationen og i de følgende 2 - 3 dage. Nogle gange anlægges epiduralkatetret dagen før operationen. Din smertebehandling vil blive fulgt af personale fra opvågningsafsnittet de første dage.

Faste og tørste

Når du skal bedøves, skal mavesækken være tom. Opkastning under bedøvelsen kan medføre alvorlige lungekomplikationer. 

Til planlagte operationer skal du have fastet i 6 timer, og tørstet i 2 timer. 

  • Hvis du fx møder kl. 08 om morgenen på operationsdagen, må du sidst have spist kl. 02 - natten før operationen – og sidst have drukket kl. 06. Måske sammen med det medicin du evt. skal tage.
  • Du drikke klare væsker, som fx vand, saft, sodavand, te, kaffe (uden mælk) indtil to timer inden bedøvelsen, højst 2 dl.
  • Du må ikke drikke juice, mælkeprodukter, protein- eller fedtholdige drikke eller alkohol.
  • Hvis der er særlige fasteregler for dig, fx ved akut operation, aftales dette med anæstesilægen.

På operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

  • have taget den aftalte morgenmedicin, og evt. have en beroligende tablet og evt. en blodfortyndende indsprøjtning.
  • have ladt vandet lige inden du bliver hentet til operationsgangen. Du må gerne medbringe briller, høreapparat og tandprotese til operationsgangen. Smykker, ur, hårspænder o. lign. bedes efterladt på sengeafdelingen. Piercing-ringe skal oftest fjernes, inden du kommer til operationsgang. Du frarådes at bære kontaktlinser.

Børn, samt voksne der har svært ved at tage vare på sig selv, opfordres til at have en pårørende med til operationsgangen.

På operationsafsnittet

På operationsgangen bliver du modtaget af anæstesi- og operationspersonalet på den stue, hvor operationen eller undersøgelsen skal foregå. Af sikkerheds-hensyn bliver du igen spurgt om navn, personnummer og hvilket indgreb, der skal foretages. Du får påsat elektroder til overvågning af hjertet, målt blodtryk, sat en klemme på fingeren, som måler iltindhold i dit blod og lagt drop til at tilføre væske og medicin. Ved behov bruges andet overvågningsudstyr.

Herefter bliver du bedøvet som aftalt. Der kan optræde støj og andre tegn på aktivitet på operationsstuen, som kan være generende, hvis du er vågen under operationen.
Hvis operationen har varet mere end et par timer, vil vi med en blærescanner undersøge, om din blære er fyldt med urin. Hvis blæren måles overfyldt, vil vi tømme blæren med et tyndt kateter, mens du er bedøvet.

Ventetider kan forekomme.

På opvågningsafsnittet

Efter din operation vil du blive fulgt af anæstesisygeplejersken fra operations-stuen til opvågningsafsnittet.
Her vil opvågningssygeplejersken varetage observation og pleje af dig, mens du er på opvågningsafsnittet.

På opvågningsafsnittet vil vi typisk måle dit blodtryk hvert 15. minut og løbende følge din hjerteaktion og din iltningsevne samt måle din øretemperatur. Formentlig vil du få tilført ilt. Operationsstedet bliver tilset.

Efter operationen kan du have smerter. Du vil blive bedt om at vurdere dine smerter, og herefter vil sygeplejersken vurdere, hvilken smertestillende behandling du kan tilbydes. Det er ikke altid muligt at opnå, at du bliver helt smertefri. Men du skal opleve, at smerterne er til at holde ud, således at du kan trække vejret dybt og bevæge dig i sengen. 

Vi vil med en blærescanner undersøge, om din blære er fyldt med urin. Hvis blæren måles overfyldt, skal du prøve, om du kan lade vandet. Alternativt vil vi foreslå, at blæren tømmes med et tyndt kateter.

Hvor længe, du er på opvågningsafsnittet, er afhængig af din tilstand og af hvilken operation, du har været igennem. Har du fået en bedøvelse i ryggen (spinalbedøvelse), skal du blive i opvågningsafsnittet, til du kan vippe i dit fod-led og føle kulde og varme ned til navlen. 
Har du været i fuld bedøvelse, skal du være vågen og klar, inden du udskrives. Uanset hvilken bedøvelse du har fået, skal dit blodtryk, puls og vejrtrækning være tilfredsstillende, og du skal opleve ingen eller acceptable smerter, inden du udskrives.

På opvågningsafsnittet er det ikke muligt at give dig en enestue, men afhængig af din tilstand og hensynet til andre patienter, vil der evt. være mulighed for, at du kan have besøg af en pårørende. Der vil ofte være hørlig aktivitet på andre pladser i opvågningsafsnittet. 

I opvågningsafsnittet har vi en trådløs telefon, som du er velkommen til at låne til en kort telefonsamtale.
Du må ikke tale i en evt. medbragt egen mobiltelefon. Telefonen skal være ”på lydløs”.

Børn har altid mulighed for at have forældre hos sig.
Du er velkommen til at medbringe læsestof og musik med høretelefoner.

Når du er vågen, og hvis du har lyst, kan du få lidt at drikke og spise: Vand, saft, te, kaffe, youghurt eller sandwich. Vi anbefaler forsigtighed med større måltider de første 24 timer efter operationen.

Sygeplejerskerne i opvågningsafsnittet er ikke informeret om detaljerne af din operation og har derfor ikke mulighed for at orientere dig. Information om operationen vil blive givet af opererende læge, evt. først senere i senge-afdelingen.

På sengeafdelingen

Når du er klar til at blive udskrevet fra opvågningsafsnittet, køres du tilbage til det sengeafsnit, der skal passe dig. Typisk der, hvor du er mødt om morgenen. Personalet fra opvågningsafsnittet informerer personalet på sengeafsnittet om dit operations- og opvågningsforløb.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dit ophold på operationsgang eller opvågningsafsnit, er du velkommen til at kontakte os.
 
På vores hjemmeside - www.nordsjaellandshospital.dk - Afdelinger - Anaestesiologisk Afdeling - Oftest stillede spørgsmål - har du mulighed for at finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende bedøvelse.

Skan og kom direkte til siden:

Hvis du har yderligere spørgsmål eller klager over behandlingen, kan du kontakte patientvejlederen på Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Redaktør