Nyfødte der ikke passerer hørescreening

Nyfødte der ikke passerer hørescreening

Undersøgelse for cytomegalovirus hos nyfødte der ikke passerer hørescreening

Dit barn har ikke passeret hørescreening på et eller begge ører. Det behøver ikke at betyde, at barnet har en hørenedsættelse eller fejler noget, men det er nødvendigt med en nærmere undersøgelse af hørelsen.

Det foregår på audiologisk afdeling, hvortil barnet nu henvises.

Hvis dit barn mod forventning skulle vise sig at have en hørenedsættelse, kan der være forskellige årsager hertil - en af dem er medfødt cytomegalovirus (CMV).

Det anbefales at nyfødte der ikke passerer hørescreening undersøges for CMV med spytprøve. Da der findes en behandling og det er vigtigt at starte den tidligt, hvis der er hørenedsættelse, som skyldes CMV.  Spytundersøgelsen tager ca. 3 minutter, gør ikke ondt og har ikke helbredsmæssige konsekvenser for barnet.

Hvis spytprøven er positiv, behøver det altså ikke betyde at barnet har CMV. Testen kan være falsk positiv, da CMV findes i brystmælk. Det er derfor vigtigt, at barnet så vidt muligt ikke har spist 1 time før spytprøven tages.

Hvis spytprøven er positiv for CMV, vil I sideløbende med høreundersøgelsen blive indkaldt til undersøgelse i børneafdelingen for CMV af jeres barns urin, for at bekræfte om dit barn har medfødt CMV.

En urinprøve vil enten be- eller afkræfte om barnet har medfødt CMV. Hvis barnet har medfødt CMV tilbydes yderligere udredning på nærmeste audiologiske afdeling og børneafdeling. På baggrund af undersøgelserne besluttes i samråd med specialister indenfor børn med medfødt CMV, hvorvidt jeres barn anbefales behandling.

Hvad er medfødt CMV?

CMV står for cytomegalovirus, som de fleste mennesker bliver smittet med på et tidspunkt i løbet af livet. Når CMV først er i kroppen, bliver den der resten af livet. Når man bliver smittet, har man ingen eller kun lette symptomer, som ved en mild influenza eller forkølelse.

Det er derfor de færreste der ved, om de har CMV i kroppen. Gravide kan smitte fosteret, hvis moderen smittes med CMV for første gang under graviditeten, eller hvis den CMV, hun allerede har liggende i dvale i kroppen, reaktiveres under graviditeten.

De fleste børn med medfødt CMV bliver født uden symptomer og udvikler sig oftest normalt. Hos nogle børn kan medfødt CMV forårsage hørenedsættelse. Udover hørenedsættelse hos barnet kan CMV i sjældne tilfælde også påvirke  andre organer. Uanset om man er født med eller uden andre symptomer på CMV ved fødslen, kan hørenedsættelse enten være medfødt eller opstå i løbet af barndommen.

Der findes en anbefalet behandling, der kan bremse skade på hørelsen, hvis et barn har medfødt CMV, men den skal startes i den første levemåned for at være effektiv.

Redaktør