Navlesnor med to blodkar

I de fleste tilfælde har det ikke nogen betydning, at navlesnoren kun har to blodkar.

Kort om navlesnor med to blodkar

I en navlesnor er der normalt tre blodkar. Ét kar (navlesnorsvenen), der fører blod fra moderkagen til fosteret. Og to kar (navlesnorsarterier), der fører blod fra fosteret tilbage til moderkagen. Ved ultralydsskanningen har vi set, at dit/jeres foster kun har to blodkar i navlesnoren, og derfor tilbydes du/I ekstra skanninger.

Illustration af en navlesnor med tre blodkar og en navlesnor med to blodkar

Betydning for graviditeten og barnet

0,5-1 % af alle fostre har kun to blodkar i navlesnoren. Hvis vi ikke finder andre afvigelser hos fosteret, har det i de fleste tilfælde ikke nogen betydning. Hos enkelte af de 0,5-1 % kan der samtidig ses genetiske afvigelser eller sygdomme i nyrerne og hjertet. Hvis 1. trimesterskanningen var normal, og det eneste vi har fundet ved 2. trimesterskanningen er to blodkar i navlesnoren, er der ikke øget risiko for genetiske afvigelser. Hos cirka 20 % af fostrene med to kar i navlesnoren er fosterets forventede vægt eller barnets vægt ved fødslen lavere end gennemsnittet.

Hvis barnet vokser, som det skal, har det ingen betydning for selve fødslen, at der er to kar i navlesnoren.

Det videre forløb

Du bliver tilbudt ekstra skanninger

Vi tilbyder dig to skanninger i graviditetsuge 28 og 34 for at følge, hvordan fosteret vokser. Hvis de to skanninger viser, at fosteret vokser normalt, er der ikke behov for yderligere undersøgelse

Tag én voksen ledsager med

Du er velkommen til at have én voksen ledsager med. Skanninger kræver ro og koncentration, så vi anbefaler, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge, og du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og få en ny tid.

Der kan være flere personer til stede

Der kan være flere sundhedsfaglige personer til stede, når du bliver skannet. Det kan være personer under uddannelse, og vi kan også have behov for at være flere til at vurdere skanningsbillederne.

Der er ingen risiko ved skanningen

En ultralydsskanning er uden risiko for dig og dit ufødte barn.

Redaktør