Nervøs blære, blæretræning

Hvis blæren hele tiden vil tømmes, og du har en lille urinmængde ved hver vandladning, har du en såkaldt nervøs blære. Her kan du læse om hvordan du kan træne blæren.

Hvis blæren hele tiden vil tømmes, og du har en lille urinmængde ved hver vandladning, har du en såkaldt nervøs blære. Det vil i så fald være en god idé at begynde at træne blæren. Det kan du læse mere om her. 
 

Hvad er normalt?

 • Almindeligvis kan blæren rumme 200 - 400 ml (2 - 4 dl), inden man får    vandladningstrang.
 • En voksen har en urinproduktion på omkring 1500 ml (1,5 l) pr.  døgn,  afhængig af, hvad man spiser og drikker.
 • En voksen lader vandet 5 - 8 gange i døgnet, det  vil sige med 3 - 5    timers mellemrum -  noget oftere efter et måltid, og almindeligvis ikke    om natten.
 • Hvis du drikker meget  væske, skal du også lade vandet ofte.  Det    meste af  væsken i mad og drikke udskilles hurtigt som urin. Fast føde,    som for eksempel grøntsager og frugt, består mest af  vand. Et    middelstort æble indeholder, hvad der svarer til et glas vand.  Kaffe og    te virker vanddrivende.

Du, som lider af hyppig vandladningstrang, bør vide,  at  en almindelig  grund   til dette ofte er en unødvendig stor  væskeindtagelse. Da urinen ”løber til”  meget hurtigt specielt efter kaffe, te eller vanddrivende medicin, kan det være  svært at nå toilettet i tide.

Blæretræning af den nervøse blære

Blæretræning vil hjælpe dig til at få kontrol over din blære, så den mængde urin, blæren kan indeholde, øges lidt efter lidt.  En forudsætning for et godt  resultat   er, at du træner din bækkenbund samtidig.

Ved den nervøse blære vil blæren tømme sig hele tiden, og herved er   mængden af urin lille (under 2 dl ved hver vandladning).  

 

Målet med blæretræningen er at:

 • nedsætte hyppigheden af vandladninger.
 • øge mængden af urin per vandladning.
 • du opnår at  styre blæren, frem for at blæren styrer dig.

Det gælder om at sende hæmmende impulser fra hjernen til blæren. Dette kan bedst gøres ved at tænke på noget andet end vandladningen og ønsket om   at lade vandet.
 

Sådan gør du

 • Stå stille, slap af og træk vejret roligt (nervøsitet stimulerer blæren til  tømning).
 • Dæmp tissetrangen ved at knibe sammen i bækkenbunden.            Hold knibet i  20 - 30 sekunder, så slapper blæremuskulaturen af, og  tissetrangen forsvinder.
 • Tænk på alt andet end vandladning og ønsket om at gå på toilettet. 
 • I starten kan man forsøge at udsætte tiden til vandladningen 2 minutter,   så 5 minutter og fortsat stadig øge tiden til vandladningen, så man efter-hånden kan nå op på cirka 3 timer mellem 2 vandladninger.
 • Bliv glad for de gange, det lykkes, og glem de gange det mislykkes.    Det kan godt tage 2 - 3 måneder at få en blære normaliseret.

Om psykologisk blæretræning

Blæretræning er en metode, hvorved man træner sin blærekapacitet til at   blive større, således at man undgår hyppige vandladninger.    
Psykologisk blæretræning modvirker tranginkontinens (urge) og tilsigter bedst   mulig blærekontrol inden for de rammer, som muskulaturens forhold sætter,   under de givne forhold hos den enkelte.
Nøglen til psykologisk blæretræning er en forståelse af, at dér, hvor man har   sine tanker, har man sine kropsreflekser.
At reaktionerne kommer og går med tankerne kender alle fra angst-  og   spændingsreaktioner, seksualfunktion, gråd og lattertendens. Eller ved  lækker-sult: Man får ‘vand i munden’ (en spiserefleks), som bliver ved, til man giver sig  til at tænke på noget andet. Så stopper det  på højst et  ½ minut.
Forklaringen er, at kroppen ikke kan skelne mellem, om man spiser reelt eller  kun ‘i tankerne’, mens de er så koncentrerede om det. Holder man tankerne   ved et stærkt behov, så udløses de tilhørende reflekser og kan kun bremses   ved at stoppe de stimulerende tanker. Det gælder også vandladningen:   Typisk vokser trangen, jo nærmere man kommer toilettet, fordi tankerne ‘løber  forud’ og udløser reflekserne for tidligt.

Når trangen mærkes, skal man altså ikke straks skynde sig til toilettet. Man  skal tværtimod gøre følgende:

 • Stå stille, slap af og træk vejret roligt (nervøsitet stimulerer blæren til   tømning).
 • Dæmp tissetrangen ved at knibe sammen i bækkenbunden. Hold  knibet i 20 - 30 sekunder, så slapper blæremuskulaturen af, og  tisse-trangen forsvinder.
 • Tænk på alt andet.
 • Vent roligt, så dæmpes reflekserne hurtigt, hvorefter man kan søge toilet (ofte behøves det ikke mere), men stadig med tankerne  ved noget  andet, lige til man er helt parat.

Det kræver øvelse. Men forståelse og voksende tillid efter de første gode   erfaringer kan give begyndende bedring på få uger.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Bækkenbundsklinikken

 

Redaktør