Nyreskolen

Denne patientinformation henvender sig til patienter med kronisk nedsat nyrefunktion og patienternes pårørende. Patienterne kan læse om nyreskolen, som er et undervisningstilbud til patienter, som har nedsat nyrefunktion. Nyreskolens formål er at forberede og støtte patienter og deres pårørende.

Denne information om nyreskolen er til dig, som har kronisk nedsat nyrefunktion og til dine pårørende.

Hvad er nyreskolen?

Nyreskolen er et undervisningstilbud til alle patienter, som har fået konstateret kronisk nedsat nyrefunktion, og hvor deres livssituation er på vej til at blive ændret. Nyreskolen er et undervisningsforløb på 15 timer og er fordelt på fem eftermiddage.

Hvad er formålet med nyreskolen?

Formålet med nyreskolens undervisning er at forberede og støtte dig og dine pårørende i den ændrede livssituation der opstår, når dine nyres funktion aftager. Formålet er også at have fokus på, hvad du selv kan gøre for at påvirke sit sygdoms- og behandlingsforløb.

Hvordan kommer man på nyreskolen?

Det er den nyrelæge, som du går hos der henviser dig til nyreskolens undervisningstilbud. Der kan gå et par måneder fra man er henvist til nyreskolen til man modtager en invitation med program og datoer.

Der afholdes 4 undervisningsforløb om året: I september, november, januar og april. Inden man starter på nyreskolen, tilbydes en samtale med den kursusansvarlige sygeplejerske - enten pr. telefon eller i ambulatoriet - for at afklare om der er særlige forhold der skal tages hensyn til.

Hvad får jeg ud af at komme på nyreskolen?

Dette tilbud giver dig og dine pårørende mere viden om din situation og sygdom, men sætter også fokus på, hvad du selv kan gøre for at påvirke dit sygdoms- og behandlingsforløb. Du og dine pårørende vil få større viden og forståelse af, hvilke muligheder der er for at ændre på livsstilsfaktorer, som kan påvirke dit sygdomsforløb. På Nyreskolen vil du få støtte til at kunne håndtere den nye livssituation med kronisk nyresygdom.

Nyreskolen giver dig og dine pårørende viden og støtte til at kunne træffe valg omkring den rette behandling i forhold til din nedsatte nyrefunktion. I forløbet på nyreskolen vil der være mulighed for at udveksle erfaring med andre i samme situation, som dig og dine pårørende.

Hvad indeholder undervisning?

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer som patient og pårørende. Undervisningsforløbet er bygget op omkring temaer, og underviserne vil alle være specialister - inden for hver deres områder. Derudover deltager patienter med erfaring i forhold til at leve med kronisk nedsat nyrefunktion eller som transplanteret - fælles er, at de alle har være igennem en tilpasning af deres liv i forhold til at leve med kronisk sygdom.

Konkret vil der blive undervist i:

  • Nyrenes normal funktion og nyresygdomme ved speciallæge i nyresygdomme
  • Fortolkning af blodprøver, medicin og forhøjet blodtryk
  • Behandlingstilbuddene: Posedialyse, bloddialyse og nyretransplantation med indlæg fra patienter, som lever med disse behandlinger
  • Fravalg af behandling ved nyresvigt (MMU)
  • Kostens og motionens betydning for nyresygdommen
  • Hverdagsliv og følelser - hvordan påvirkes det af at være nyresyg
  • Patientforeningen Nyreforeningen

Den kursusansvarlige sygeplejerske vil være til stede under hele undervisningsforløbet.

Hvor er nyreskolen?

Undervisningen foregår i handicapvenlige lokaler og med adgang til elevator på:

-          Nordsjællands Hospital, Hillerød

-          Opgang 50B

-          Mødesalen i Konferencecentret

Tidspunkt: Kl. 16.00-19.00.

Er der forplejning?

Der tilbydes the & kaffe, kage & frugt, når deltagerne møder samt smørrebrød og sodavand i pausen ca. kl.17.30-18.00 Der er ikke mulighed for særlige diæthensyn.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontaktes os for yderligere information

Redaktør