Øre, Næse og Halsafdelingens ambulatorier, velkomstfolder

Denne folder giver generel information om Øre, Næse og Halsafdelingens ambulatorier. Her kan læses lidt om afdelingen og diverse praktiske informationer.

Øre, Næse og Hals ambulatorierne 0821 og 0832

Ambulatorierne ligger på plan 2 og 3, indg. 08.
Ved ankomsten bliver du modtaget af en sekretær i receptionen. Du har fået tilsendt et oplysningsskema, som vi vil bede dig om at udfylde og medbringe. Har du ikke fået det tilsendt, kan du få det udleveret i receptionen og udfylde det, mens du er her. Det udfyldte skema skal du aflevere til lægen på undersøgelsesstuen.
Vores læger er specialiserede indenfor forskellige områder. Derfor kan du opleve, at patienter i venteområdet ikke kommer til i den rækkefølge de er kommet, da det ikke nødvendigvis er den samme læge de skal ind til.
Vi vil holde dig orienteret om eventuel ventetid. Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til personalet ved skranken. Du må gerne forlade afdelingen, bare du giver besked i skranken.
Lægen kan i enkelte tilfælde blive nødt til at forlade stuen for at behandle akutte patienter.

Akut tid

Hvis du kommer til ambulatorierne med en akut tid, må du regne med ventetid. Tiden du har fået er vejledende.

Afbud

Er du forhindret i at møde op til den aftalte tid, bedes du ringe afbud hurtigst muligt, så en anden patient kan få din tid. Når du aflyser en tid, kan der gå flere uger, før du kan få en ny tid.

Praktiske oplysninger

Kiosk/Cafe

Du kan købe sandwich, kaffe, drikkevarer, blade, aviser mm. i kiosken ved hovedindgang 01.

Rygning

Nordsjællands Hospital har rygekabiner forskellige steder på matriklen. Derudover er hospitalet røgfrit både inde og ude.

Kørsel

Du skal selv sørge for transport. Har du brug for hjælp til kørsel, skal du selv ringe til kørselskontoret 3869 7010, mandag-torsdag kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15.

Parkering - kom i god tid

Der er forskellige parkeringsmuligheder på hospitalets område og på de omkringliggende veje. Tæt på Øre, Næse og Halsambulatorierne, indgang 08, findes en 3 timers parkeringsplads. 
Stil parkeringsskiven, så du undgår bøder.

Øre, Næse og Halsafdelingens hjemmeside

Læs mere om Øre, Næse og Halsafdelingen på hjemmesiden:
http://www.nordsjaellandshospital.dk/Ore-naese-hals

Nordsjællands Hospitals hjemmeside

Du finder mange praktiske oplysninger på hospitalets hjemmeside under ”Praktisk Information

Med venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsambulatoriet
Nordsjællands Hospital

Redaktør