Nyrebiopsi

I denne patientinformation kan patienter og pårørende læse mere om nyrebiopsien, herunder hvad formålet er, hvad der sker før- og efter biopsien og hvem man kontakter, hvis man oplever komplikationer efter indgrebet.

Formålet med en nyrebiopsi er at finde ud af, om du har en nyresygdom, som du skal behandles for. Her kan du læse om, hvordan en nyrebiopsi foregår, og hvordan du skal forholde dig før og efter biopsien. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen. Du er også altid velkommen til at henvende dig til personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvad er en nyrebiopsi?

En nyrebiopsi er en undersøgelse, hvor der udtages en vævsprøve fra den ene nyre. Det foregår i lokalbedøvelse og ved hjælp af ultralyd.

Biopsien varer normalt cirka en time, men du skal forvente at være indlagt i forbindelse med indgrebet. Svar på vævsprøven foreligger efter cirka 8 dage.

Før biopsien

Du vil blive informeret af en læge om undersøgelsen og du skal give dit samtykke til, at den udføres. Du vil få taget blodprøver, og din urin vil blive undersøgt.

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du holde pause med dette. Dette aftaler du med lægen.

På biopsidagen

 • Du skal faste fra midnat.
 • Du skal tage din vanlige morgenmedicin med en mundfuld vand.
 • Du skal møde i Endokrinologisk & Nefrologisk Afdeling 0842 kl. 7.00, med mindre andet er aftalt. Hvis du har diabetes, skal du møde aftenen inden mhp evt. sukker/ insulin-drop.
 • Du får målt blodtryk, puls og din urin vil blive undersøgt, samt du får lagt et drop i hånden.
 • Du vil blive tilbudt beroligende medicin.
 • Du bliver kørt til røntgenafdelingen i en seng.

Lige efter biopsien

 • Du bliver kørt tilbage til Afdeling 0842.
 • Du skal faste og ligge fladt i sengen i 2 timer.
 • Du må sidde op i sengen og spise efter 2 timer, hvis der ikke er komplikationer. •
 • Du må stå ud af sengen, når en læge har undersøgt dig efter cirka 6 timer. Du må ikke forlade afdelingen.
 • Dit blodtryk vil blive målt hvert 15. minut i den første time. Herefter vil det blive målt hver halve time i 2 timer og derefter 6 gange i døgnet.
 • Vi vil spørge ind til, om du har smerter, og du vil blive tilbudt smertestillende.
 • Vi vil også tilse dit plaster.

Dagen efter biopsien

 • Dagen efter biopsien vil din urin igen blive undersøgt, og du vil endnu engang få taget blodprøver.
 • Du bliver udskrevet i løbet af formiddagen.
 • De første 14 dage må du ikke anstrenge dig fysisk eller løfte mere end 1 kg. Tal med lægen, hvis du har behov for at blive sygemeldt.

Du skal kontakte Nefrologisk Sengeafsnit, hvis du oplever følgende:

 • Blod i urinen eller smerter ved vandladning.
 • Manglende urin.
 • Tiltagende smerter ved indstiksstedet.
 • Svimmelhed og ubehag.
 • Feber.
 • Usikkerhed eller andre spørgsmål.
Redaktør