Nedsynkning

Vejledning til dig, der skal opereres på Dagkirugisk Afdeling for nedsynkning af urinblæren, livmoderen og/eller endetarmen.

Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning 

Hos kvinder med nedsynkning i skeden er enten urinblæren, livmoderen og/eller endetarmen sunket ned. Det kan opleves som en bule i skede-indgangen. Nogle vil endvidere opleve problemer med vandladning og afføring.

Hvordan foregår selve operationen?

Operationen foretages nedefra gennem skeden. Afhængig af, hvad du fejler, vil urinblæren, livmoderen og/eller endetarmen blive syet op. Er der også nedsynkning af livmoderen, vil man oftest fjerne den nederste del af livmoderhalsen. Operationen varer ca. ½-2 timer.
Operationen kan foretages i fuld bedøvelse eller i lokalbedøvelse. Hvis du får lokalbedøvelse, kan du eventuelt også få noget afslappende medicin. Du kan høre musik under operationen. Medbring gerne CD’er, MP3, Ipod el.lign.

Før operationen

1 uge før operationen vil vi bede dig gå til din egen læge og få foretaget en urindyrkning, så du kan blive behandlet for en eventuel blærebetændelse inden operationen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Du vil komme til forundersøgelse på Dagkirurgisk afsnit 0162, enten den dag du er i ambulatoriet eller på et senere tidspunkt. En sygeplejerske fra 0162 vil fortælle dig om indlæggelsen. Du skal eventuelt have taget en blodprøve, hjertekardiogram (EKG) eller andre undersøgelser. Du kommer til at tale med en anæstesilæge om bedøvelsen. Du får udleveret et klyx til at tømme tarmen. Dette skal du tage senest kl. 18 aftenen før, du skal opereres.

Husk at medbringe vanlig medicin.

Får du medicin, der virker blodfortyndende, skal du holde pause med dette. Se pjecen ”Vejledning om tobaksrygning, alkohol, håndkøbsmedicin, naturpræparater og kosttilskud”.

Hvad sker der på operationsdagen?

(Se pjecen fra Dagkirurgisk afsnit 0162). Du møder fastende, også selvom du eventuelt skal opereres i lokalbedøvelse. Du vil blive tilbudt forebyggende smertestillende tabletter med lidt vand til. Inden du kører til operation, skal du lade vandet.
Du får lagt et drop (tyndt plastikrør) i en blodåre i hånden. Du får antibiotika i droppet for at forebygge betændelse. 

Indgrebet kan foretages enten i fuld bedøvelse og lokalbedøvelse eller kun i lokalbedøvelse. Ved fuld bedøvelse bliver bedøvelsen sprøjtet ind i en blodåre gennem droppet i hånden. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind i skedens væg.
Ved afslutningen af operationen får nogle patienter - ikke alle - lagt en gazestrimmel i skeden til at opsuge blodet. Det kan føles som en udfyldning i skeden.

Tiden lige efter operationen

Hvis du har fået lagt en gazestrimmel i skeden under operationen, fjerner vi den efter nogle timer. Vi instruerer dig i en vandladningsteknik (dobbelt/tredobbelt vandladning), som sikrer den bedst mulige tømning af blæren. Efter første vandladning vil vi med en blæreskanner måle, om du tømmer din blære.
Det er vigtigt at holde maven i gang med væske, fiberrig kost og små gåture. Drik ca. 1½ l dagligt. Pres ikke for meget, når du er på toilettet.

I tiden efter operationen er det vigtigt at have blød afføring. Derfor foreslår vi, at du bruger et mildt afføringsmiddel (fx Magnesia á 500 mg, 1-2 tabletter ca. kl. 20).

For at aflaste operationsområdet kan du benytte illustrerede metode, når du skal ind og ud af sengen.

Undgå anstrengende hoste, hvis du har slim i luftvejene. Træk i stedet vejret ind og pust ud mellem spidsede læber nogle gange. Stød derefter slimen højere op ved en moderat lang udånding. Røm slimen helt op.

Smerter

Du får smertestillende medicin efter behov. Smerterne tages bedst i opløbet, sig derfor til, hvis du får ondt.
Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin til de første dage. Vi anbefaler, at du hjemme tager fast smertestillende medicin de første 2-3 dage, med mindre andet aftales med den læge, der foretager indgrebet.

Dette vil normalt være Paracetamol (Pinex, Pamol eller Panodil) tabletter á 500 mg - 2 tabl. 4 gange dagligt og Ibuprofen (Ipren, Ibumetin, Burana) tabeletter á 400 mg - 1 tabl. 3 gange dagligt. Disse kan ved behov suppleres med stærkere smertestillende medicin.

Såret

Sårene er syet med tråde, der opløser sig selv. De første dage kan der være blødning fra skeden. Senere kan du få brunligt til hvidgult udflåd, som kan vare i flere uger. Du kan vaske dig forneden, som du plejer. Er du syet i mellemkødet, anbefaler vi, at du efter hvert toiletbesøg skyller dig forneden med en bruser, indtil såret er helet. Nogle oplever, at der kan falde tråde ud af skeden.

Hvis det gør ondt, når du sidder, sid ikke på en ring, hellere en blød pude. Er der synlige tråde i mellemkødet, der generer, kan du smøre det med noget lokalbedøvende creme (håndkøbsmedicin fra apoteket). Trådene i mellemkødet kan være lang tid om at blive opløst. Kontakt eventuelt din egen læge med henblik på at få dem fjernet, dog tidligst 3 uger efter operationen. Trådene i skeden kan sidde i op til 90 dage og må ikke fjernes.

Problemer, der kan opstå i forbindelse med operationen 

Enhver operation og bedøvelse indebærer en risiko for komplikationer

Under operationen:

 • Der kan opstå blødning, men der er sjældent behov for blodtransfusion. 
 • Der kan opstå skade på blære, urinleder eller tarm.

 

 

Efter operationen: 

 • Enkelte får besvær med at tømme blæren helt og må derfor have tømt blæren med et engangskateter gennem urinrøret eller få lagt kateter op igen for en kort periode.
 • Blærebetændelse og betændelse i såret kan opstå. 
 • Nogle få patienter får efter operationen smerter ved samleje, oftest forbigående. 
 • I sjældne tilfælde kan der opstå vandladningsproblemer enten med blæretømningsproblemer eller utæthed for urin. 
 • Ved kraftige smerter, kraftig blødning eller feber over 38ºc i de første 10 dage efter operationen, skal du kontakte: Gynækologisk Afdeling, akutsygeplejersken på tlf. 48 29 59 65.
 • Ved ikke-akutte problemer i dagtiden de første 10 dage, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 48 29 37 66, kl. 8-15 eller din egen læge.
   

Udskrivelse

Udskrivelse sker samme dag. Hvis du har vandladningsproblemer eller du af anden årsag ikke kan klare at komme hjem, kan det blive nødvendigt at over-flytte dig til Gynækologisk sengeafsnit G0121.

Sygemelding 

Vi anbefaler normalt 3-4 uger afhængig af dit arbejdes karakter.
Har du brug for en sygemelding, skal du kontakte din egen læge.

Forholdsregler de første 4 uger efter operationen

Dine gøremål må ikke give dig smerter eller ubehag. Du bør undgå forstoppelse. Du må gerne gå ture.

Du kan ikke forvente at kunne

Bruge stikpiller i skeden - før efter ca. 1 uge
Køre som chauffør - 2 uger
Løfte mere end 5 kg - 4 uger
Cykle - 4 uger
Bruge tamponer - 4 uger
Have samleje - 4 uger
Genoptage motion og sport - 4 uger
Gå i karbad, svømmehal og havbad - 4 uger

Optræning af bækkenbunden

Hvis din bækkenbund fungerer godt, er det medvirkende til at begrænse yderligere nedsynkningsgener. Bækkenbunden optrænes i de første 2 uger med forsigtige knib, der ikke må gøre ondt.
Efter 2 uger optrænes intensivt ifølge pjecen ”Krop & Fysik, Bækkenbunden”. Gør knibene længere og kraftigere. 
Du kan også læse mere om bækkenbundstræning samt se video og illustrationer på www. gynzone.dk.

Resultatet af operationen

De fleste bliver helbredt. Der er dog en lille risiko for, at der med årene kan ske nedsynkning igen på grund af:

 • Svagt væv
 • Mangelfuld kontrol af bækkenbund
 • Aldersbetinget svækkelse af vævet i underlivet
 • Overbelastning fx forstoppelse, kronisk hoste, overvægt og evt. graviditet og fødsel

Ambulant kontrol efter operation

Ved udskrivelsen aftales det, at du efter 4 måneder bliver ringet op af en sygeplejerske i vores ambulatorium og taler om, hvordan du har det efter operationen.

Du vil blive ringet op

_____________dag, den _______________, kl. ___________.


Evt. spørgsmål til sygeplejersken/lægen


____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________
 

Redaktør